Kandidat i
Datalogi

Om Uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Datalogi er en uddannelse for dig, der har en it-relateret bachelor og ønsker at udvikle dine evner og viden inden for computervidenskab på et højt fagligt niveau baseret på international forskning.

Uddannelsen har fokus på erhvervslivets behov, og du kommer til at arbejde projektorienteret med udvikling og vedligeholdelse af software. Du lærer også om den organisatoriske og ledelsesmæssige del af en udviklingsproces. 

Når du læser Datalogi får du indgående viden om moderne programmeringssprog, databaser, distribuerede systemer, IT-sikkerhed, algoritmer og datastrukturer, softwareudviklingsprocesser, kravspecifikation samt organisation og ledelse. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen – analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Kandidatuddannelsen undervises på engelsk, så al undervisning, eksamener, opgaver mm vil være på engelsk. Der vil blive brugt cases og eksempler fra både danske og internationale organisationer.

 

Mød en studerende på datalogi

Her kan du møde Rebecca, som læser datalogi på ITU, og høre hende fortælle om studielivet, og hvordan det er at læse på ITU.

Hvem læser Datalogi?

Som studerende på kandidatuddannelsen i Datalogi er du interesseret i at forstå og få adgang til den nyeste viden inden for computervidenskaben. Du er ikke bange for at blive udfordret, når du skal tillære dig nye faglige og tekniske kompetencer, og du er nysgerrig på områder, der relaterer sig til en softwareudviklings-proces – eksempelvis at arbejde i teams, planlægge, organisere, skabe og implementere komplekse softwarekoncepter, samt hvordan man samarbejder med personer med forskellige faglige baggrunde. 

Du har en bacheloruddannelse inden for computervidenskab eller lignende (eksempelvis inden for softwareudvikling eller computer engineering), og du ønsker at udvikle dine færdigheder mere dybtgående. Der er meget gruppearbejde i løbet af uddannelsen, så du bør være motiveret for at samarbejde med andre studerende.

Studiets opbygning

I løbet af kandidatuddannelsen forberedes du på at kunne arbejde inden for computervidenskaben eller i softwareindustrien eksempelvis med at udvikle ny software, nye teknologier og nye værktøjer.

Det forudsættes, at du har viden inden for computervidenskab fra din bacheloruddannelse.

Kombineret med dine erfaringer inden for programmering og softwareudvikling har du mulighed for at designe dit eget studieprogram, så det passer bedst til dig og dine kvalifikationer.

Se studieordningen for Datalogi.

 

 

Studiestruktur for MSc i Datalogi
1. semester Algorithm Design
7,5 ECTS
Practical Concurrent and Parallel Programming
7,5 ECTS 
Advanced Programming
7,5 ECTS 
Security 1
7,5 ECTS
2. semester Valgfag
7,5 ECTS
Valgfag 
7,5 ECTS
Valgfag
7,5 ECTS
Specialisering, fag 1
7,5 ECTS
3. semester Research Project
7,5 ECTS 
Cross Disciplinary Team Work
7,5 ECTS
Specialisering, fag 2 
15 ECTS 
4. semester Speciale
30 ECTS 


Obligatoriske fag

De obligatoriske fag (30 ECTS) har til formål at give dig færdigheder i problemløsning og design af software ved hjælp af moderne metoder og teknologiske platforme. De obligatoriske fag er:

 • Algorithm Design (7,5 ECTS)
 • Practical Concurrent and Parallel Programming (7,5 ECTS)
 • Advanced Programming (7,5 ECTS)
 • Security 1 (7,5 ECTS)
 • Research Project (7,5 ECTS)
 • Cross Disciplinary Team Work (7,5 ECTS)
 

Specialiseringer og valgfrie kurser 

På uddannelsen tilbydes flere specialiseringer, og du skal vælge en specialisering i løbet af dit studie. En specialisering er en organiseret samling af kurser (22,5 ECTS), der giver dig mulighed for at arbejde med avancerede emner inden for et specifikt område, og forbereder dig til at skrive dit speciale.

Derudover har du god mulighed for at skabe din egen profil gennem valgfrie kurser. Du kan vælge mellem en række kurser, der tilbydes på IT-Universitetet på kandidatniveau eller tage valgfag på et andet dansk eller udenlandsk universitet.

Se kurser på IT-Universitetet i kursusoversigten.


Mere

Skjul

Specialiseringer

På uddannelsen tilbydes flere specialiseringer, og du skal vælge en specialisering i løbet af dit studie. En specialisering er en organiseret samling af kurser (22,5 ECTS), der giver dig mulighed for at arbejde med avancerede emner inden for et specifikt område, og forbereder dig til at skrive dit speciale. 

Du kan vælge at specialisere dig i:

Specialiseringen i Algorithms gør dig i stand til at formulere praktiske problemer i algoritmiske termer og at finde effektive og skalerbare computerløsninger.

Viden om algoritmer er typisk efterspurgt af store multinationale IT-virksomheder og af små innovative virksomheder, som udvikler ny teknologi.

Fag:

 1. Linear Algebra and Probability (7,5 ECTS): På kurset fokuseres på lineær algebra, sandsynlighed og statistik.
 2. Advanced Algorithms (15 ECTS): Du lærer metoder til avancerede algoritme-design med særlig vægt på systematiske og algebraiske tilgange samt parallelle algoritmer. Disse fremgangsmåder anvendes eksempelvis i mange avancerede algoritmer og datastrukturer til håndtering af store datasæt samt inden for maskinlæring og til at løse flaskehalse.

Specialiseringen i Data Systems giver dig en grundig forståelse for design, analyse, implementering og evaluering af computersystemer, herunder softwareinfrastruktur til at lagre og behandle data.

Fag:

 1. Computer Systems Performance (7,5 ECTS): Dette kursus dækker avancerede emner inden for moderne hardware og operativsystemer for at give dig en grundig forståelse af de potentielle årsager til problemer med ydeevne. Desuden lærer du instrumenteringsteknikker og benchmarking for at få værktøj til at evaluere systemets ydeevne i praksis.
 2. Advanced Data Systems (15 ECTS): Dette kursus giver dig en grundig forståelse af de principper, teknikker og algoritmer, der er involveret i opbygning, vedligeholdelse og forbedring af et datasystem. Kurset dækker problemer, der relaterer sig til styring af opbevaring og transaktioner samt behandling af forespørgsler. Du opbygger et open-source datasystem i forbindelse med dette kursus.

På specialiseringen i Security lærer du at analysere sikkerheden af et IT-system og at konstruere sikre IT-systemer, der er robuste over for forskellige typer angreb. 

Fag:

 1. Security 2 (7,5 ECTS): På dette kursus lærer du om anvendt informationssikkerhed, det vil sige de teknologier, der i øjeblikket definerer informationssikkerhed i branchen. Kurset omfatter både praktisk øvelser og grundlæggende læringsaktiviteter.
 2. Advanced Security (15 ECTS): Dette kursus omhandler avancerede emner inden for computersikkerhed samt væsentlige metoder til at opføre sikker software og systemer. På kurset arbejde du både med praktiske øvelser og grundlæggende læringsaktiviteter.

Specialiseringen i Machine Learning giver dig både en praktisk og teoretisk forståelse af Machine Learning. Du lærer at benytte metoder fra kunstig intelligens og Machine Learning på store datamængder.

Fag:

 1. Linear Algebra and Probability (7,5 ECTS): På kurset fokuseres på lineær algebra, sandsynlighed og statistik.
 2. Advanced Machine Learning (15 ECTS): I dette fag vil du lære at udlede, analysere og sammenligne de mest centrale maskinlæringsalgoritmer og anvende disse på rigtige datasæt. Du kommer til at anvende de teknikker, du lærer, på tværs af en række forskellige anvendelsesmuligheder, som eksempelvis mulige robotics, billedanalyse, finansiering, bioinformation og forretning.

Specialiseringen i Robotics giver dig en forståelse for software til robotter. Du lærer at konstruere software til styring af robotter samt mindre fysiske og mekaniske artefakter og sensorer.

Fag:

 1. How to make almost anything (7,5 ECTS): Kurset giver en praktisk introduktion til de værktøjer, der er nødvendige for at designe og udvikle fysiske genstande. Du får et overblik over de vigtigste produktionsmetoder som 3D-print, laser-cut eller støbning. Derudover lærer du at designe enkle elektriske kredsløb til håndtering af sensorer samt at designe printplader. Disse teknikker giver dig mulighed for du alene kan designe fysiske prototyper efter kursets afslutning.
 2. Advanced Robotics (15 ECTS): På dette kursus lærer du de dominerende paradigmer inden for kunstig intelligens, og du introduceres til en række avancerede emner inden for robotics, som er nyttige i forbindelse med service robotics, selvkørende biler, droner og andre robotteknikker.

På specialiseringen i Software Analysis lærer du bl.a. at anvende funktionsprogrammeringsteknikker og at arbejde med halvautomatisk maskinel bearbejdning af softwareartefakter.

Fag:

 1. Modelling Systems and Languages (7,5 ECTS): Dette kursus introducerer modelleringssprog og modeller som førsteklasses-artefakter, der er designet, manipuleret, transformeret og oversat til kode på en automatisk måde.
 2. Advanced Software Analysis (15 ECTS): På dette kursus arbejder du med avancerede teknikker til verifikation af software.

Specialiseringen i Software Engineering giver dig mulighed for at arbejde som softwareingeniør og, efter at have fået erhvervserfaring, at tage rollen som projektleder eller teknisk leder. På specialiseringen vil du ikke kun blive introduceret til nuværende metoder og praksis inden for software engineering, men også lære at relatere til fremtidig teknisk såvel som metodisk udvikling.

Fag:

 1. Software Architecture (7,5 ECTS): Design, udvikling og implementering af softwaresystemer kræver evaluering af flere, ofte modstridende, aspekter af et system. Formålet med dette kursus er at give dig viden om, hvordan du udvikler softwaresystemer på en struktureret og systematisk måde, der adresserer den nødvendige funktionalitet og understøtter de nødvendige systemkvaliteter. Dette kræver en teknisk værktøjskasse med koncepter, metoder og principper til at understøtte softwaredesignet, implementeringen og evalueringen såvel som en bredere forståelse af systemets sammenhæng og domæne.
 2. Advanced Software Engineering (15 ECTS): Formålet med dette kursus er at give dig en grundig forståelse af innovative processer, metoder og værktøjer inden for software engineering samt en introduktion til teoretiske begreber, der bruges inden for feltet. På denne måde giver kurset dig mulighed for at arbejde med fremtidig metodisk udvikling. Kurset kombinerer teoretiske refleksioner om software engineering og praktisk udvikling af værktøjer og infrastrukturer, som er nødvendig for eksempelvis kontinuerlig software engineering.

Specialeportræt

Daniel Varab.

»

Sprog handler i høj grad om fortolkning, og det er en af årsagerne til, at det er så svært at lære computere at forstå det.

Daniel Varab, Cand. IT. i Softwareudvikling (uddannelsen hedder i dag Datalogi)

«

Undervisningen

Undervisningsformen på Datalogi veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde, og du kommer til at læse forskelligt forskningslitteratur. Gennem forskningsbaseret undervisning vil du blive præsenteret for moderne datalogisk forskning.

IT-Universitetet samarbejder med erhvervslivet, og du får derfor mulighed for at samarbejde med private virksomheder. Det betyder, at du vil arbejde med aktuelle udfordringer, og du får mulighed for at skabe dig et netværk i forskellige brancher allerede under studierne.

Mød en PhD-studerende

Karrieremuligheder

De kompetencer, du tilegner dig i løbet af kandidatuddannelsen i Datalogi, og uddannelsens globale perspektiv, forbereder dig til en karriere i Danmark og i udlandet. Alt efter hvad du har valgt at specialisere dig i, i løbet af studiet, vil du efter endt uddannelse kunne arbejde som eksempelvis:

 • Systemudvikler 
 • Programmør 
 • Softwarearkitekt
 • IT-ekspert
 • Database manager
 • Software engineer
 • Quality engineer
 • Projektleder
 • Systemkonsulent

Er du interesseret i at læse en PhD på IT-Universitetet, kan du læse mere om forskningsområderne her.

#lifeatITU - Se billeder fra studielivet på ITU

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.


Email: studievejledningen@itu.dk