Enkeltfagskurser


Med IT-Universitetets enkeltfagskurser kan du styrke din digitale profil, hente nye digitale værktøjer og viden og udforske nye hjørner af dit eget fagrområde.


Hvert semester udbyder IT-Universitetet en lang række enkeltfagskurser. Kurserne har forskellige niveauer, så hvad enten du har lyst til tage fat på et helt nyt område eller ønsker at gå i dybden med et specialiseret emne, kan du finde noget der passer dig.

Enkeltfagskurserne er på enten bachelor-, kandidat- eller masterniveau. På nogle kurser foregår undervisningen på engelsk. Et kursus løber typisk over enten 12 til 16 uger eller som weekendseminar fordelt på to weekender.

Enkeltfagskurser på masterniveau

Bemærk, at enkeltfagskurserne på masterniveau typisk løber over 4-5 undervisningsgange, enten på fredage eller fredage og lørdage i kombination.

Læs mere om de aktuelle enkeltfag på masterniveau på denne side eller på Master i it-ledelse.

Kursusudbud

Nedenfor ser du vores kursusudbud. Listen over kurser indeholder både kurser udbudt i indeværende og i fremtidige semestre. Det giver dig mulighed for at orientere dig i forhold til kurser, som udbydes i fremtiden. Du kan dog kun søge om optagelse på kurser udbudt i indeværende semester. 

Forårskurser kan søges fra medio november, mens efterårskurser kan søges fra medio maj. Som noget nyt fra 2023 udbydes der også sommerkurser som enkeltfagskurser. Disse undervises i perioden fra uge 28-31 med efterfølgende eksamen i uge 32 (reeksamen i uge 34). Ansøgningsperioden for sommerkurser er fra medio november til primo maj.

Hvis du ønsker at blive adviseret, når et nyt kursusudbud er klar, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev for enkeltfagskurser.

Begrænset antal pladser på enkeltfagskurser

Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser på bachelor-, kandidat- og masteruddannelserne. Hvis du ønsker at blive optaget på et bestemt kursus, skal du ansøge hurtigst muligt, efter ansøgningsportalen åbner, da de ledige pladser på kurserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Vær opmærksom på benævnelserne i ansøgningsportalen: Søger du ind på bachelor- og/eller kandidatkurser, skal du vælge uddannelsestypen "tomplads". Søger du ind på masterkurser, skal du vælge uddannelsestypen "enkeltfag - diplom/master".

Adgangskrav

 • Gymnasial eksamen samt specifikke adgangskrav (bachelorniveau)
 • Bacheloruddannelse eller lignende samt engelsk på minimum B-niveau (kandidat- og masterniveau)
 • Ved masterkurser dansk på A-niveau samt to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse

Læs mere om adgangskrav.

Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.


 

Kommende enkeltfagskurser

NB. Skema:  Vi har pt. problemer med visning af individuelle kursusskemaer. Du kan se alle skemaer her:

KursusnavnNiveauTid og stedAnsøgSprog

Danmark er en førende nation inden for offentlig digitalisering. Men arbejdet med at digitalisere den offentlige sektor er langt fra afsluttet. Den offentlige sektor udgør en vigtig del af det danske samfund, og digitalisering heraf kan give store gevinster for både borgere samt private- og offentlige virksomheder. Samtidigt er det vigtigt at forstå de udfordringer offentlig digitalisering medfører for grupper af borgere og virksomheder og fx i forhold til retssikkerhed, retfærdighed og dataetik. Vi skal opbygge og drive en digital offentlig sektor, der kan servicere og bane vej for innovation og vækst i hele samfundet, men på en inkluderende måde. Dette stiller store krav til vores viden på området.

Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker nærmere indsigt i offentlig digitalisering, herunder digitaliseringsstrategier, kanalhåndtering, borgerperspektiver, dataarbejde, lovgivning, skøn og digitalisering med mere.

MasterEfterår 202420242Ansøgda-

Kurset giver den studerende kompetencer til at analysere og reflektere over styringen af it-projekter og it-projektporteføljer i en organisatorisk kontekst. Det sker gennem arbejdet med en række temaer hvor vi kommer bag om, og refleketer teoretisk over, centrale nedfaldspunkter og problemfelter inden for feltet.


MasterEfterår 202420242Ansøgda-
The main outcome of the course is that students are equipped with an understanding of the most important concepts, themes and positions in philosophy of science, and how they relate to digital design and interactive technologies. Furthermore, the students should learn to reflect critically about how digital design and technology relate to the world at large.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen-

The goal of the course is two-fold. On the one side you will learn how to clean, manipulate, process and visualize data in Python with a specific focus on unstrucured data that is typically produced online. On the other side, you will learn how to formulate hypothesys based on this data that can be used in the context of the evaluation or the re-design of a digital product.

BachelorEfterår 202420242Ansøgen
Kursets mest centrale resultat er at de studerende bliver udstyret med en grundig forståelse af kvalitative forskningstilgange og -metoder og evnen til at anvende kvalitative undersøgelsesmetoder til undersøgelser samt formidling af resultaterne.
BachelorEfterår 202420242Ansøgda
På dette kursus arbejder de studerende i grupper med at udvikle prototyper på koncepter for digitale løsninger i samarbejde med private eller offentlige virksomheder baseret på relevante teorier, metoder, værktøjer og teknikker, som introduceres på kurset eller ligger i forlængelse af tidligere kurser.
BachelorEfterår 202420242Ansøgda
Kurset giver en hands-on introduktion til arbejdet med soft – og hardware som design materialer i de tidlige eksplorative  faser af  interaktionsdesign processer. Herunder særligt, konstruktionen af interaktive sketches under design for brugeroplevelser med (smarte) forbundne produkter som del af et Internet of Things.
BachelorEfterår 202420242Ansøgda-
This course gives an introduction to technical communication. It focuses on designing different forms of communication correctly, effectively, and convincingly. There will be a theoretical introduction to the importance and principles of technical communication together with several individual and group based practical exercises.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen-
The course is an introduction to software engineering and software development for data science. The goal of the course is to allow students to join professional software engineering teams that include data scientist and data analysts.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen-

This is a course in mathematics covering linear algebra and analysis (calculus) of functions of several variables. These are perhaps the two areas of mathematics that have found most uses in practical applications. In particular, the course equips the student with mathematical tools necessary for analysis of big data.

BachelorEfterår 202420242Ansøgen-
This course gives a fundamental introduction to machine learning (ML) with an emphasis on statistical aspects. In the course, we focus on both the theoretical foundation for ML and the application of ML methods.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen-
Networks are all around us: We are ourselves, as individuals, the units of a network of social relationships of different kinds; the Internet and the highway system can be modelled as networks embedded in space; networks can be also entities defined in an abstract space, such as networks of acquaintances or collaborations  between individuals. This course aims at providing the computational tools to study these networks and form the basis of network scientists. The final objective is to have the students to solve practical network problems, to be able to perform a network analysis, and to fully appreciate the difficulties of a network problem in real-world data. The course will have a special focus on social networks.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen-

This hands-on course teaches you how the design, implementation, and implications, of systems software influence your task as an application programmer. You will get an in-depth understanding of how hardware and the operating system work; in the process, you will learn how computers actually work, and what actually happens when you run an application. This enables you to fully exploit underlying hardware and systems software to write high-quality software.

BachelorEfterår 202420242Ansøgen-
This is an introductory course on information security and privacy for data science. The course focuses on aspects of principles and techniques of protecting the security and privacy of data that is collected for data analysis.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen-
Contemporary organizations critically rely on enterprise systems to support their business processes. In this course, students learn to analyze work systems in organizations and to identify ways for improving them. Students acquire these skills by analyzing a real-world work system and by gaining hands-on experience suggesting requirements for a sociotechnical system that supports the work system.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen-
Students learn about the concept of computational thinking and get a hands-on introduction to programming using the Python programming language.
Bachelor
Efterår 202420242Ansøgen-
The course will enable the students to analyse a supply chain and identify solutions where information technology can optimise the collaboration between actors in the supply chain network.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen-
In this course, students will learn to analyse and reflect upon the role of IT and culture in global collaborations.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen-
The overall aim of the course is to enable students to conduct an organizational analysis. The course introduces students to particular forms of organizational analysis as well as a broad spectrum of organization theories. More specifically, the aim is to enable students to draw on organizational theory in the analysis of what we nominally characterize as events; the purposeful organization of concerted action towards specific goals, and to situate this approach in a broader landscape of organizational theories. 
BachelorEfterår 202420242Ansøgen-

Discrete Mathematics covers different topics in mathematics, which support many disciplines in software development. The goal of this course is to give the students the ability to apply formal reasoning. The first part of the course is dedicated to learning how to construct logical proofs, proofs on set theory and proofs by induction, while the second half of the course builds upon the first part to cover number-theoretical concepts, graphs, combinatorics, discrete probabilities, and models of computation. The student will obtain the fundamental skill of computational thinking and will be better equipped to tackle technical subjects throughout the curriculum. The course is an introduction to discrete mathematics as a foundation to work within the fields of computer science, information technologies, and software development. The course develops the necessary terminology and conceptual tools needed for later courses.

This includes:

 • formal reasoning, proofs, logic, set theory, sequences and sums
 • number theory, combinatorics and (discrete) probability theory
 • induction, recursion and counting
 • relations and functions
 • basic graph theory, language theory
 • theory and models of computation, such as finite state machines, regular expressions and grammars
The course aims at providing a basic understanding of the mathematical foundations of computer science.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen-
This course teaches the theoretical and practical foundations for distributed computing.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen
The Analysis, Design, and Software Architecture course (BDSA) is part of the Bachelor in Software Development (BSWU). In this course, students will discover software engineering from a theoretical and practical perspective. Students will learn about the history of software engineering, software processes, and will be exposed to concepts, principles, techniques, tools, and technologies related to object-oriented analysis, design, and programming. The course comprises of two lecture blocks and three exercise blocks. Weekly exercises will be given to students to gain hands on practice of the concepts taught in class.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen

This course will introduce students to techniques for solving complex programming tasks arising in modern IT systems. The focus in the course is on algorithm design and analysis.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen-

In this course, you will both learn state-of-the-art techniques that power state-of-the-art data-intensive applications and systems running on modern hardware and get to apply these techniques on a modern data-intensive system.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen-

This course introduces Machine Learning methods and how they are used in active research and industry applications. Methods will be described and hands-on skills taught in a way to enable you to select the suitable tool for given use-case, and adapt accordingly.KandidatEfterår 202420242Ansøgen-

This course addresses advanced programming techniques, with a special attention on functional programming and its applications. The course is a perfect balance of theory and practice, with focus on the Scala programming language.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen-

This course introduces students to the broad field of robotics predominately from an artificial intelligence perspective.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen-

The proliferation of technology in decision making challenges the collective trust in society.  Mathematical models predict the economy and political decisions are made accordingly. National ID infrastructures, such as MitID, authenticate citizens to digital services who still need to trust that they also protect their private data. AI systems are making decisions that affect many, who must learn how to live with them. Living in a modern digital world means that technology operates in an adversarial and partly unverifiable environment. All too often, technologies are expected be trusted although they are untrustworthy by design.

The concept of verifiability provides mechanisms to check retroactively if operations of a specific technology were correct. Not all technologies and infrastructures support the concept of verifiability, because often verifiability and confidentiality are at odds. Most technologies could support it but only few do.  In this advanced course called Advanced Security, we study the concept of trust and verifiability.

You will take this course as part of the security specialization. As prerequisites, we expect you to be able to program and have taken an introductory course in cybersecurity, such as Security 1 or Applied Information Security, a course on Cryptography, and of course Discrete Mathematics.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen-

This course aims at making students proficient in a wide range of skills required to develop tools that automatically analyse software and to use advanced type systems for safe programming. Both of these are employed in modern software development to ensure software quality and security in the face of ever-increasing complexity.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen-

The course is designed to enable the student to engage with future developments in software engineering by providing a forum for the critical discussion of processes, methods, tools, and architectures. By combining theoretical insights from state-of-the-art research and hands-on experience with advanced tools and techniques, students gain a comprehensive understanding of software engineering.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen-

This course is an advanced course on algorithms which builds on top of an introductory course on algorithms and data structures. The course focuses on advanced techniques for identifying and solving computationally hard problems and on how to adapt such techniques to real-world scenarios.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen-

This course is about that part of programming that focuses on parallelism and concurrency. It covers concurrency concepts that all universal to any programming language. The Java programming language is the main language used for practically addressing such aspects; and Erlang is also used for a topic in the course.


