Korte kurser | ITU Professional Courses

Styrk dine digitale kompetencer med ITU Professional Courses

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

ITU Professional Courses er til dig som...

Kurserne er for dig, der arbejder med den digitale transformation og har brug for kompetencer til at koble digitale løsninger med konkrete private eller offentlige forretningsområder.

Fælles for kurserne er, at de:

  • forløber over en til fem dage
  • adresserer fremtidens udfordringer
  • beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer
  • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
  • er baseret på den nyeste viden

Har du et forslag til et kursus, kan du kontakte ITU Professional Courses her.

Billede maalgruppe ITU efteruddannelse 1000x2000

Muligheder for økonomisk støtte

Der er gode muligheder for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse. Erfaringsmæssigt kan der søges op til 50.000 pr. semester afhængig af fonden. Fondene nævnt her har meget forskellige rammer, ansøgningsdeadlines, særpuljer og ansøgningsprocedurer. Derfor anbefaler vi, at du kontakter fondene for specifik vejledning og søger viden i din egen organisation i god tid, inden ansøgningsperioderne åbner.

Hos nogle fonde er det i praksis din leder, der indsender din ansøgning i fondenes digitale ansøgningssystem. Vi anbefaler derfor også, at du og din leder forbereder jer i fællesskab, da der er meget stor søgning på fondsmidlerne. Tildeles der efter ”først til mølle” kan selv de største puljer være tildelt allerede en 20-30 minutter efter ansøgningsportalen er åbnet.

Bruttolønsordning
En anden finansieringsmulighed kan være f.eks. bruttolønsordning. En af fordelene ved en bruttolønsordning er, at din skat er med til at finansiere udgiften, så det ikke bliver så dyrt, som hvis du selv skal betale for hele uddannelsen. Undersøg mulighederne i din organisation i god tid.

For offentligt ansatte kan følgende fonde være værd at undersøge:

For privat ansatte kan følgende fonde være værd at undersøge:

Hent mere inspiration, og find flere relevante informationer om fonde, legater og offentlige puljer på Legathåndbogen.dk.


Er du ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet?

Som medarbejder i den finansielle sektor kan du få betalt en lang række kurser og uddannelser. Søg om gratis deltagelse på flere af vores kurser via finanskompetencepulje.dk.

Hvem kan søge?
Alle, der er ansat i en virksomhed omfattet af overenskomst mellem Finansforbundet og FA, kan bruge Finanskompetencepuljen.

Hvad kan jeg søge?
Du kan søge blandt alle de kurser, der er omfattet af Finanskompetencepuljen. Det er dog kursusudbyderen, der afgør, om du bliver optaget.

Hvad dækker puljen?
Finanskompetencepuljen dækker omkostninger til selve kurset samt materialer som fx bøger.

Hvor ofte kan jeg søge?
Du kan søge op til tre kurser, men maksimalt 15 ECTS-point. Har du nået dit maximale antal ECTS-point, skal der gå et år, før du kan søge igen.

Læs mere om hvordan du søger om gratis deltagelse via finanskompetencepuljen her.

Skriv til os eller ring, hvis du har spørgsmål til kurserne eller hvis du vil høre nærmere om mulighederne for særligt udviklede kurser til din virksomhed.

Vi kan kontaktes på itupc@itu.dk

eller:

Philip Sønderberg
Head of ITU Professional Courses
Dir: (+45) 3045-7894
E-mail: phiso@itu.dk