Kommende kurser

Nedenfor ses en oversigt over kommende kurser under ITU Professional Courses. Listen vil løbende blive opdateret med nye kurser.

Kurserne er henvendt til dig, der har en del erfaring, men ønsker at styrke din faglighed inden for specifikke it-relaterede områder. Kurserne er relevante for alle, der arbejder med softwareudvikling, it-arkitektur, digital forretningsudvikling, digitalt design, it-ledelse eller andre områder, hvor it spiller en central rolle.

Fælles for kurserne er, at de:

  • forløber over en til fem dage
  • adresserer fremtidens udfordringer
  • beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer
  • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
  • er baseret på den nyeste viden
Har du et forslag til et kursus, kan du kontakte ITU Professional Courses her.
 

Betjening af kunder sker i dag både digitalt og personligt og kundens behov skal derfor opfyldes i samspil med de digitale ydelser og platforme. Det er en udfordring at sikre, at kunden oplever sammenhæng, relevans og en effektiv opfyldelse af sine behov.

På kurset får du værktøjer til at opnå en dybere forståelse for kunder. Du får overblik over forskelle og ligheder i kundetyper, deres ønsker og behov, og du lærer, hvordan man imødekommer forskellene i en verden, hvor de digitale selvbetjeningsværktøjer er stort set ens for alle. For at få overblik over kunderejsen fra kundens side, får du en model, som omfatter alle berøringspunkter både online og i den fysiske verden. Det giver dig en bedre forståelse for, hvordan du møder kunden gennem forskellige kommunikationskanaler og virkemidler, samt hvilke der virker hvornår og til hvad.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Kurset forløber over to dage. Datoer offentliggøres snarest muligt.

 
Læs mere om kurset her

Digital healthcare solutions form an innovative growth area that addresses one of the greater societal challenges of our time: the need for maintaining and improving the quality of life for people who are living with medical conditions. It is important to include research and studies on user experience design in relation to the different dimensions of healthcare products and solutions.

This course will present you with user experience practices and methods to be used in the context of healthcare technology and smart devices.The course is taught in English.

Time and Place
The course will run on 13, 14 and 15 December 2021.


Learn more about the course here

Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. På engelsk taler man ofte om begrebet "computational thinking" (it-tankegang). Kurset henvender sig til personer, som ikke tidligere har arbejdet med it-teknologi og programmering.

Konkret vil du på dette kursus lære at kode og programmere med udgangspunkt i, hvordan internettet fungerer. Du vil først lære, hvordan man laver hjemmesider (HTML) med knapper og inputfelter (HTML Forms). Dernæst vil du lære, hvordan man koder i det mest udbredte programmeringssprog på internettet: JavaScript. JavaScript har den fordel, at det kan bruges på hjemmesider, uden at man behøver installere noget som helst. 

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Næste kursusforløb finder sted
31. januar, 7. februar, 10. februar, 21. februar og 28. februar 2022. Man kan deltage digitalt på hele eller dele af kurset, men vi anbefaler fysisk dektagelse, da det vil give det bedste udbytte af kurset.

 

Læs mere om kurset her

Digitaliseringsprojekter handler ikke kun om teknologi, it-systemer eller projekter. Det er kun den tekniske del. Oftest er medarbejderne nøglen til at lykkes med digitalisering og at skabe forretningsmæssig værdi. 

På dette kursus lærer du at håndtere den menneskelige side af digital transformation. Du får en komplet værktøjskasse til at arbejde direkte med adfærd og skaber forandring – særligt med fokus på samarbejdet med travle mennesker, der er vigtige for at lykkes med din opgave, men ikke har projektet øverst på deres agenda. Du lærer således at håndtere den menneskelige side af digital transformation og lede forandringer – særligt med fokus på samarbejdet med travle mennesker, der er vigtige for at lykkes med din opgave, men ikke har projektet øverst på deres agenda. Du lærer at få topledere, mellemledere og kollegaer i tale, engagere dem og få dem som medspillere i projektet, så projektet kan skabe værdi for forretningen.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Næste kursusforløb afholdes på IT-Universitetet onsdag den 16. marts og torsdag den 17. marts 2022 kl. 09.00 - 16.00 begge dage.

