Adgangskrav for kandidatuddannelser på ITU

Generelle adgangskrav:

For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelser skal du have:

 • En universitetsbacheloruddannelse eller en professionsbachelor­ud­dannelse. Har du en anden uddannelse som kan ligestilles så læs mere her.
 • Engelsk på B-niveau med minimum 3,0 i gennemsnit. Læs mere her.

Der er adgangsbegrænsninger på alle vores uddannelser. Det betyder, at man ikke er garanteret en plads, selvom man som ansøger lever op til alle adgangskrav.

Sådan søger du ind

Ansøgningsfrist er den 1. marts kl. 23.59.

De specifikke adgangskrav er forskellige fra uddannelse til uddannelse, og derfor varierer det efterspurgte ansøgningsmateriale og dokumentation også. Læs derfor grundigt hvad der efterspørges på den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

Du kan søge fra medio januar, og du får svar på din ansøgning senest den 10. juni. Studiestart er uge 35.

Klik 'mere' nedenfor for at finde vigtig information inden du går i gang med at sende din ansøgning. Vi anbefaler, at du søger senest dagen før ansøgningsfristen, da der kan være kø i systemet op til fristens udløb. Vælger du alligevel at søge den sidste dag, bør du søge mindst 6 timer før fristens udløb, og husk at have din dokumentation klar.

SØG IND HER

Gode råd før du opretter dig i ansøgningsportalen

Inden du starter med at lave din ansøgning i vores ansøgninsportal, er det en god ide at have dit ansøgningsmateriale og din dokumentation klar. Vi anbefaler også, at du løbende gemmer kladder undervejs i ansøgningsportalen. For at give dig et overblik over, hvilke dokumenter du skal indsende med din ansøgning, har vi samlet informationen i afsnittet Dokumentationskrav.

Du kan kun søge ved at sende en digital ansøgning via ansøgningsportalen. Det er dit ansvar, at du gennemfører ansøgningsproceduren korrekt og indsender din ansøgning inden ansøgningsfristen den 1. marts kl. 23.59.

Det tager tid at udfylde en ansøgning

Vi anbefaler dig at starte i god tid med lave din ansøgning. Der er ofte kø i systemet tæt på ansøgningsfristen, så derfor anbefaler vi, at du enten søger i god tid, eller afsætter op til seks timer for at kunne færdiggøre din ansøgning i tide. 

Ansøgningsvejledning

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse ansøgningsvejledningen, som gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som du er oprettet dig med på ansøgningsportalen.

Loginvejledning

Når du første gang skal logge ind, kan du gøre det på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledning, tips og hjælp inden du starter din ansøgning.

Bekræftelse på modtagelse af din ansøgning

Du modtager en email, som bekræfter, at der ligger en kvitteringsbesked i ansøgningsportalen på rettidig ansøgning. Behandlingen af ansøgninger kan ikke fremskyndes ved personlig henvendelse.

Mere

Skjul

Dokumentationskrav

Som en del af ansøgningsmaterialet skal du dokumentere, at du lever op til adgangskravene. I det nedenstående kan du læse, hvilken dokumentation der kræves for de generelle adgangskrav. Derudover kan du under de uddannelsesspecifikke adgangskrav læse om, hvad den enkelte uddannelse kræver af ansøgningsmateriale.

Hvordan dokumenterer jeg min adgangsgivende uddannelse?

Du skal uploade en kopi af dit bachelorbevis (på engelsk eller et af de nordiske sprog), herunder en udskrift af kurser og karakterer, eller en foreløbig karakterudskrift hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution. Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du også medsende dokumentation for forventet færdiggørelse.

Hvad hvis min uddannelse er en kombination af flere uddannelser?

Er din adgangsgivende uddannelse en kombination af flere uddannelser, skal vi have bevis og karakterudskrift for alle de uddannelser, der indgår. Ved en kombinationsuddannelse forstås eksempelvis en multimediedesigner- eller datamatikeruddannelse med en overbygning fra en bacheloruddannelse.

Hvad hvis min adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet?

Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet, skal du uploade en opdateret karakterudskrift. Hvis du mangler mere end 60 ECTS for at afslutte uddannelsen, skal du desuden redegøre for, hvordan du forventer at bestå uddannelsen inden studiestart på ITU. Hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en udenlandsk institution, og der ikke fremgår ECTS på udskriften, skal din institution desuden bekræfte forventet afslutningstidspunkt.

