Organisation og innovation

Om kurset

Innovation er højt på agendaen i danske organisationer uanset, om de er private eller offentlige. I organisastion og innovation får du muligheden for at komme i dybden med organisatorisk innovation.

Det vil sige, at du kommer hele vejen rundt om, hvordan organisationer organiserer sig i forhold til at skabe innovation fra idégenerering til implementering. Du vil lære om forskellige former for innovationer som nye services, nye organisatoriske processer, forretningsmodeller mm.

Du bliver præsenteret for forskellige teoretiske forståelser og tilgange, fra de linære og strategiske modeller til mere emergente forståelser, fra klassisk teori til nyere teori.  Nogle af de temaer/teori, der blandt bliver taget op, er innovationskultur, medarbejderdrevet innovation, crowdsourcing, collective intelligence og predictive models.

Efter kurset vil den studerende være i stand til at:

 • identificere og beskrive en innovationsproblemstilling ud fra fagets tekster.
 • problematisere og diskutere en innovationsproblemstilling med brug af fagets tekster.
 • designe en innovationsprocess og reflektere kritisk over denne med brug af fagets tekster.

Eksamen
Læs om kursets eksamensform m.m. i Kursuskataloget. Bemærk også, at kurset udbydes som valgfrit kursus på Master i it-ledelse.

 

Underviser: Hanne Westh Nicolajsen

CV

 • Lektor på Institut for Business IT, IT-Universitetet i København (2014 - )
 • Linjeleder af ITU's Master i it-ledelse (2020 - 2016)
 • Medlem af forskningsgruppen REFLACT
 • Lektor, Aalborg Universitet (2007 - 2014)
 • Ph.d., Danmarks Tekniske Universitet (2005)

Hanne Westh Nicolajsen er lektor ved ITU’s Institut for Business IT og forsker især i organisatorisk innovation i offentlige og private virksomheder.

Hanne er uddannet cand.merc. i Human Ressource Management fra Handelshøjskolen i København og har desuden en ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet (2005) med fokus på organisatorisk implementering af informations og kommunikationsteknologi (IKT).

Hanne Westh Nicolajsen arbejder med såkaldt anvendt forskning og har forsket i blandt andet implementering og anvendelse af IKT - særligt sociale medier i organisationer. De sidste ti år har hendes forskning fokuseret på organisatorisk innovation og især bruger- og medarbejderdrevet innovation i offentlige såvel som private organisationer. Hanne forsker også i organisatorisk læring, service innovation, åben innovation, it-implementering og udvikling af it-understøttede undervisningsforløb.

Læs mere om Hanne Wesths Nicolajsens baggrund, forskning og udgivelser her.

Underviser: Carsten Lund Pedersen

CV

 • Lektor ved Institut for Business IT, IT-Universitetet i København (2022 - )
 • Adjunkt ved CBS (2019 - 2022)
 • Postdoc ved CBS (2016 - 2019)
 • Erhvervs-ph.d. i samarbejde med TDC A/S ved CBS (2013 - 2016)
 • Marketingassistent ved Telenor (2007 - 2010)
 • Virksomhedskonsulent ved Cybercity (2006 - 2007)

Carsten Lund Pedersen er lektor ved Institut for Business IT på IT-Universitetet i København.

Hans forksningsområde kredser især om forretningstransformation, autonomy-driven transformation, digital transformation, krisetransformation m.m.

Carsten Lund Pedersens arbejde og forskningsprojekter er bl.a. udgivet i Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Psychology & Marketing, MIT Sloan Management Review, og i digitale artikler i Harvard Business Review (HBR.org), MIT SMR, CMR Insights, Nature and NatureIndex m.m.

Ydermere er han medredaktør på bogen ’Big Data in Small Business: Data-Driven Growth in Small and Medium Sized Enterprises’ (Edward Elgar Publishing).

I 2016 afsluttede han sin Ph.d. (en erhvervs-ph.d. i samarbejde med TDC A/S) omhandlende frontlinjemedarbejderes kollektive viden. Som led i hans Ph.d. var han gæstestipendiat ved M.I.T. Sloan School of Management.

Deusden har Carsten fået overrakt priserne EliteForsk Travel Giant i 2015, DSEB Dissemination Prize i 2017 og var nomineret for DSEB Teaching Prize i 2018.

Læs mere om Carsten Lund Pedersens baggrund, forskning og udgivelser her.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til ansøgningsfrist. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.300 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår, sommer (Summer University) og efterår:

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Primo/medio juli (eksamen i august)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser på masterniveau kan have en senere opstart i foråret eller efteråret og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk