Studiestart for nye studerende

Velkommen til studiestart på IT-Universitetet!

For nye bachelor- og kandidatstuderende afholder vi introdage, hvor du vil møde tutorer og dine nye medstuderende. Disse dage byder på både sociale aktiviteter og faglige indblik, så du kan lære studiemiljøet og dine medstuderende at kende

Her på siden kan du også læse mere om studiestart for gæstestuderende og mulighederne for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS) til at lette dit studieforløb.


 

Studiestart for bachelorstuderende

Vi afholder introdage for nye bachelorstuderende den 19.-23. august 2024, efterfulgt af forskellige sociale aktiviteter lørdag den 7. september 2024.

Introdagene giver dig et indblik i livet som ITU-studerende både socialt, fagligt og praktisk. Du vil møde dine tutorer, hilse på dine medstuderende, og få en velkomsttale af vores rektor. Derudover vil du møde din linjeleder og deltage i et fagligt introdagsprojekt. Der vil være fokus på hyggeligt samvær, hvor du kan lære dine medstuderende at kende. Studie- og Karrierevejledningen vil også informere om regler, retningslinjer og muligheder.

Du finder mere information om studiestart i dit velkomstbrev, hvis du bliver optaget på en vores uddannelser.

Studiestart på IT-Universitetet

Studiestart for kandidatstuderende

Der er introdage for nye kandidatstuderende den 22.-23. august 2024

Din introdag giver dig et socialt, fagligt og praktisk indblik i livet som studerende på ITU. Til introdagene vil du som det første blive budt velkommen af dine tutorer og møde dine nye medstuderende. I løbet af de to dage vil du arbejde med et fagligt baseret introprojekt, og der vil også være fokus på hyggeligt og afslappet samvær, hvor du har god mulighed for at lære dine nye medstuderende at kende.

Du finder mere information om studiestart i dit velkomstbrev, hvis du bliver optaget på en vores uddannelser.Studiestart på IT-Universitetet

Studiestart for gæstestuderende

Som gæstestuderende modtager du en velkomstmail med login-oplysninger og diverse praktiske informationer. Du kan også finde mere information om studiestart og diverse praktikaliteter på ITU Student.

Semestrets kurser starter i uge 5 og 35 for alle studerende.


Studiestart på IT-Universitetet

Specialpædagogisk støtte

Du kan søge om specialpædagogisk støtte (SPS) til at gennemføre dit studie, hvis du har en funktionsnedsættelse. Det kan fx være ordblindhed, syns- eller hørehandikap eller en psykisk funktionsnedsættelse som fx asperger eller autisme. Det fremgår ikke af eksamensbeviset, at du har modtaget SPS.

Kontakt vores SPS-vejleder i Studie- og Karrierevejledningen på sps@itu.dk for at høre mere om, hvordan du kan søge.

Studiestart på IT-Universitetet

Kontakt

Det er Studie- og Karrierevejledningen, der arrangerer introdagene. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål om studiestarten, og du kan også finde os på Facebook: facebook.com/studyandcareer

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning eller af anden administrativ karakter, kan du kontakte Student Affairs and Programmes på sap@itu.dk.