Uczestnicy Call For Presentations Program

Czwarte MINI-seminarium

Miejsce: Politechnika Warszawska, Wydział MINI, ZZIMN

Czas: wto 21/12, 9:45—12:15

Zgłoszenia: do 10 listopada 2004 (zob. szczegóły niżej).

Call For Presentations

MINI-seminarium (dawniej N3STO) to cykliczna inicjatywa mająca na celu podtrzymywanie naukowych kontaktów pomiędzy doktorantami wydziału MINI Politechniki Warszawskiej. Poprzednie wydania MINI-seminarium odbyły się w kwietniu 2004, grudniu 2003 i styczniu 2003. Każdorazowo seminarium składało się z kilku prezentacji na temat bieżącej pracy prelegentów. Po każdej prezentacji (lub podczas prezentacji) następowała aktywna dyskusja. Sądzę, że podrzymanie tej tradycji jest godne wysiłku, dlatego proponuję zorganizowanie kolejnego seminarium za kilka miesięcy, w grudniu 2004 bądź w styczniu 2005.

MINI-seminarium jest znakomitą okazją do poszerzania współpracy w ramach wydziału, do poddawania swoich pomysłów krytyce i do ćwiczenia się w umiejętnościach prezentacji naukowej.

MINI-seminarium zachęca wszystkich zainterestowanych do zgłoszenia prezentacji naukowej związanej z informatyką. Szczególnym zainteresowaniem darzymy tematy dotyczące produkcji oprogramowania, w tym:

Spodziewana długość prezentacji to ok. 30 minut. W miarę możliwości czasowych każdy prelegent będzie miał w sumie do dyspozyji ok. 45 minut na wykład i dyskusję. Dozwolone jest zgłaszanie prezentacji wygłoszonych wcześniej na innych forum. Dozwolone jest również prezentowanie pracy nie ukończonej (np. sformułowanie problemów badawczych i poddanie ich dyskusji).

Prezentacja nie musi być doskonała od strony technicznej (kreda i tablica jest OK), ale prelegent powinien pamiętać, że zwraca się do widowni o zróżnicowanych zainteresowaniach i powinien czynić jedynie minimalne założenia o przedwiedzy słuchaczy.

Przewiduje się, że seminarium będzie trwało ok 5-6 godzin. Na górze strony znajdują się proponowane terminy. Zgłaszając uczestnictwo, zaznacz daty, które są zupełnie niemożliwe, oraz te, które preferujesz (nie zaznaczone uznam, za niezbyt wygodne, ale wykonalne). Po zebraniu zgłoszeń uczestników postaram się zaproponować kompromisowy termin.

Zgłoszenia zbieram przez e-mail do 10 listopada (późniejsze zgłoszenia są możliwe, ale bez możliwości wpływu na zmianę terminu spotkania). Oczekuje się, że wszyscy uczestnicy seminarium wygłoszą prezentacje.

Uczestnicy

Marcin Borkowski, Michał Gajda, Krzysztof Kaczmarski, Marcin Pilarski, Tomasz Rudny, Andrzej Wąsowski,...

Program

09:45—10:00 Rozpoczęcie (uścisk dłoni obecnych, włączenie rzutnika, etc)

10:00—10:30 Marcin Pilarski (MINI). Adaptive Services Grid towards PlanetLab research in Poland. Goal of Adaptive Services Grid is to develop a prototype of an open development platform for adaptive services registration, discovery, composition, and enactment. ASG aims at creating an open development platform for services composition and enactment rather than another computational grid infrastructure. This paper describes the forthcoming use case scenarios and the motivation for the usage of PlanetLab as a testbed. PlanetLab is a geographically distributed platform for deploying planetary-scale network services. PlanetLab gets access to one or more isolated "slices" of PlanetLab's global resources via a concept called distributed virtualization. The aspects as historical timeline, current status and the background activity of the PlanetLab research will be also presented.

10:30—11:00 Tomasz Rudny (MINI). Wykorzystanie OpenGL w Javie. Różne podejścia: Java3D, GL4Java. OpenGL i Java a urządzenia mobilne.

11:00—11:30 Krzysztof Kaczmarski (MINI). Autoprezentacja. Będę mówił o obiektach wirtualnych, ekstensjach i innych problemach przy porządkowaniu modelu danych w SBA, i o tym co jest konieczne, by SBA mogło działać na Gridzie.

11:30—12:00 Marcin Borkowski (MINI). Genetyczne metody wyszukiwania wzorców w szeregach czasowych, zastosowania w predykcji i uzupełnianiu zestawów danych.

12:00—12:15 Zakończenie (uścisk dłoni tych co jeszcze nie wyszli, złożenie rzutnika i przejście do konsumpcji, dla tych co nie mają zajęć).

Modified: Andrzej Wąsowski 13 Dec 2004

Valid XHTML 1.1!