Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Skip to content Bachelor i Digitale Medier og Design

Bachelor i Digitale Medier og Design

Sidst opdateret d.20-02-2015Uddannelser > Bacheloruddannelser > Digitale medier og design

Digitale medier og design 

På den 3-årige bacheloruddannelse (BSc) i Digitale medier og design, skal du arbejde med design af digitale medier og teknologi - både teoretisk og praktisk. Du får indblik i, hvordan digitale medier påvirker vores liv og samfund, og lærer at bruge teknologien som redskab til at kommunikere professionelt.

Hør, hvorfor Jannick anbefaler at læse en bachelor i Digitale medier og design

Uddannelsen

Vi anvender digitale medier og teknologi overalt i vores hverdags- og arbejdsliv. På uddannelsen i Digitale medier og design kommer du til at beskæftige dig med design af og kommunikation via disse medier på flere måder. Eksempelvis skal vi designe interaktive koncepter til virksomheder og organisationer. Vi skal også undersøge, hvordan den rivende udvikling af digitale medier forandrer vores samfund. Og vi skal analysere, hvordan man oplever de budskaber, der kommunikeres via digitale medier.

Et vigtigt omdrejningspunkt i uddannelsen er interaktionsdesign, som fokuserer på, hvordan vi designer ikke bare teknologien, men også måden teknologien bruges på i samspil med mennesker og i forskellige praksisser. Arbejdet med interaktionsdesign handler således om at designe digitale teknologier og tjenester, så vi alle får mest muligt ud af dem, uanset om det er i en professionel kontekst eller i vores hverdagsliv.

Et eksempel er et DMD bachelorprojekt om design af sansepuder til udviklingshæmmede børn. Her førte udforskning af designmaterialer som intelligente tekstiler og digital elektronik (Arduino) til design af sanseoplevelser for børn, der har et behov for særlig sansestimulering.

Gennem designopgaver kommer du også til at arbejde med målgrupper, kommunikation og forretningsstrategi.

Studiets opbygning

Bacheloruddannelsen i Digitale medier og design er et 3-årigt fuldtidsstudium inddelt i 6 semestre. Hvert semester skal du både følge kurser og deltage i projektarbejde. Studiet afsluttes med et bachelorprojekt.

Uddannelsen kan rettes mod to forskellige profiler: Interaktionsdesign eller Medier og kommunikation. 

Studieforløb på Bachelor i Digitale medier og design
1. Semester

Akademisk arbejde og formidling
(7,5 ECTS)

Webdesign
og portfollio
(7,5 ECTS)
Interaktionsdesign: genrer
og kontekster
(7,5 ECTS)
Medie- og
kommunikationsteori
(7,5 ECTS)
2. Semester Brugerundersøgelser og kvantitative metoder
(7,5 ECTS)
Digital kultur og medier
(7,5 ECTS)
Digitalt materiale og interaktive artefakter*
(15 ECTS)
Digitalt materiale og sociale medier**
(15 ECTS)
3. Semester Co-design og kvalitative metoder
(15 ECTS)
Digitale oplevelser og æstetik
(7,5 ECTS)
Digitalt spildesign*
(7,5 ECTS)
Netværkssamfund**
(7,5 ECTS)
4. Semester Konceptudvikling med virksomhed
(15 ECTS)
Videnskabs- og teknologiteori
(7,5 ECTS)
Kontekstbaseret app-design*
(7,5 ECTS)
Medieproduktion
og udtryksformer**
(7,5 ECTS)
5. Semester Kvalitative forskningsmetoder
og akademisk formidling

(15 ECTS)
Valgfri
studieaktivitet

(7,5 ECTS)
Valgfri
studieaktivitet
(7,5 ECTS)
6. Semester Bachelorprojekt
(15 ECTS)
E-business og iværksætteri
(7,5 ECTS)
Bæredygtige
fremtider
(7,5 ECTS)

* Profil: Interaktionsdesign
** Profil: Medier og kommunikation
  

Valgfri kurser
Du kan vælge dine valgfri kurser blandt en række bachelorkurser på IT-Universitetet. Du kan også tage et kursus på et andet dansk eller udenlandsk universitet.

Du kan se alle kurser, der udbydes på IT-Universitetet samt deres beskrivelser i kursusoversigten.

Studieordning
Se studieordningen for Digitale medier og design

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, praktiske øvelser og projektarbejde. Projektarbejde er en væsentlig del af uddannelsen i Digitale medier og design. Det træner dig i at arbejde sammen med andre studerende og med eksterne virksomheder og organisationer. Desuden giver projektarbejdet og valgfagene dig mulighed for at gå i dybden med emner af egen interesse, og dermed være med til at forme din egen profil.

Uddannelsen samarbejder med Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) i USA om fælles undervisningsforløb. Derfor foregår al undervisning på 2. år udelukkende på engelsk, og der vil også være mulighed for at lave projekter i samarbejde med studerende og vejledere fra Georgia Tech.

Udveksling

Der er gode muligheder for at studere et semester i udlandet som en integreret del af din bacheloruddannelse i Digitale medier og design.

Det tætte samarbejde med Georgia Tech er en oplagt mulighed for udveksling, men vi har også udvekslingsaftaler med universiteter rundt omkring i verden. For studerende på Digitale medier og design vil vi fremhæve:

Vi arbejder løbende på at etablere endnu flere udvekslings- og samarbejdsaftaler.

Videreuddannelse

En bacheloruddannelse i Digitale medier og design giver dig den akademiske titel BSc (Bachelor of Science). Den giver dig mulighed for at læse videre på kandidatuddannelser inden for en række humanistiske og teknisk videnskabelige områder samt designområdet. Der er direkte adgang til at læse videre på IT-Universitetets kandidatlinjer:

Jobmuligheder

Kompetenceområderne i Digitale medier og design og uddannelsens globale perspektiv ruster dig til karrieremuligheder i både danske og internationale sammenhænge, hvor du bl.a. kan få job som:

  • Interaktionsdesigner
  • Usabilitykonsulent
  • Informationsarkitekt
  • Kommunikationskonsulent
  • Projektkoordinator

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i Digitale medier og design skal du have en gymnasial uddannelse, eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav

  • Dansk på A-niveau, ingen karakterkrav men faget skal være bestået
  • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset
  • Matematik på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset 

Hvis du ikke opfylder ovenstående adgangskrav i engelsk eller matematik, men har bestået faget på A-niveau anses dette for opfyldelse af adgangskravet.

Bemærk: Det er ikke en forudsætning, at du kan programmere.

Optagelsestal
Digitale medier og design optager i 2015 ca. 90 nye studerende. 90% via kvote 1 og 10 % fordeles via kvote 2.
Vejledende eksamensgennemsnit fra 2014 i kvote 1: 8,3.

 


Find this page Online

http://212.97.130.100/da/Uddannelser/Bacheloruddannelser/Bachelor-i-Digitale-medier-og-design