Digitalt demokrati og samskabelse i kommunen

Om kurset

Flere og flere kommuner arbejder med samskabelse og aktivt medborgerskab for at udvikle velfærdsløsninger sammen med borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Men ofte savner de viden om, hvordan man indsamler borgernes tavse viden, ideer og input ved brug af teknologiske platforme.  

På dette kursus lærer du, hvordan du får succes med digital samskabelse uanset om samskabelse har fokus på biodiversitet, klimatiltag, kvarterløft, ungeindsatser, ældreaktiviteter eller andet. Kurset giver dig indsigt, metoder og viden til at aktivere borgernes tavse viden, indsigt og holdninger på digitale platforme, hvor rækkevidde og hastighed kan øges gevaldigt. 

På kurset lærer du, hvad deltagende demokrati og digital samskabelse er. Du får indblik i kollektiv intelligens som teoretisk fundament for samskabelse med borgere via digitale platforme. Konkret lærer du at tilrettelægge, gennemføre og evaluere din indsats med digital samskabelse. Du lærer både, hvordan du kan motivere borgerne til at deltage, men også hvordan du skaber det rigtige afsæt internt i organisationen. Du lærer om analyse af data, formidling af resultater og databaserede beslutninger, og hvordan data anvendes til at understøtte beslutninger i organisationen.

Kurset faciliterer, at du kommer godt fra start og får udarbejdet et konkret design målrettet en specifik problemstilling, som du kan arbejde videre med, når du kommer hjem. 
Kurset er velegnet til at give både dig, dit team og/eller dine kollegaer i kommunen en fælles viden om digital borgerinddragelse og grundlaget til at forstå digital borgerinddragelse som en disciplin til at varetage opgaven sammen med dine kolleger som et borgerinddragende team i kommunen.

Kurset klæder dig på til at forstå grundlaget for digital borgerinddragelse, til at arbejde med kollektiv intelligens som teoretisk fundament, og til at analysere data som fundament for beslutninger. Derudover kan du hente inspiration og lære fra kolleger i andre kommuner, der også arbejder med borgerinddragelse. 

Efter kurset vil du være bedre til at: 
- Sikre sammenhæng mellem formål, midler og udbytte for den digitale indsats
- Rekruttere og motivere borgere til samskabelse
- Arbejde konkret med etablering af digital samskabelse 
- Arbejde med data fra samskabelsesprocesser i kommunens organisation
- Sikre evaluering og opfølgning på indsatsen – også internt i kommunen (videndeling)
 

Fakta: Kollektiv intelligens

Det nye er koblingen mellem det kognitive og digitale platforme. Kollektiv intelligens er koblingen mellem kognitiv videnskab og digitale platforme. Når borgere giver input til kommunale beslutninger, bringer vi borgernes tavse viden i spil i processer, som påvirker deres liv. Kollektiv intelligens er derfor en væsentlig byggesten i fremtidens ressourcer og teknologier for at imødekomme behovet for innovation i kommuner. 

Den kollektive intelligens styrkes ved at forskellige kompetencer og viden integreres fra borgere, der sammen evner at skabe og omsætte ideer til beslutningsprocesser, produkter, processer og serviceydelser, som i sidste ende skaber mere værdi for borgerne, kommuner og samfundet generelt.  

I kraft af den hurtige teknologiske udvikling, som fremmer demokratiske processer mere og mere, kan kommuner drage stor nytte af at samarbejde med borgerne og anvende kollektiv intelligens. Derved kan kommunen facilitere kontakten med borgerne og styrke innovationshastigheden. 
Der findes mange eksempler på, at kollektiv intelligens giver mulighed for bedre beslutningstagning og styrker vores demokrati.

Aarhus Kommune har fx lanceret en deltagelsesportal i kommunen. På tværs af Magistratsafdelingerne skal platformen standardisere og effektivisere de bagvedliggende arbejdsprocesser i Aarhus Kommune, ligesom portalen tilbyder borgerne et bedre overblik over mulighederne for borgerinddragelse. Deltagelsesportalen giver desuden borgerne en mere indbydende og tilgængelig interaktionsmulighed i relationen til Aarhus Kommune. Dermed handler projektet i lige så høj grad om demokrati som om digitalisering (Smart Aarhus, 2021).

Kursets indhold

Dag 1: Baggrund, teori, motivation og metode

 •  Strategisk forankring af digital samskabelse, herunder kontinuerlig opbygning af indsatsen for digital samskabelse
  - Aktivt medborgerskab og demokratiske inddragelse af borgerne i udviklingen af kommunen.
  - Organisatorisk forankring i kommunen 

 • Vurdering af indsatsen ift. metode og udbytte, herunder argumenter for valg af metode og anvendelsesområder (høringer, engagement, idéer)
  - Hvordan sikrer vi, at vi bruger de rette metoder? Både digitalt og analogt – og hvordan spiller de sammen? 
  - Hvordan prioriterer vi mellem digitale og analoge metoder?

 • Kommunikation til og motivation af borgerne for deltagelse, herunder koblingen mellem det kognitive og den digitale platform
  - Forstå digital interaktion, og hvilke forventninger det skaber hos borgerne.

Dag 2:  Design, data og politiske processer i kommunerne 

 • Design af projekt for digital samskabelse

 • Design af den digitale platform

 • Bringe viden og input fra borgerne i spil til grundlag for beslutninger, herunder integration af samskabelse i de kommunale og politiske processer 
  Forstå, hvordan data læses, fortolkes og præsenteres.
  Hvordan arbejder man med data? Se på den information, der kommer fra borgerne.
  Hvordan omsættes det i politiske beslutninger? 
  Forstå, hvordan data indgår i beslutninger og danner grundlag for demokrati. 
  Hvordan omsættes det i strategiske processer? 
  Hvordan indgår data i organisationen både før, under og efter en indsats? 
  Hvordan kommunikerer man resultater tilbage til borgerne?

Underviser

Carina Antonia Hallin er grundlægger og forskningskoordinator ved Collective Intelligence Group på IT-Universitetet i København samt ekstern forsker ved MIT’s Center for Collective Intelligence (CCI).

Carina Antonia Hallin har publiceret videnskabelige artikler inden for kollektiv intelligens, beslutningsstøttesystemer, kunstig intelligens, datalogi, strategi og ledelse. Hendes øvrige forskningsinteresser er validering af nye beslutningsstøttesystemer til organisationer og myndigheder.

Carina Antonia Hallin er ydermere initiativtager til det første kursus i kollektiv intelligens og crowdsourcing i Danmark, der afvikledes på Copenhagen Business School i 2015. Hun underviser ligeledes i Database and Design på IT-Universitetet og i Global Business Informatics Program.

Carina Antonia Hallin er kollektiv intelligens-videnspartner i FN’s Udviklingsprogram (UNDP). Hun optræder jævnligt som foredragsholder i internationale såvel som hjemlige sammenhænge så som The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the National Endowment for Science and Technology and the Arts (NESTA) i London og Dreamocracy i Bruxelles.

DIG

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med digital borgerinddragelse, og som ønsker en forståelse af og viden om det faglige fundament, der ligger til grund for området. 

Du kan være borgmester, en del af ledelsen, kommunalbestyrelsen eller medarbejder, der arbejder med inddragelse af borgere. Du kan være kommunikationsprofessionel, som skal kommunikere resultater til både ledelse, medarbejdere og borger, eller du kan være projektmedarbejder, der arbejder med initiativer omkring digital borgerinddragelse. Uanset dit perspektiv på digital samskabelse vil kurset give dig et stærkere fundament og en solid forståelse for, hvad digital samskabelse er, hvordan du arbejder med det, og hvad du kan få ud af at arbejde med det. 

Kurset giver dig en forståelse for, hvordan digital interaktion med borgerne kan bidrage til indsigt og data, som kan bruges i beslutningsprocesser, og hvordan du kan arbejde med inddragelse af borgere fra et dataperspektiv både før, under og efter selv interaktionen. 

”Før” handler primært om, hvordan platformen sættes bedst op til at facilitere interaktion og generere anvendelige indsigter. ”Under” handler primært om, hvordan viden om platformen udbredes, og hvordan borgerne konkret interagerer med platformen i deres dagligdag. ”Efter” handler om, hvordan du analyserer data, evaluerer resultater og bringer dem videre i organisationen. 

Praktisk Info

Tid og sted:
Kurset afholdes mandag 31. oktober og tirsdag 1. november 2022 kl. 09.00 - 16.00 begge dage på IT-Universitetet.

Adgangskrav:
Der er ingen adgangskrav.

Detaljer:
Kurset foregår på dansk. Der er ingen eksamen, men alle deltagere får et kursusbevis, når kurset er gennemført.


 

Tilmeld ITU Professional Courses nyhedsbrev

Tilmeld dig ITU Professional Courses nyhedsbrev og få tilsendt relevante nyheder om aktuelle kurser, faglige events og tilbud relateret til ITU professional Courses fremover.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på afmeldingslinket nederst på de tilsendte nyhedsbreve.

Ønsker du at tilmelde dig ITU’s almene nyhedsbrev og modtage nyheder fra hele universitetet, kan du tilmelde dig her

*ITU indsamler og behandler alene de oplysninger, du selv giver ifm. tilmelding til nyhedsbrevet. Du kan læse ITU's privatlivspolitik her og kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) via dpo@itu.dk, hvis du har nogen spørgsmål til vores registrering og behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til ITU’s håndtering af dine personoplysninger ved at henvende dig her.