KandidatEfterår 202420242Ansøgen-
Creating aesthetic user experiences requires designers to pay attention to all the subjective, sensorial and emotional qualities that can make a design delightful, pleasant and interesting to users. This course offers a theoretical and methodological foundation for thinking about aesthetics in your design projects. The course is structured around practical design projects addressing challenges from external partners in the cultural sector and/or the creative industries.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen
The goal of the course is to address current and future potentials of blockchain-based technologies for a range of (inter-)organizational purposes in a digital economy.KandidatEfterår 202420242Ansøgen-

The course will teach students to analyse complexity within an empirical case that explores a current topic within the fields of science, technology, and innovation.


KandidatEfterår 202420242Ansøgen-
The course zooms in on the ongoing digital transformation of the Danish public sector and provides analytical and methodological tools for understanding and working with digitalization processes across governmental institutions and the private organisations that underpin their transformation.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen
Students learn to analyse and critically engage with games and related theoretical topics.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen-
This course teaches fundamental techniques for using C++ efficiently to implement 2D and 3D games.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen-
The course conveys the necessary tools for analysing games and player cultures from a comprehensive variety of angles, ranging from classic play theories and semiotics to transmedia and gender studies. It engages with games and play from a historical perspective, establishing a common ground for communication about games and player cultures among students from different backgrounds.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen-
This course teaches the design and development of video games from prototyping to effective teamwork across disciplinary boundaries. It also covers the most important technical and theoretical foundations of game development.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen-
This course teaches how to explore technologies for their potential in regards to play.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen-
The course introduces basic theoretical and practical approaches to programming and game engine functionality using the C# language. It is intended for students with little or no prior experience with programming. The course teaches how to build games-related software using a game engine (Unity engine). The teaching emphasizes small programming exercises.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen-
This course teaches the foundation of constructing user interfaces for computer systems. This problem is likely harder than you might think: computer programs very often perform complex tasks, yet users demand and need simple interfaces. Producing such interfaces requires an understanding of both the user—e.g., what are they trying to accomplish? what do they know already?—and the technology—e.g., how can we  implement a in a given UI framework the interactions that we want to present the user with, how do we interact with a backend API? In this course, students will develop both their design knowledge, but also their technical skills.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen-
In this course, you will learn how to implement some widely-used algorithms as fast and scalable programs on modern hardware, and how to evaluate your implementation using appropriate test cases and performance experiments.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen-
This is a hands-on course that teaches the basic principles of computer security. You will get in-depth experience with cyberattacks, and how to prevent them. The course projects enable you to personalize the course to match your unique background.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen-
This course addresses the technical issues that emerge during the big data life cycle including collection, management, processing, and analytics. We discuss modern approaches to organising and reasoning about large, fast growing and diverse data-sets. We cover the principles of big data analysis, and illustrate a hands-on approach to big data modelling and management.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen-

This course gives an introduction to the field of data mining. The course is relatively practically oriented, focusing on applicable algorithms. Practical exercises will involve both use of a freely available data mining package and individual implementation of algorithms.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen-
The course is an introduction to discrete mathematics as a foundation to work within the fields of computer science, information technologies, and software development.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen-
This course teaches the theoretical and practical foundations for distributed computing.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen

In this course students will learn to apply modern state-of-the-art solutions for natural language processing problems. We go beyond simple classification tasks, and tackle more advanced types of tasks, like generation and structured prediction. 

KandidatEfterår 202420242Ansøgen

Networks are all around us: We are ourselves, as individuals, the units of a network of social relationships of different kinds; the Internet and the highway system can be modelled as networks embedded in space; networks can be also entities defined in an abstract space, such as networks of acquaintances or collaborations between individuals. This course aims at providing the computational tools to study these networks and form an advanced understanding of the current state of the art of network science. The final objective is to have the students master computational techniques to solve advanced network problems, to be able to contribute to the development of network analysis, and to appreciate the limitations and future developments of scientific papers dealing with network problems in real-world data.

 

KandidatEfterår 202420242Ansøgen

Kursets formål er at give en dybere praktisk og teoretisk forståelse for implementation af programmeringssprog, herunder især maskinmodellen bag Java, C# og F#. Kursusemnerne omfatter leksikalsk analyse, grammatikker, syntaksanalyse, abstrakt syntaks, stakmaskiner, virtuelle maskiner, mellemkodesprog (inklusive JVM og .NET CLI), og continuations. Endvidere implementering af fortolkere, typeinferens, oversættere for en delmængde af C og for en delmængde af SML, garbage collectors, og kodegenerering for virtuelle maskiner og maskinkode (fx x86).

BachelorEfterår 202420242Ansøgda

This is an introductory course on information security. The course focuses on introductory aspects of analysis, design and implementation of secure software.

BachelorEfterår 202420242Ansøgen

This hands-on course teaches you how the design, implementation, and implications, of systems software influence your task as an application programmer. You will get an in-depth understanding of how hardware and the operating system work; in the process, you will learn how computers actually work, and what actually happens when you run an application. This enables you to fully exploit underlying hardware and systems software to write high-quality software.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen
Dette kursus vil sætte de studerende i stand til at forstå, artikulere og arbejde kritisk med værdier og etik i avancerede og komplekse design kontekster.
KandidatEfterår 202420242Ansøgda

This course enables students to understand the effects of automated digital systems on the way a welfare society is governed and experienced by social groups and individuals.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen

The course aims at giving the students an introduction to the complexities of determining how processes of digitalisation and green transitions are entangled.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen

The course aims at giving the students an introduction to the complexities of determining how processes of digitalisation and green transitions are entangled.

BachelorEfterår 202420242Ansøgen
The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen-

Students attending this course will study how to design game code that is scalable and takes into account hardware and software resources.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen

This course examines organizations in light of contemporary challenges with digitalization. It explores organizational perspectives on digitalization and cover theories that can help us better understand, and critically reflect upon, such profound challenges, while also offering hands-on approaches to managing them. Furthermore, it investigates questions of the changing nature of work, and themes such as leadership, management, and organizing in order to make students both knowledgeable about, and skilled in the practice of, and engaging with, digital transformation.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen

The course gives an in-depth introduction to fundamental principles of probability theory.


BachelorEfterår 202420242Ansøgen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen

Kurset "Kunstig intelligens i organisationer" giver den studerende en grundlæggende forståelse for og indføring i, hvordan kunstig intelligens kan bruges og påvirke både private og offentlige organisationer. Faget er ikke teknisk, og det fokuserer på analyse, refleksion og styring af kunstig intelligens-projekter i en organisatorisk kontekst. Deltagerne vil derfor lære at analysere, reflektere over og styre implementeringen af kunstig intelligens i en organisatorisk kontekst.

MasterEfterår 202420242Ansøgda

The goal of the course is to teach the understanding, design, implementation, and use of modern artificial intelligence (AI) techniques for generating efficient, intelligent behaviors in games and other simulation environments. A particular focus is given to techniques applied to agent-based simulations.

KandidatEfterår 202420242Ansøgen
Dette kursus vil give de studerende teoretiske og metodiske forudsætninger for at studere, analysere og forstå interaktioner og relationer mellem mennesker og digitale teknologier i situeret praksis. Indenfor rammen af antropologiske og sociologiske teknologistudier, vil kurset træne de studerendes evner til at udføre empiriske studier, samt at analysere og reflektere kritisk over implikationer af digitale teknologier I specifikke situationer og sammenhænge.
KandidatEfterår 202420242Ansøgda

Innovation kræver inspiration til at tænke nyt, og input hertil kan med fordel hentes fra verden omkring os. I kurset sættes der fokus på kunstig intelligens og digital transformation i et globalt perspektiv med henblik på at informere praksis i danske virksomheder og organisationer. 

Kurset har til formål at give globalt udsyn, der kan tjene til lokal forandring. Global viden om AI kan inspirere til innovation og hjælpe danske virksomheder og organisationer med at udvikle nye produkter og tjenester. Dette er særligt vigtigt da evnen til at innovere hurtigt kan være afgørende for virksomhedens udvikling – det glæder både private virksomheder og offentlige organisationer. Ved at forstå de globale udfordringer og muligheder forbundet med AI kan danske virksomheder bedre forberede sig på potentielle risici. At holde sig ajour med global udvikling inden for AI er derfor ikke kun en måde at forbedre og udvide forretningen eller organisationen på, men også en nødvendighed for at navigere sikkert og ansvarligt i en teknologidrevet verden.

Undervisningen ligger på fire fredage i november - december, d. 8 november, d. 15 november, d. 29 november og d. 6 december. 

(Skema-visningen viser kl. 9-22 indtil videre. Men det vil blive kortere dage. Konkrete tidangivelser følger i løbet af efteråret, når der er koordineret på tværs af tidszoner. Så reservér indtil videre blot datoerne.)

Master
Efterår 202420242Ansøgda

The course is for students looking for an introduction to strategic management to be able to understand and navigate todays and tomorrows business world.

The student will be given a toolbox of academic frameworks and models to be able to analyze current business situations and propose strategic changes. Through case studies and group work the student will become familiar with the business language which will help to bridge the gap between business and technology.

BachelorEfterår 202420242Ansøgen
This course will introduce basic concepts and techniques for designing and analysing cryptographic protocols with a focus on privacy preserving computation and blockchain protocols. We will cover both the main constructions of such protocols and the theoretical models used for proving their security.
BachelorEfterår 202420242Ansøgen
This course will introduce basic concepts and techniques for designing and analysing cryptographic protocols with a focus on privacy preserving computation and blockchain protocols. We will cover both the main constructions of such protocols and the theoretical models used for proving their security.
KandidatEfterår 202420242Ansøgen

Kurset er målrettet gymnasielærere ogKurset indgår i puljen af valgfag til Master i Informatikundervisning.

Deltagerne introduceres til digital teknologiforståelse med henblik på at kunne indtænke emnefeltet i egne gymnasiefag. Fire kompetenceområder i teknologiforståelse dækkes på kurset: Digital design og designprocesser - Computationel tankegang - Teknologisk handleevne - Digital myndiggørelse.

Deltagerne får dertil viden om og kendskab til basale begreber inden for det digitale fagområde, metoder, principper og teknikker for at kunne undervise i og benytte det digitale fagområde i samspillet med deres egen faglighed. Efterfølgende kan denne viden bruges til at understøtte og gennemføre gymnasiale undervisningsforløb i faget Informatik og til at bringe værktøjer og begreber i samspil med andre fagligheder.


Master
Efterår 202420242Ansøgda
The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
Kandidat
Forår 202520251Infoen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
Bachelor
Forår 202520251Infoen
This course introduces basics of Bayesian statistics, Bayesian data analysis, Bayesian learning, and the programming tools that enable automation of these methods. The course emphasizes programmable statistical methods over pen and pencil analytics.
Kandidat
Forår 202520251Infoen

In this course, we teach both advanced machine learning (ML) approaches and hands-on skills for applying these approaches to data science problems.

Kandidat
Forår 202520251Infoen

This course will introduce classes of tasks that are at the core of most real-world production systems. It will teach advanced solutions to solve these tasks on complex and large-scale data with state-of-the-art tools.

Kandidat
Forår 202520251Infoen

This course provides an overview on the topics of bias and fairness in data, models, and algorithms, and on the associated ethical and accountability issues.

Kandidat
Forår 202520251Infoen
This course provides the basic algorithmic tools indispensable for every software developer.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The goal of the course is to make students able to manage and use data sets, e.g. by learning about tools for data interpretation and visualization, and to reason about the use of data in larger contexts.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende forståelse for kvantitative metoder og deres anvendelse i både forskning og designpraksis.
Bachelor
Forår 202520251Infoda-

In this course, you will learn how to analyze and improve the performance of a computer system with a specific focus on data-intensive systems.

To investigate a system’s performance and come up with solutions to improve it, there are three key things to know.

 1. How to devise a methodology to design experiments so that you can investigate the system’s performance,
 2. The toolset to run the necessary experiments and collect the results, and
 3. At least a basic understanding of the systems layers (hardware, operating systems, etc.) to be able to interpret your results and come up with solutions.

This is what we will cover in this course.

Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The course is focused on forming the basis of a data communicator. The students should recognize the various features of the human perception system, and operate around those limitations. We expect a student to be able to create effective visual encodings (charts), data-driven stories, dashboards and storyboards. The course will empower students with the underlying assumptions, guidelines and trappings of visualizing quantitative information. In doing so, the curriculum will put the field of data visualization in context; touching on its history from the first historic examples, right up until the propensity today of misleading people.
Bachelor
Forår 202520251Infoen

In this course, students learn how to work in data-driven design and development processes and what changes data analysis brings to the design and maintenance of games.

Kandidat
Forår 202520251Infoen-
This course examines the socio-political, ethical and legal contexts of data by investigating a range of recent data controversies. In this course students will learn to critically reflect upon the multiple ways data is articulated as a controversial legal and ethical object.
Bachelor
Forår 202520251Infoen-
In this course, students learn to design and build a database and to make use of databases in business applications.
Bachelor
Forår 202520251Infoen-
This specialisation focuses on theories, practices and methods from Human Computer Interaction and Interaction Design and enhances the students ability to critically analyze, understand and develop interactive technologies through hands-on experiments in a studio workspace.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
Formålet med dette kursus er at give de studerende en generel forståelse af, hvad der karakteriser digital kultur og kulturelle praksisser. De studerende lærer hvordan de kan identificere og analysere digitale kulturelle fænomener, og hvordan disse fænomener kan forstås som et samspil mellem mediesystemer, personlig kontekst og fællesskaber. Kurset undersøger herudover, hvordan digitale platforme både kan begrænse og berige muligheden for kulturelle udtryk.
Bachelor
Forår 202520251Infoda-

The course will introduce and cover basic concepts in Enterprise Architecture -an approach to understand, manage and develop business strategy in a complex IT landscape. There will be an introduction to the recognised frameworks and models in Enterprise Architecture.

Kandidat
Forår 202520251Infoen-

This course aims to enable students to design and develop websites and interactive Web applications based on standard Web technologies and software frameworks.

Kandidat
Forår 202520251Infoen-

The subject of the course is functional, declarative programming in general and F# in particular.

Kandidat
Forår 202520251Infoen-
This course teaches the conceptual foundation and practical implementation of game worlds.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-

This course considers the nature as well as the challenges associated with ‘global project management and IT’.

Bachelor
Forår 202520251Infoen-

This course gives an introduction to IoT as well as practical experience with the design and implementation of end-to-end IoT systems.

Practical examples and exercises will predominatly be from domains Energy and Environment.

Kandidat
Forår 202520251Infoen-

The students learn to conduct work place studies and analyses through the use of ethnographic methods.

Bachelor
Forår 202520251Infoen-
The course will provide an understanding of how to analyze an organization's IT Governance & Quality Management (IT governance) and how to restructure the organization's IT governance so that it is in line with the organization's IT strategy.
Bachelor
Forår 202520251Infoen-

The students will learn theoretical foundations of IT-enabled process improvement and apply these to a real life practical context by working with an organisation.

Bachelor
Forår 202520251Infoen-

Turning the unprecedented amounts of data being collected today into useful information is well beyond the computing power of a single general purpose CPU core. It is, therefore, crucial to know and understand the methods and tools that are able to parallelize various data analysis tasks in an efficient way on multicore CPUs and on a cluster of machines.

With this goal in mind, this course first gives an overview of the popular parallel data processing platforms. Then, it dives into parallelizing various machine learning tasks.

Bachelor
Forår 202520251Infoen
This is a course in mathematics covering linear algebra and basic probability theory. This course is the first course of the Algorithms and Machine Learning specialisations.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
This course gives an introduction to Java development of apps for the Android platform, and an overview of concepts for handling concurrency on mobile devices.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The goal of this course is to give you a mindset of working with software in an abstract and semi-automated fashion, as in a production process (as opposed to a hand crafting process).
Kandidat
Forår 202520251Infoen-

The objective of the course is to introduce students to important philosophical and historical perspectives on science and technology, as well as to more general epistemological and reflexive issues related to business informatics as a social science discipline. Throughout the course, the student will become acquainted with a series of concepts within a selection of thematic fields that can be used to critically interrogate empirical phenomena relating to ‘science’ and ‘technology’. 

Bachelor
Forår 202520251Infoen-
This course is designed to introduce students to designing play and games from the perspective of Critical Design. The goal is to give students theoretical and practical knowledge about play that they can use in different subject areas, from game design and interaction design to software development.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The goal of the course is to teach how to navigate and actively participate in an increasingly complex and constantly changing service economy.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The design, development, and implementation of a software system requires the evaluation of several, often conflicting, aspects of the system and mastery of multiple tools and techniques. The aim of this course is to provide you with knowledge on how to design the architecture of  software systems in a structured and systematic way that addresses the required functionality and supports the necessary system qualities. This requires a technical toolbox with concepts, methods, and principles to support the software design, implementation, and evaluation as much as a wider understanding of the context and domain of the system. Beyond the design of software architecture you will also learn about the tools and approaches that are used in recovering the architecture of a system by the analysis of its source code and version control information.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The course examines the new responsibilities and obligations of state actors as they implement IT systems. It explores how public bodies use and store data, questions the line between public and private companies, and explores political and ethical questions of infrastructure and responsibility during public digitization initiatives.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-

The main outcome of the course is that students are equipped with an understanding of core theories, concepts and methods in co-design and participatory design approaches, and their historical grounding and development. Students will also have experience from applying co-design methods in a live project with real stakeholders, and reflecting on the process and results.

Bachelor
Forår 202520251Infoen-

Course will be offered in English in Spring 2024 and a slight revision of course is expected.

Kursets mål er, at de studerende har (1) en grundlæggende forståelse af begreberne data, netværk og dataanalyse; og (2) en værktøjskasse med teknikker og teorier til at diskutere ideen om netværk og data som grundlag for konceptualisering af et netværkssamfund.

Bachelor
Forår 202520251Infoen-

The aim of the course is to give the student a basic understanding of how to work with design, innovation and concept development, with an explicit focus on sustainability and regenerative thinking. Based on a specific design case, the students will learn to apply selected methods and approaches to promote ethical aspects and sustainability in an actual design context. Throughout the course, the student will learn to critically reflect upon the impact, ethical issues in and role of digital design in the transition towards a more sustainable future.

Bachelor
Forår 202520251Infoda-
This course provides the basic algorithmic tools indispensable for every software developer.
Bachelor
Forår 202520251Infoda

This course gives a fundamental overview of Android programming concepts and the best practices for mobile app development.

Bachelor
Forår 202520251Infoen
The objective of the course is to provide students with ways of understanding, articulating and thinking critically about some of the fundamental assumptions about the psychology of games, play and players.
Kandidat
Forår 202520251Infoen
This course will introduce basic concepts and techniques for designing and analysing cryptographic protocols with a focus on privacy preserving computation and blockchain protocols. We will cover both the main constructions of such protocols and the theoretical models used for proving their security.
Bachelor
Forår 202520251Infoen

The course "DevOps, Software Evolution and Software Maintenance" is a BSc elective.