Læs mere om kurset her

Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Du får en indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi for forretningen. Det giver en praktisk forståelse af digitaliseringsudfordringerne for virksomheden.

Du bliver også i stand til at vurdere digitaliseringsindsatsen i forhold til ledelsessystemer, forretningsgange, organisation og virksomhedskultur. Det giver dig en forståelse og ikke mindst evnen til at bidrage til virksomheden udvikling af strategi og forretningsområder i en digitaliseret verden. Kurset koster 20.000 kroner og forløber over ovenstående fire dage i august og september 2020.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Kurset finder sted lørdag d. 23. april, fredag d. 29. april, lørdag d, 7. maj og lørdag d. 21. maj 2022.

Læs mere om kurset her

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til it-porteføljestyring suppleret med best practice fra såvel de traditionelle som de agile tilgange. Det betyder, at vi vil arbejde med en lang række teorier, rammeværk og metoder, som vil blive diskuteret og afprøvet i større eller mindre grad. Kurset skal derfor ses som en bred introduktion til hele området og som inspiration inden certificering eller valg af rammeværk i virksomheden.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Kurset afholdes lørdag d. 23. april 2022 kl. 09.00 - 16.00 på IT-Universitetet.

Læs mere om kurset her

The course is currently not open for registration. Sign up here, and we will update you when new course dates are announced.

Artificial-intelligence-driven technologies are rapidly changing the world. Business automation, customer management systems, and language models are revolutionising everything from organisation and marketing to product development and sales forecasting.

But AI is a massive field of technology often veiled by impenetrable jargon and confusing media hype. What exactly is AI? What do I need to know to use AI? And most importantly, how can I apply AI in my organisation or business?
 
This course is tailored specifically to employees and decision makers looking to gain a fundamental understanding of AI in their work. The course is taught in English.

Learn more about the course here

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig kurset, men du kan holde dig orienteret om nye datoer via denne interesseliste.

Om kurset
På internettet eksisterer en bred portefølje af tjenester, som kan hjælpe med alt fra rutevejledninger til investeringsforslag. Denne gruppe af tjenester bliver et vigtigere og vigtigere værktøj i vores hverdag. Men vidste du, at mange af disse tjenester er konstrueret af andre mindre tjenester?

En sådan byggeklodstilgang tillader os at konstruere nye tjenester og systemer, som ellers ikke ville være mulige. Virksomheder kan fokusere på at udvikle specialiserede systemer, der håndterer betalinger, mens andre blot kan anvende disse og fokusere på udvikling af en webshop. Når man udvikler til internettet er webtjenester derfor både et interessant og vigtigt emne. Dette kursus vil introducere webtjenester og give et fundament for at udvikle mindre webtjenester. Kurset bygger videre på kurset Introduktion til programmering/ kodning og it-tankegang og har samme målsætning om at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. 

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.
Læs mere om kurset her

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig kurset, men du kan holde dig orienteret om nye datoer via denne interesseliste.

For at kunne tage datadrevne beslutninger skal man have en forståelse for, hvad mulighederne i data er, hvilke spørgsmål man kan stille data, og hvilke data, man behøver for at kunne besvare sine spørgsmål. Man skal have viden om, hvordan man i praksis kan finde de svar, man søger i data.

For at give deltagerne en forståelse for, hvordan arbejdet med data foregår tager kurset afsæt i konkrete øvelser i programmeringssproget Python, som giver deltagerne en basal viden om, hvordan man konkret arbejder med data.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Læs mere om kurset her

The course is currently not open for registration. Sign up here, and we will update you when new course dates are announced.

About the course
The course offers the opportunity to understand and apply collective intelligence and ‘bottom-up’ information aggregation in an organization.

The course explores how important stakeholders of an organization (both internal and external “global” crowds) can use platforms to collectively to advance creativity, innovation, workflows and predictions of uncertainties.

Collective intelligent tools are already emergent technologies that can help companies to stay agile in the 21st century.

Read about the course here

Tidligere kurser og webinarer:

Tag et kig på vores tidligere kurser og webinarer herunder. Nye datoer annonceres løbende, og du kan holde dig orienteret ved at skrive dig op på en interesseliste for de enkelte kurser.

The webinar was held on Friday 1 October 2021 in conjunction with the course Collective Intelligence for Predictions, Innovation, Work and Competitiveness.

About the webinar
Any society, organisation, or business is like a great collective mind. Co-workers and employees have a unique perspective on their tasks, challenges, and the future of the organisation. But like people, most organisations only utilise a small part of that collective brain in its operations. What if you could tap into this vast pool of employee experience and know-how and optimise your workflow, spark innovation, and predict the future success of current strategies?

Learn the basics of crowdsourcing tactics, get an overview of the current platforms available for information aggregation, and see what other organisations have gained by using collective intelligence as a technology and a way of thinking.

Read more about the webinar here

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig kurset, men du kan holde dig orienteret om nye datoer via denne interesseliste.

Om kurset
Et øget fokus på anvendelse af data får mange til at spørge: hvad kan vi bruge data til? Men de seneste års fokus på tillid, ansvarlighed og etik får nu mange til at stille spørgsmålet: hvad bør vi bruge data til?

At kunne svare på det spørgsmål kræver indsigt i kompleksiteten i datadrevne beslutninger. Man skal vide, hvad data er, hvor data kommer fra, og hvordan data anvendes i organisationen. Man skal kunne gennemskue og forudsige, hvordan data understøtter beslutninger. Hvem tager egentlig beslutningerne i automatiserede processer? Hvordan er beslutningerne understøttet af data? Og hvad er konsekvenserne for brugerne og forretningen for denne brug af data nu og på sigt? Er der retlige og etiske konsekvenser, som vi skal være opmærksomme på?

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Læs mere om kurset her

This webinar took place Friday 3 September 2021. An adapted version of the recorded presentation is available here. If you want to explore the fundamentals of artificial intelligence further, check out the upcoming course Introduction to Artificial Intelligence.

About the webinar
Today, artificial-intelligence-driven technologies are changing the world, and there are no ends to the possibilities for businesses and organisations – from automation in text processing and resource management to information augmented reality and intelligent cameras.

But what exactly is AI and how do businesses and organisations create value with it?

Join ITU-postdoc Djordje Grbic on a journey through the virtual mind of artificial intelligence and find out how companies and organisations use cutting-edge AI technologies in process optimization, marketing, product development, sales forecasting, and administration.

Read more about the webinar here

Kurset har desværre lukket for optag. I stedet henviser vi til kurset Kundeforståelse og kundepleje, der afholdes ved fysisk fremmøde på IT-Universitetet. Hvis du er interesseret i at vide, hvornår der kommer nye datoer for kurset, er du velkommen til at tilmelde dig interesselisten her.

Om kurset
Betjening af kunder sker i dag både digitalt og personligt og kundens behov skal derfor opfyldes i samspil med de digitale ydelser og platforme. Det er en udfordring at sikre, at kunden oplever sammenhæng, relevans og en effektiv opfyldelse af sine behov.

På kurset får du værktøjer til at opnå en dybere forståelse for kunder. Du får overblik over forskelle og ligheder i kundetyper, deres ønsker og behov, og du lærer, hvordan man imødekommer forskellene i en verden, hvor de digitale selvbetjeningsværktøjer er stort set ens for alle. For at få overblik over kunderejsen fra kundens side, får du en model, som omfatter alle berøringspunkter både online og i den fysiske verden. Det giver dig en bedre forståelse for, hvordan du møder kunden gennem forskellige kommunikationskanaler og virkemidler, samt hvilke der virker hvornår og til hvad.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Læs mere om kurset her