Jeg har ikke en universitets- eller professionsbachelor, kan jeg alligevel søge ind?

Har du en anden uddannelse (f.eks. en international uddannelse), der kan sidestilles med en universitets- eller en professionsbachelor, vil ITU foretage en individuel vurdering af den pågældende uddannelse.

Jeg har en udenlandsk universitets- eller professionsbachelor?

Udenlandske eksamensbeviser, som ikke er skandinaviske eller engelsksprogede, skal være oversat til dansk eller engelsk af uddannelsesinstitutionen, en autoriseret translatør eller en offentlig myndighed. Du skal fremvise dit originale eksamensbevis ved studiestart, såfremt du optages.

Hvad hvis jeg tidligere har taget kurser på kandidatniveau, men ikke afsluttet en hel kandidatuddannelse?

Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser på kandidatniveau uden at afslutte dem, har du pligt til at uploade dokumentation for de uddannelseselementer, som du har bestået på disse uddannelser. Denne dokumentation vil blive anvendt mhp. vurdering af evt. startmerit. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.

Jeg har allerede gennemført en kandidatuddannelse - kan jeg læse en til?

Læs om kandidatreglen her.

Du skal dokumentere, at du har danskkundskaber svarende til dansk på gymnasialt A-niveau fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået dansk på A-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering)
 • Du har bestået Studieprøven i dansk. Studieprøven består af tre dele: skriftlig fremstilling, læseforståelse og mundtlig kommunikation og alle dele skal bestås med minimum karakteren 02 efter 7-trinsskalaen.
 • Du har bestået en gymnasial eksamen eller en adgangsgivende bacheloruddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.
 • Du har en International Baccalauerate (IB) og kan opfylde kravet om dansk på A-niveau ved som minimum at have bestået faget "Danish A1 Standard Level" eller "Danish B Higher Level".

Kan jeg søge ind på ITU uden af have taget en test på forhånd?

Du kan søge, før du har gennemført en evt. sprogtest, hvis du gør følgende

 • Oploader dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest eller at du er optaget på supplering.
 • Vi skal senest en måned før studiestart have resultatet af test. Vi kan kun modtage dette i ansøgningsportalen.
 • Er du ikke EU/EØS statsborger (og skal du betale undervisningsafgift) skal vi dog have resultat af sprogtest/supplering senest 3 uger efter ansøgningsfristen. Vi kan kun modtage dette gennem ansøgningsportalen.

Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret.

Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau med minimum 3 i snit fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en gymnasial eksamen eller en bachelor- eller en professionsbacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Storbritanien, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra et dansk universitet (her gælder ikke en professionsbachelor undervist på dansk).

Det er også muligt at tage en af de følgende engelsktest:

 • TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 560
 • TOEFL IBT testresultat: mindst 88
 • TOEFL IBT Special Home Edition testresultat: mindst 88 (kun for 2023-optagelsen)
 • IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): bestået 
 • Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): bestået

Testresultatet må højst være 2 år gammelt. BEMÆRK tidsbegræsningen gælder ikke CPE og CAE.

Universitetskoden for TOEFL er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL test. Der er ingen kode for IELTS.

Kan jeg søge ind på ITU uden af have taget en test på forhånd?

Du kan søge, før du har gennemført en evt. sprogtest/supplering, hvis du gør følgende

 • Oploader dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest eller at du er optaget på supplering.
 • Vi skal senest en måned før studiestart have resultatet af test/supplering. Vi kan kun modtage dette i ansøgningsportalen.
 • Er du ikke EU/EØS statsborger (og skal du betale undervisningsafgift) skal vi dog have resultat af sprogtest/supplering senest 3 uger efter ansøgningsfristen. Vi kan kun modtage dette gennem ansøgningsportalen.

Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret.

Ikke‐EU/EØS statsborgere, som er bosiddende i Danmark, skal indsende dokumentation på fast opholdstilladelse/opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, såfremt de ønsker fritagelse for at betale undervisningsgebyr på kandidatuddannelsen.

Har du brug for yderligere information?

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, kan du kontakte Student Affairs and Programmes.

Det er også altid en god idé at kontakte Studie- og Karrierevejledningen, hvis du har spørgsmål, som du ikke har fået besvaret eller er i tvivl om noget, inden du ansøger.

HAR DU ALLEREDE GENNEMFØRT EN KANDIDATUDDANNELSE?

Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse, kan du blive optaget på en ny videregående uddannelse, såfremt der er ledige pladser på uddannelsen.

Universitetet kan dispensere for kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold, som betyder, at du ikke længere kan anvende den gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

Reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse (uddannelsesloftet) er blevet afskaffet og erstattet af kandidatreglen med virkning pr. 1. marts 2020.


HAR DU RETSKRAV?

Har du læst en bacheloruddannelse på ITU så vil du også have retskrav (direkte adgang, når du søger ind på uddannelsen) til en eller flere kandidatuddannelser. Hvilke(n) kan afhænge af, hvornår du er blevet optaget på din bacheloruddannelse, du kan se oversigten i nedenstående boks.

Hvis du har afsluttet din bachelor efter 1. januar 2019, har du retskrav til den pågældende uddannelse i 3 år.

Vær opmærksom på, at hvis du allerede er eller har været indskrevet på en ITU kandidatuddannelse med retskrav, så har du opbrugt dit retskrav - også selv om du skulle have retskrav til flere kandidatuddannelser. Hvis du har været tilbudt en plads med retskrav på en kandidat, har du brugt dit retskrav, hvis du har accepteret den tilbudte plads.

Du skal dog stadig søge ind på den pågældende uddannelse senest d. 1. marts kl. 23.59.

Du har retskrav til at læse videre på:

Du har retskrav i tre år efter afsluttet uddannelse, hvis du har afsluttet din bachelor efter 1. januar 2019.

Derudover er du kvalificeret til at søge ind på Kandidatuddannemsen i Digital Innovation & Management, Kandidatuddannelsen i Spil (designsporet) og Kandidatudannelsen i Softwaredesign. Her har du dog ikke retskrav og skal søge på lige fod med dem som ikke har en BSc fra IT-Universitetet.

Du har retskrav til at læse videre på:

Du har retskrav i tre år efter afsluttet uddannelse, hvis du har afsluttet din bachelor efter 1. januar 2019.

Derudover er du kvalificeret til at søge ind på Kandidatuddannelsen i Spil (Teknologisporet), Kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management samt Kandidatuddannelsen i Digital Design & Interaktive Teknologier. Her har du dog ikke retskrav og skal søge på lige fod med dem som ikke har en BSc fra IT-Universitetet.

Du har retskrav til at læse videre på:

Du har retskrav i tre år efter afsluttet uddannelse, hvis du har afsluttet din bachelor efter 1. januar 2019.

Derudover er du kvalificeret til at søge ind på kandidatuddannelsen i Digital Design & Interaktive Teknologier, kandidatuddannelsen i Spil (designsporet) og kandidatuddannelsen i Softwaredesign. Her har du dog ikke retskrav og skal søge på lige fod med dem som ikke har en BSc fra IT-Universitetet.

Du har retskrav til at læse videre på:

Du har retskrav i tre år efter afsluttet uddannelse, hvis du har afsluttet din bachelor efter 1. januar 2019.

Derudover er du kvalificeret til at søge ind på kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management samt kandidatuddannelsen i Digital Design & Interaktive Teknologier. Her har du dog ikke retskrav og skal søge på lige fod med dem som ikke har en BSc fra IT-Universitetet.

Ansøg som tidligere studerende

Hvis du tidligere har studeret på en videregående uddannelse og ønsker at søge om optagelse på en uddannelse igen, skal du afklare, hvorvidt du skal søge om genindskrivning eller om du skal søge optagelse på ny. Læs mere i nedestående.

Hvis du har bestået minimum hele 1. studieår (60 ECTS) på den nyeste studieordning på den samme uddannelse, du søger om optagelse på, skal du søge om genindskrivning. Bemærk, det er ikke muligt at blive genindskrevet på dimensionerede uddannelser (Digital Design og Interaktive Teknologier og Spil). Du kan læse mere om, hvordan du søger om genindskrivning på ITU Student.

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår (60 ECTS) af den samme uddannelse, du søger om optagelse på og selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal du søge om optagelse igen via ansøgningsportalen.

Er du faldet for et studieaktivitetskrav og på den baggrund er blevet udmeldt af IT-Universitetet, skal du søge om optagelse igen og vedlægge en dispensationsansøgning. Vi kan give dispensation, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.