In this course, the students will discover all the software engineering activities that take place after an initial software product is delivered or after a legacy system is taken over from a theoretical and practical perspective. Students (in groups) will take over such a system that is live and serving users, they will refactor and migrate it to the languages and technologies of their liking. All subsequent DevOps, software evolution and software maintenance activities will be performed directly on the systems of the students.

Bachelor
Forår 202520251Infoen
This course will introduce basic concepts and techniques for designing and analysing cryptographic protocols with a focus on privacy preserving computation and blockchain protocols. We will cover both the main constructions of such protocols and the theoretical models used for proving their security.
Kandidat
Forår 202520251Infoen

The course "DevOps, Software Evolution and Software Maintenance" is an MSc elective.

In this course, the students will discover all the software engineering activities that take place after an initial software product is delivered or after a legacy system is taken over from a theoretical and practical perspective. Students (in groups) will take over such a system that is live and serving users, they will refactor and migrate it to the languages and technologies of their liking. All subsequent DevOps, software evolution and software maintenance activities will be performed directly on the systems of the students.

Kandidat
Forår 202520251Infoen
The overall goal of the course is to introduce students to a selection of the most important problem solving and decision support techniques within AI and optimization.
Kandidat
Forår 202520251Infoen
The overall goal of the course is to introduce students to a selection of the most important problem solving and decision support techniques within AI and optimization.
Bachelor
Forår 202520251Infoen

The course aims to train the students in conducting a thorough and valid analysis of online data sources with the use of basic programming, statistics and business intelligence tools. 

Bachelor
Forår 202520251Infoen

The objective of this course is to learn the fundamentals of user experience design and interface design. Basic theories, methods and techniques from user experience design and interface design are applied in group design exercises.

Bachelor
Forår 202520251Infoen

This course is designed to give students a basic introduction to programming and data processing. Students will get a hands-on introduction to the Python programming language and how to work with tabular data. This will enable them to solve simple programmatic tasks as well as to get an idea of what the role of the programmer entails. After the course student will be able to discuss and reflect on challenges and opportunities derived from approaching the world through algorithms.


Kandidat
Forår 202520251Infoen
This is an applied course on information security. The course focuses on in-depth penetration testing techniques, elements of cryptanalysis and digital forensics, ethical aspects of security and responsible disclosure.
Kandidat
Forår 202520251Infoen

The purpose of this course is to explore play as an expressive form and creative framework outside of the domain of games. As such, the learning goals and activities are not oriented towards game design. This course will focus on drawing into the digital design domain inspiration and practices from play and computer games.

This course is designed to expand the intellectual and professional scope of interaction design students.

Bachelor
Forår 202520251Infoen
The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts.
Kandidat
Forår 2025Sommer 2025Infoen

Understanding creative work as processes that take place within organizational and cultural settings under different kind of leadership and management, the course focuses on the simultaneously constraining and enabling ways these structures influence creativity and innovation. 

Kandidat
Forår 2025Sommer 2025Infoda

The course is for students looking for an introduction to entrepreneurship, to develop business understanding and learn the startup development processes. 

Students will be given a toolbox of academic frameworks and models to develop business in multiple situations and propose strategic changes to overcome them. Through case studies and group work the students will become familiar with business language which will help to build a bridge between business and technology.

The course is an iteration of the Business Foundation course. This means you cannot register for this course if you have passed the Business Foundations course and vice versa.

Bachelor
Forår 2025Sommer 2025Infoen
In this course, the students learn how to evaluate, design and prototype products based on latest artificial intelligence technologies.
Kandidat
Forår 2025Sommer 2025Infoen
This course provides an introduction into core concepts and applications of data science based approaches to geospatial data analysis.
Kandidat
Forår 202520251Infoen
This course aims to make students proficient in the functional programming paradigm used by languages such as F#, Scala, SML, OCaml, or Haskell. All programs created in the course will be written in F#, developed by Microsoft and incorporated in Visual Studio and the .NET framework. We will relate the functional paradigm to its imperative and object-oriented counterparts, but focus on concepts predominantly found in functional programming languages such as higher-order functions, recursion and tail recursion, immutable data structures, and first-class functions.
Bachelor
Forår 202520251Infoen

In collaboration with industrial partners, students will apply Scrum in practice and reason about its application in a controlled yet realistic environment.

Bachelor
Forår 202520251Infoen
This is a hands-on course that teaches you how to prove that programs are correct. You will get in-depth experience with tools for this task, as well as an understanding of the theory behind them. This course thus equips you to pursue a career in writing safety-critical systems, or in pursuing higher studies in this area.
Kandidat
Forår 202520251Infoen
This is a hands-on course that teaches you how to prove that programs are correct. You will get in-depth experience with tools for this task, as well as an understanding of the theory behind them. This course thus equips you to pursue a career in writing safety-critical systems, or in pursuing higher studies in this area.
Bachelor
Forår 202520251Infoen
Students attending this course will be able to implement core algorithms of Computer Graphics.
Kandidat
Forår 202520251Infoen
Through this course, the students will learn about the aspects of game programming commonly involving artificial intelligence methods, which methods are used and how to implement them.
Kandidat
Forår 202520251Infoen

The course will enable the students to apply tools and methods for data visualizations and to critically reflect on data visualizations as a socio-technical process.

Kandidat
Forår 202520251Infoen
Most organisations these days rely on business process modelling techniques such as BPMN to document, communicate, and analyse business processes. In recent years, however, advances in technologies have propelled the interest of organisations in automating some of their business processes, using technologies such as Robotic Process Automation, Business Process Management Systems, Adaptive Case Management, Chatbots, and Machine Learning.
This course introduces students both to the traditional craft of business processes modelling using state-of-the-art modelling techniques and to the increasingly important area of business process automation. The students learn to build a technological solution that automates a given business process in a real organisation and to design and analyse implementation strategies for the automation project.
Bachelor
Forår 202520251Infoen

Algorithmic problem solving is the art of designing algorithms to solve challenging programming problems. This requires extensive practice in classifying problems, choosing the right data structures, and identifying suitable algorithms. This is very different to a standard algorithm and data structure course, where the focus is on understanding the tools at hand, but not on using them to solve problems. This course bridges the gap between theoretical knowledge and practical solutions to computational problems.

Bachelor
Forår 202520251Infoen

Algorithmic problem solving is the art of designing algorithms to solve challenging programming problems. This requires extensive practice in classifying problems, choosing the right data structures, and identifying suitable algorithms. This is very different to a standard algorithm and data structure course, where the focus is on understanding the tools at hand, but not on using them to solve problems. This course bridges the gap between theoretical knowledge and practical solutions to computational problems.

Kandidat
Forår 202520251Infoen

Through this course, the students will learn about the aspects of game programming commonly involving artificial intelligence methods, which methods are used and how to implement them.

Bachelor
Forår 202520251Infoen

Learn to make custom data visualisations by designing with data. Uncover the possibilities of data visualization and discover how to play with data in code.

Bachelor
Forår 2025Sommer 2025Infoen

The course provides a basic introduction to scientific thought and introduces central philosophical perspectives on science, epistemology and technology, including central concepts in scientific methodology. The course puts a special focus on IT technologies, exploring its foundations and ethical implications.  

Bachelor
Forår 202520251Infoen

This course provides an introduction to the fundamental concepts of cryptography, the practice of protecting information and securing communication in computer systems. We start with classical encryption techniques, and consider modern private-key and public-key crypto systems and study their security against eavesdroppers or attackers, who tamper with network traffic. The course is aimed at students with a background in computer science or mathematics, and will include both theoretical and programming exercises. 


Kandidat
Forår 202520251Infoen

The course offers a comprehensive exploration of service design and management, equipping students with essential processes, fundamental principles, methods, and tools. The course centers on the strategic design and management of services, incorporating digital components and applying expertise from various service design and management disciplines. Through lectures, in-depth case studies, and interactive hands-on exercises, students explore the characteristics and dynamics of 'service' and 'service ecosystems.' This course enhances students understanding of how services can be designed, efficiently managed, and thoughtfully implemented to deliver substantial value to users, service providers, and other stakeholders.


Kandidat
Forår 202520251Infoen

This course examines organizations in light of contemporary challenges with digitalization. It explores organizational perspectives on digitalization and cover theories that can help us better understand, and critically reflect upon, such profound challenges, while also offering hands-on approaches to managing them. Furthermore, it investigates questions of the changing nature of work, and themes such as leadership, management, and organizing in order to make students both knowledgeable about, and skilled in the practice of, and engaging with, digital transformation.

Kandidat
Forår 2025Sommer 2025Infoen

This course provides an introduction to Information Security Risk Management. The course enables students to lead risk assessments, and reflect on the applicability of different techniques for risk assessment and management.

Bachelor
Forår 2025Sommer 2025Infoen

Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at indgå i tilrettelæggelse, udformning, implementering og håndtering af komplekse organisatoriske innovations- og forandringsprocesser.


Master
Forår 202520251Infoda

Kurset "Kunstig intelligens i organisationer" giver den studerende en grundlæggende forståelse for og indføring i, hvordan kunstig intelligens kan bruges og påvirke både private og offentlige organisationer. Faget er ikke teknisk, og det fokuserer på analyse, refleksion og styring af kunstig intelligens-projekter i en organisatorisk kontekst. Deltagerne vil derfor lære at analysere, reflektere over og styre implementeringen af kunstig intelligens i en organisatorisk kontekst.

Master
Forår 202520251Infoda

Nye kompetencer og viden

Med et enkeltfagskursus opnår du følgende kompetencer:

 • Ny og opdateret viden
 • Et it-kompetenceløft
 • Undervisning på akademisk niveau
 • Inspiration og personlig udvikling
 • Et netværk bestående af professionelle it-folk

Undervisning

Du vil blive undervist af specialister inden for deres specifikke del af det it-faglige felt. Derudover er der på nogle af kurserne tilknyttet erhvervsfolk som gæsteundervisere. De har til opgave at fokusere på, hvordan man konkret omsætter teori til praksis i virksomhederne. 

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, feedback, fremlæggelser, gruppearbejde og faglige diskussioner. Du tilbydes vejledning til alle projekter og opgaver.
Du skal forvente at afsætte ca. 8-10 timer om ugen pr. kursus á 7,5 ECTS, inkl. forberedelse. Der er undervisning én gang om ugen.

Alle enkeltfagskurser er tilrettelagt som deltidsstudier, så det er muligt at følge dem sideløbende med et fuldtidsarbejde og familieliv. Der undervises enten i dagtimerne, om eftermiddagen eller om aftenen.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til ansøgningsfrist. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.300 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår, sommer (Summer University) og efterår:

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Primo/medio juli (eksamen i august)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser på masterniveau kan have en senere opstart i foråret eller efteråret og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.Adgangskrav

Adgangskrav og dokumentation (bachelor- og kandidatkurser)

Adgangskrav til bachelorkurser
For at blive optaget på et enkeltfagskursus på bachelorniveau skal du have en bestået gymnasial uddannelse eller en tilsvarende adgangsgivende udenlandsk eller international eksamen. Hvilke adgangsgivende eksaminer der giver adgang til et enkeltfagskursus på bachelorniveau, kan du læse mere om her.

Udover en bestået gymnasial eksamen eller tilsvarende skal du på ansøgningstidspunktet også opfylde specifikke adgangskrav til den bacheloruddannelse, som kurset, du søger om optagelse på, hører under. Hvilke specifikke krav der gælder for de enkelte bacheloruddannelser, kan du læse mere om her.

Du kan inde på kursusbeskrivelsen i Kursuskataloget se, hvilken bacheloruddannelse dét enkeltfagskursus, du søger om optagelse på, hører under.

Adgangskrav til kandidatkurser
For at blive optaget på et enkeltfagskursus på kandidatniveau skal du have en bestået bacheloruddannelse (fra et universitet) eller professionsbacheloruddannelse.

Du har mulighed for at søge om dispensation for det uddannelsesmæssige adgangskrav, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

Krav om engelskkundskaber
Når du søger ind på et kandidatkursus, skal du også dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til minimum dansk gymnasialt B-niveau med et gennemsnit på minimum 3,0 (efter 7-trinsskalaen) på én af følgende måder:

 • Du har haft engelsk på B-niveau i løbet af en gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en gymnasial eksamen, en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Storbritannien, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra Danmark gennemført på dansk (gælder dog ikke dansksprogede professionsbacheloruddannelser). 
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt. Denne tidsgrænse gælder dog ikke for CPE og CAE.
  Krav til engelsktest:
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 560
  TOEFL IBT testresultat: mindst 88
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
  Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): bestået
  Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): bestået

IT-Universitetets TOEFL-kode er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL-test. Der er ingen kode for IELTS eller Cambridge. 

