Efteruddannelser på IT-Universitetet

Efteruddannelse er en investering i dig selv og din karriere. Med IT-Universitetets efteruddannelses- og kompetenceudviklingsforløb kan du fremme dine digitale kompetencer, tilegne dig dybdegående viden inden for et fagligt område og styrke fundamentet for et karrierespring.
På denne side kan du læse om vores Master i it-ledelse, enkeltfagskurser og ITU Professional Courses og se hvilke efteruddannelsesforløb, der passer til dig og dine aktuelle behov.
Hvert semester udbyder IT-Universitetet en lang række enkeltfagskurser. Kurserne har forskellige niveauer, så hvad enten du har lyst til tage fat på et helt nyt område eller ønsker at gå i dybden med et specialiseret emne, kan du finde noget, der passer dig.
Master i it-ledelse er en deltidsuddannelse, der giver dig de færdigheder, som er væsentlige for at være en kompetent leder indenfor it og digitalisering. Uddannelsen beskæftiger sig med de problemstillinger, udfordringer og muligheder, der opstår, når it og øget digitalisering skal understøtte og spille sammen med udvikling, innovation og drift.

På Master i it-ledelse bliver du præsenteret for den nyeste forskningsbaserede viden inden for feltet, og du kommer til at arbejde med, hvordan du som leder kan skabe værdi med it i samspil med forretningen. Uddannelsen tager afsæt i din karriere, og du får gennem individuel ledelsessparring fokus på at opbygge, udvikle og supplere dine ledelseskompetencer. Samtidig sikrer uddannelsens struktur, at du gennem masterforløbet får etableret et professionelt netværk med de øvrige deltagere.

Læs mere om masteruddannelsen her

Direktør i Koncern IT: Efteruddannelse inden for it er af afgørende betydning»

"Vi kan se, at vi kan simpelthen ikke rekruttere hurtigt nok, og derfor er det af afgørende betydning for os, at vi kan efteruddanne vores medarbejdere og give dem de rigtige kompetencer."

Stig Lundbech, direktør i Koncern IT i Københavns Kommune

«

Udviklingsdirektør: Efteruddannelse er en god forretning»

"Det er en god forretning for os at efteruddanne vores medarbejdere, så de medarbejdere vi har, kan blive ajourført med ny teknologi, ny viden og dermed løse fremtidens opgaver."

Søren Rode Andreasen, udviklingsdirektør i Danske Bank

«


ITU Professional Courses

IT-Universitetet har etableret ITU Professional Courses, som udbyder kortere, intensive kurser på højt fagligt niveau henvendt til it-professionelle. Kurserne beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer. De udbydes inden for alle aspekter af it, herunder forretning, design, teknologi, brugervenlighed og processer.

Fælles for kurserne er, at de:

  • forløber over en til fem dage
  • adresserer fremtidens udfordringer
  • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
  • er baseret på den nyeste viden.

Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Læs mere om ITU Professional Courses her.


Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk