Klimaforandringerne kan nu mærkes overalt, både regionalt og globalt. At dæmme op for forandringerne kræver en stærk og kontinuerlig reduktion af menneskers skadelige aktiviteter, som fx brugen af fossile brændstoffer. I mange politiske klimastrategier spiller brugen af allerede eksisterende og nye teknologier en central rolle, fx regeringens Klimaprogram 2020 og FN’s verdensmål.
Climate IT er en serie af historier om klimarelateret forskning på IT-Universitetet i København. Forhåbentlig vil historierne inspirere forskere, interessenter og helt almindelige borgere til at skabe, støtte og deltage i projekter med fokus på grøn bæredygtighed og digitale teknologier.

Nyheder om Klima-IT

Reset er et nyt magasin om klima produceret af IT-Universitetet. 

Formålet med magasinet er at skabe opmærksomhed om de konsekvenser for klimaet, som IT forårsager.

Magasinet er skabt en tværfaglig gruppe af engagerede forskere på IT-Universitetet. 

Du kan læse hele magasinet ved at klikke herunder eller få fat i en fysisk kopi her på universitetet. 

 

Læs Reset

Climate Talks


ITU Climate talks er en serie på otte korte forskningsvideoer (5-8 minutter) om klimaforskning produceret af forskere fra de tre institutter på IT-Universitet, Digital Design, Business IT og Datalogi.

Formålet med videoerne er både at informere, men også at inspirere både ansatte, studerende og andre ved at fortælle om dele af den spændende forskning i Klima-IT, som er undervejs.Vi ønsker at starte en række nødvendige samtaler om IT’s konsekvenser for klimaet Det gælder både på forskningsniveau, undervisningsniveau og på det organisatoriske niveau. Disse Talks er de første i en række af initiativer, som vi håber, kan facilitere sådanne samtaler og skabe et fundament for et mere klimaambitiøst IT-Universitet.

Videoerne er produceret af James Maguire (Associate Professor) og Luis Landa (Climate Research Assistant). Rina de Place Bjørn har stået for videooptagelserne.