Du opfylder også engelskkravet, hvis du har bestået engelsk på dansk gymnasialt A-niveau.

Har du en gymnasial uddannelse fra før A-, B- og C-niveau blev indført, vil IT-Universitetet beregne dit niveau ud fra bilag til Meritbekendtgørelsen.

Krav om danskkundskaber
Hvis du søger om optagelse på et enkeltfagskursus, som hører under enten MSc i Digital Innovation & Management eller MSc i Digital Design og Interaktive Teknologier, skal du dokumentere dansk på A-niveau (uden karakterkrav, men bestået). Du dokumenterer dansk på A-niveau på én af følgende måder:

 • Du har bestået dansk på A-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har bestået Studieprøven i dansk som andetsprog. Læs mere om Studieprøven - fx her hos UCplus.
 • Du er nordisk statsborger og har bestået en gymnasial eksamen eller en adgangsgivende uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.
 • Du har et andet statsborgerskab end nordisk og har bestået en adgangsgivende uddannelse eller en forudgående gymnasial uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.

Du kan inde på kursusbeskrivelsen i Kursuskataloget se, hvilken kandidatuddannelse dét enkeltfagskursus, du søger om optagelse på, hører under.

Dokumentatonskrav 
Når du søger om optagelse i ansøgningsportalen, skal du uploade følgende dokumentation i PDF-format:

 • Kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for minimum engelsk på B-niveau med et gennemsnit på minimum 3,0 (ved ansøgning til enkeltfagskurser på kandidatniveau).
 • Dokumentation for opfyldelse af uddannelsesspecifikke adgangskrav (ved ansøgning til enkeltfagskurser på bachelorniveau på baggrund af gymnasial uddannelse).

Faglige forudsætninger og anbefalinger
Vi gør opmærksom på, at der på nogle enkeltfagskurser kan være faglige forudsætninger eller anbefalinger. Du kan læse mere inde på beskrivelsen af det enkelte kursus. Er du i tvivl, om du opfylder disse forudsætninger eller anbefalinger, er du velkommen til at kontakte ITU Efteruddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Læs mere om hvordan du søger om dispensation ved at folde nedenstående afsnit ud.

Adgangskrav og dokumentation (masterkurser)

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på masterniveau skal du minimum have gennemført og bestået en mellemlang videregående uddannelse som fx én af følgende:

 • Bacheloruddannelse
 • Professionsbacheloruddannelse
 • Diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb 
 • HD-uddannelse
 • Udenlandsk uddannelse på samme niveau

Du har mulighed for at søge om dispensation fra det uddannelsesmæssige adgangskrav, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

2 års relevant erhvervserfaring
Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring på fuld tid (svarende til minimum 30 timer pr. uge). Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med it-faglige og/eller organisatoriske problemstillinger. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav.

Den relevante erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • Udtalelse/erklæring fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med underskrift og med angivelse af varigheden for samt en beskrivelse af den relevante beskæftigelse. Alternativt kan lønsedler, der indeholder start- og slutdato, anvendes, inklusiv en kort beskrivelse af den relevante beskæftigelse.
 • Selvstændige bedes kort beskrive deres virksomhed samt dokumentere, at der de sidste to år har været aktivitet i virksomheden af en vis volumen. Dokumentationen kan eksempelvis være i form af en kopi af underskrevne kundekontrakter (med varighed), underskrevne referencer fra kunder eller kopi af årsopgørelse fra SKAT, der viser årsindkomst. Al dokumentationsmateriale behandles naturligvis fortroligt.

Sprogkrav
Dansk på A-niveau
For at blive optaget på et enkeltfagskursus under en masteruddannelse, skal du på ansøgningstidspunktet dokumentere danskkundskaber svarende til dansk gymnasialt A-niveau på én af følgende måder:

 • Du har bestået dansk på A-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har bestået Studieprøven i dansk som andetsprog. Læs mere om Studieprøven - fx her hos UCplus.
 • Du er nordisk statsborger og har bestået en gymnasial eksamen eller en adgangsgivende uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.
 • Du har et andet statsborgerskab end nordisk og har bestået en adgangsgivende uddannelse eller en forudgående gymnasial uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.

Engelsk på B-niveau
For at blive optaget på et enkeltfagskursus under en masteruddannelse, skal du på ansøgningstidspunktet dokumentere engelskkundskaber svarende til minimum dansk gymnasialt B-niveau på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en gymnasial eksamen, en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Storbritannien, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra Danmark gennemført på dansk (gælder dog ikke dansksprogede professionsbacheloruddannelser). 
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt. Denne tidsgrænse gælder dog ikke for CPE og CAE.
  Krav til engelsktest:
  TOEFL IBT testresultat: mindst 83
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
  Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): bestået
  Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): bestået

IT-Universitetets TOEFL-kode er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL-test. Der er ingen kode for IELTS eller Cambridge. 

Du opfylder også engelskkravet, hvis du har bestået engelsk på dansk gymnasialt A-niveau.

Har du en gymnasial uddannelse fra før A-, B- og C-niveau blev indført, vil IT-Universitetet beregne dit niveau ud fra bilag til Meritbekendtgørelsen.

Dokumentationskrav 
Når du søger om optagelse i ansøgningsportalen, skal du uploade følgende dokumentation i PDF-format:

 • Kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for minimum 2 års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for engelsk på minimum B-niveau.
 • Dokumentation for dansk på A-niveau.
Opfylder du ikke adgangskravene?
Læs mere om hvordan du søger om dispensation ved at folde nedenstående afsnit ud.

Ansøgning om dispensation fra adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene på det kursus, du vil søge ind på, har du mulighed for at søge om dispensation fra disse. Når du søger ind på et kursus via ansøgningsportalen, har du mulighed for at vedlægge en dispensationsansøgning. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvad du søger om dispensation fra og med hvilken begrundelse. Hertil skal du vedlægge dokumentation for de forhold, du søger om dispensation fra. Du kan kun få dispensation, hvis IT-Universitetet ud fra en konkret vurdering skønner, at du har de nødvendige faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Mere

Skjul

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk