Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Skip to content Kandidat i Digital design og kommunikation

Kandidat i Digital design og kommunikation

Sidst opdateret d.26-02-2015Uddannelser > Kandidatuddannelser > Digital design og kommunikation

Digital design og kommunikation 

Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Digital design og kommunikation giver dig teknisk og sociologisk viden om, hvordan digital kommunikation påvirker vores tilværelse. Du kommer til at arbejde med nye mediers betydning for kommunikation og samarbejde, og du vil lære, hvordan man tænker tekniske muligheder sammen med brugernes behov.

Hør, hvorfor Mathilde anbefaler Digital design og kommunikation

Uddannelsen

På kandidatuddannelsen Digital design og kommunikation får du indblik i alle de processer, som indgår i udviklingen af en digital løsning. De forskellige fag giver dig værktøjer, som på hver sin vis bidrager til, at du kan udvikle et færdigt digitalt koncept, og du får redskaber til at arbejde teoretisk, kreativt og praktisk med digitale medier og kommunikation.

Arbejdsmarkedet eftersøger medarbejdere med kompetencer til at designe digitale kommunikationsløsninger til forskellige målgrupper og platforme. På Digital design og kommunikation vil du lære metoder til at få budskabet til at brænde igennem, og du vil blandt andet designe innovative løsninger inden for områder som webformidling, mobile platforme og sociale medier.

Kandidatlinjen udbydes på dansk, men der kan indgå kurser i studieforløbet, hvor undervisningen foregår på engelsk. Bemærk: Digital design og kommunikation optager kun nye studerende til efterårssemesteret.

Studiets opbygning

Kandidatlinjen Digital design og kommunikation er fleksibelt opbygget. Den giver dig solide kompetencer inden for uddannelsens område, samtidig med at den giver dig muligheden for at specialisere dig inden for et område, du i høj grad selv definerer indholdet af. Det betyder, at du igennem studiet har stor frihed til at danne din egen unikke profil.

Studieforløb i Digital design og kommunikation
1. Semester

Videnskabelige metoder og it-forståelse
5 ECTS

Design til digitale kommunikationsplatforme
10 ECTS

Interaktionsdesign
7,5 ECTS
Digitale medier og kommunikation
7,5 ECTS
2. Semester Digital Innovation
7,5 ECTS
Digital retorik
7,5 ECTS
Valgfrit kursus
7,5 ECTS
Specialiserings-
kursus, del 1
7,5 ECTS
3. Semester Global it
(7,5 ECTS)
Valgfrit kursus
(7,5 ECTS)
Specialiseringsmodul
12,5 ECTS

Specialeforberedende aktiviteter
2,5 ECTS

4. Semester Speciale
(30 ECTS)

I løbet af uddannelsen følger du 7 obligatoriske kurser:

 • Interaktionsdesign (7,5) inkluderer anvendelse af centrale teorier om interaktionsdesign, metoder til dataindsamling, dataanalyse og ideudvikling til design af interaktive produkter samt planlægning og udførelse af eksplorative designprojekter. NB.: Dette kursus er ikke obligatorisk for studerende med bacheloruddannelse i digitale medier og design eller tilsvarende.
 • Digitale medier og kommunikation (7,5) inkluderer kommunikations- og medieteori, teorier om digitalt medieret kommunikation samt identifikation og analyse af aktuelle fænomener og problemstillinger i et digitalt perspektiv. NB.: Dette kursus er ikke obligatorisk for studerende med bacheloruddannelse i digitale medier og design eller tilsvarende.
 • Videnskabelige metoder og IT-forståelse 1. + 2. del (5 ECTS). Kursernes fokus er grundlæggende teoretisk forståelse og praktisk anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber til arbejdet med digitale løsninger.
 • Design til digitale kommunikationsplatforme (10 ECTS). kursets teoretiske fokus er teorier om digitalt medieret kommunikation samt historiske og nutidige forestillinger om digitale enheder og platformes kommunikative potentiale. Modulets praktiske fokus er design af kommunikation og programmering til digitale kommunikationsplatforme.
 • Digital Innovation (7,5 ECTS). Kursets fokus er innovations- og konceptudviklingsprocessen fra ide til realisering på avanceret niveau i teori og praksis.
 • Digital retorik (7,5 ECTS). Kursets fokus er teoretisk forståelse af de digitale mediers særlige egenskaber og vilkår samt anvendelse af kommunikationsstrategier på avanceret niveau.
 • Global IT (7,5 ECTS). Kursets fokus er interaktion, kultur og samfundmæssige forandringsprocesser i et globalt digitalt perspektiv i teori og praksis.

Specialiseringer og valgfrie kurser
Allerede på andet semester vælger du hvilket område du vil specialisere dig i. En specialisering indeholder to kurser. Se oversigt og beskrivelse af de forskellige specialiseringer.

Derudover har du god mulighed for at skabe din egen profil gennem valgfrie kurser. Du kan vælge mellem alle kurser, IT-Universitetet udbyder, samt tage valgfrie kurser på et andet universitet. Se alle udbudte kurser i kursusoversigten.

Studieordning
Se studieordningen for Digital design og kommunikation

Undervisningen

Undervisningen består af en variation af forelæsninger, gruppearbejde og workshops. De studerende på Digital design og kommunikation kommer med forskellige faglige baggrunde; fra uddannelser inden for musik, kunst og design, over naturvidenskab og til samfundsvidenskabelige uddannelser i eksempelvis sociologi og statskundskab. Denne forskellighed skaber et kreativt fagligt miljø, hvor projekter gribes an fra mange forskellige perspektiver.

Digital design og kommunikation er tilrettelagt så du allerede under uddannelsen får mulighed for at samarbejde med virksomheder og organisationer i både den offentlige og private sektor. Det sikrer, at linjen er forankret i erhvervslivet og i de reelle problemstillinger, virksomhederne står med. Samtidig er det en måde for dig at skabe gode erhvervsrelationer til brug for senere jobsøgning.

Karrieremuligheder

Med en kombination af teoretisk indsigt og praktiske færdigheder, opbygger du kompetencer, der sætter dig i stand til at arbejde strategisk med digital kommunikation. Som færdig kandidat opnår du blandt andet kompetencer inden for konceptudvikling, projektstyring, grafisk design, digital kommunikation, brugervenlighed, design og konstruktion af web- og multimedieproduktioner samt digital interaktion.

Som cand. it i Digital design og kommunikation kan du for eksempel finde arbejde som:

 • Webredaktør
 • Digital konceptudvikler
 • Kommunikationskonsulent/rådgiver
 • Digital projektleder
 • Webdesigner
 • Frontend-udvikler
 • It-konsulent

Udveksling og udlandsophold

Det kan være både fagligt udviklende og se godt ud på CV’et at læse en del af sin uddannelse på et udenlandsk universitet. Vi har tilrettelagt studieforløbet, så du især på dit tredje semester har gode muligheder for at læse et semester i udlandet. IT-Universitetet har udvekslingsaftaler med universiteter rundt omkring i verden, og for studerende med faglighed inden for digital design og kommunikation vil vi fremhæve:

Adgangskrav

For at søge om optagelse på kandidatuddannelsen i Digital design og kommunikation skal du som minimum have en universitetsbacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende. Der er ikke krav om en specifik faglig baggrund.

Bemærk, at der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen

 


Find this page Online

http://212.97.130.100/da/Uddannelser/Kandidatuddannelsen/Digital-design-og-kommunikation