Bachelor i
Global Business Informatics

Om uddannelsen

I dag er viden om it-systemer en nødvendig forudsætning for at skabe bæredygtig forandring i verden, udvikle forretningsløsninger i erhvervslivet og effektivisere processer i offentlige organisationer. Hvis du brænder for at skabe nye muligheder i samfundet med digitale teknologier og få indflydelse på den kulturelle og organisatoriske udvikling, der bringer mennesker på tværs af landegrænser tættere på hinanden, så er den treårige bacheloruddannelse i Global Business Informatics noget for dig.

Global Business Informatics er et tværfagligt studie, hvor du lærer at se mulighederne i digitale teknologier, og hvordan de bruges i organisatoriske og samfundsmæssige rammer. Med en bachelor i GBI bliver du i stand til at arbejde med bæredygtig udvikling i private virksomheder, offentlige institutioner og NGO’er.


Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer beskæftiger sig med digitale processer på tværs af lande, professioner, køn og kulturelle baggrunde, og hvordan almindelige mennesker gør brug af digitale teknologier i deres daglige arbejde.

Undervisningen foregår på engelsk, og der bruges cases fra både danske og internationale organisationer som en del af pensum.

Med en bachelor i Global Business Informatics har du direkte adgang til kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management.

 

Mød en studerende på Global Business Informatics

Mød Dagmar, som læser Global Business Informatics. Hør hende fortælle om, hvordan det er at læse på ITU, og hvorfor hun har valgt denne uddannelse.

Hvem læser Global Business Informatics?

Hvis du vil læse en bachelor i Global Business Informatics, skal du have forståelse for samfundsmæssige forhold samt gode sproglige evner, da uddannelsen foregår hovedsageligt på engelsk. Du kommer blandt andet til at arbejde med formidling og forretningsprocesser, og du skal derfor have lyst til at bruge dine analytiske evner.

IT-Universitetet er løbende i dialog og tæt samarbejde med relevante virksomheder og udbyder herigennem projekter til de studerende. I løbet af bachelorstudiet udvikler du nye metoder og tekniske færdigheder sideløbende med, at du lærer de anvendte færdigheder inden for Global Business Informatics. Gruppearbejde er en stor del af uddannelsen, så du skal være motiveret for samarbejde med andre studerende.


»

Global Business Informatics handler i høj grad om tværfaglighed. Du lærer, hvordan virksomheder og organisationer kan arbejde bedre ved hjælp af it. Så hvis du har interesse for sociologi, teknik eller business, vil du føle dig hjemme. Mulighederne for at undersøge og samarbejde med organisationer, som en del af kurserne, er det bedste ved uddannelsen, fordi du rent faktisk lærer at anvende teorierne i praksis.

Pamina Samarasuriya, studerende på Global Business Informatics

«

Overvejer du at læse en bachelor i it?

Overvejer du at læse en bachelor efter sommerferien? Her kan du høre tre ITU-studerende sætte ord på, hvad de godt kan lide ved at læse en bachelor i it på ITU.

Overvejer du at læse en bachelor i IT?

Mød Mille, Marcus, Viktor og Malene fra de forskellige bacheloruddannelser på ITU, og hør dem fortælle om, hvordan det er at læse en bachelor i it. 

Hør Malene svare på flere spørgsmål om at læse Global Business Informatics. Har du nogle spørgsmål, som ikke bliver besvaret, så kan du skrive til Spørg en studerende.

Ugeskema

Her kan du se et eksempel på, hvordan en helt almindelig uge kan se ud, når man læser Global Business Informatics. Det er fra fjerde semester på uddannelsen:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08.00 Forelæsning Forelæsning
09.00 Forelæsning Forelæsning Forberedelse
10.00 Forelæsning Øvelser Øvelser Forberedelse Forberedelse
11.00 Forelæsning Forelæsning Øvelser Øvelser Forberedelse Studiejob Forberedelse
12.00 Øvelser Forelæsning Gruppe Forberedelse Forberedelse Studiejob Forberedelse
13.00 Øvelser Øvelser Gruppe Forberedelse Gruppe Studiejob Forberedelse
14.00 Gruppe Øvelser Gruppe Forberedelse Gruppe Studiejob
15.00 Gruppe Forberedelse Gruppe Forberedelse Gruppe Studiejob Forberedelse
16.00   Forberedelse Forberedelse Studiejob Forberedelse
17.00   Forberedelse Forberedelse Studiejob Forberedelse
18.00   Forberedelse   Studiejob Forberedelse
19.00  
20.00          

Studiets opbygning

Bacheloruddannelsen i Global Business Informatics er et treårigt fuldtidsstudium inddelt i seks semestre. Hvert semester skal du både følge kurser og deltage i projektarbejde, så du kommer til at anvende de teorier, du lærer, i praksis.

Det første år, it i social kontekst, beskæftiger sig med aktuelle teorier og perspektiver på, hvordan man analyserer medier og teknologi som en integreret del af samfundet, arbejdslivet og social praksis såvel som en basal introduktion til it på et teknisk niveau, databaser og big data.Det andet år, it i virksomheder, beskæftiger sig med basal forretningsterminologi, organisationsteori, virksomhedssystemer og information management, såvel som det allermest aktuelle indenfor anvendelse af procesperspektivering i udformningen af it og arbejdsprocesser i organisationer for at forbedre forretningsprocesser.

Det tredje år, it i den globale verden, går i dybden med globaliseringskonceptet og dynamikkerne forbundet med at få forskellige kulturer til at samarbejde i teknologisk formidlede kontekster, såvel som de ledelsesmæssige udfordringer forbundet med at styre it under disse vilkår. På 6. semester skriver du bachelorprojekt.

Se studieordningen for Global Business Informatics


Kursus/Projekt Kursus Kursus
1. semester IT & the Social Context Society & Technology
(15 ECTS)
Introduction to Programming 
(7,5 ECTS)
Networked Media & Communication
(7,5 ECTS)
2. semester IT & Work Design
(15 ECTS)
Database Use & Design
(7,5 ECTS)
Global Project Management
(7,5 ECTS)
3. semester

IT & the Enterprise Enterprise Systems & Information Management
(15 ECTS)
Business Foundations
(7,5 ECTS)
Organisation & Process Theory
(7,5 ECTS)
4. semester
IT-enabled Process Improvement
(15 ECTS)
Business Process Modelling and Automation 
(7,5 ECTS)
Philosophy of Science & Technology
(7,5 ECTS)
5. semester
IT & the Global World IT, Globalization & Culture
(15 ECTS)
IT-enabled Supply Chain Management
(7,5 ECTS)
Valgfag             
(7,5 ECTS)
6. semester
Bachelorprojekt
(15 ECTS)
IT Governance & Quality Management
(7,5 ECTS)
Valgfag             
(7,5 ECTS)


Valgfag og bachelorprojekt 

Valgfagene og bachelorprojektet giver dig mulighed for at forme din egen profil. Du kan vælge dine valgfag blandt en række bachelorkurser på IT-Universitet, eller du kan tage et valgfag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Bachelorprojektet kan laves individuelt eller i grupper.

Du kan se alle kurser, der udbydes på IT-Universitetet, samt deres beskrivelser i kursuskataloget.Love og bekendtgørelser

Som bachelorstuderende på IT-Universitetet gælder følgende love og bekendtgørelser:

Lov om universiteter (universitetsloven)
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)


Mere

Skjul

Projekteksempler

Virksomheder får hjælp med nye løsninger

Malte studerer en bachelor i Global Business Informatics på IT-Universitetet og er sammen med sin gruppe ved at udvikle en Business Intelligence-løsning for en virksomhed. Se med her, når Malte fortæller om projektet og dét at hjælpe en virksomhed med it-løsninger. 


Hvordan hænger forretning, teknologi og LEGO sammen?

David har, som en del af sit bachelorprojekt i Global Business Informatics, lavet et samarbejde med LEGO, hvor han har undersøgt, hvad der motiverer softwareudviklere. Se med her, hvor han fortæller om projektet, og bliv klogere på, hvad man lærer, når man læser Global Business Informatics.

Tinder og privatliv

Emina studerer på bacheloruddannelsen i Global Business Informatics på IT-Universitetet og er ved at lave et projekt om, hvordan ’gamificeringen’ af Tinder har konsekvenser for folks privatliv. Se med i videoen, hvor Emina fortæller om projektet og lidt om studielivet på IT-Universitetet.

Undervisning

Undervisningsformen er for det meste uformel og dialogbaseret og er inspirereret af en elevfokuseret læringstilgang. Undervisningen kombinerer forelæsninger, gruppeøvelser og, som noget unikt, feltarbejde i virksomheder, hvor de studerende indgår i et tæt samarbejde med ansatte på mange niveauer. De studerende arbejder med mange forskellige virksomheder såsom FN, Dong Energy, SAP, Københavns Kommune, Taxa såvel som mindre virksomheder.

Global Business Informatics er udviklet i samarbejde med erhvervslivet og tilrettelagt, så du får mulighed for at samarbejde med virksomheder og organisationer i dine forskellige projekter.
 

Globalt samarbejde er en vigtig del af uddannelsen i Global Business Informatics. Derfor foregår uddannelsen hovedsageligt på engelsk, og en række af underviserne har international baggrund. Projektarbejde er en væsentlig del af uddannelsen og gør dig i stand til at indgå i samarbejder – ikke kun med andre studerende, men også virksomheder og organisationer. På Global Business Informatics udvikler du dine engelskkundskaber, og du bliver en del af et internationalt studiemiljø.
Følg Mathias fra Global Business Informatics på YouTube.

Mathias læser Global Business Informatics,  og han laver videoer om it og teknologi sammen med fem andre ITU-studerende. Som GBI’er har Mathias naturligvis særligt interesse for businessaspektet af it. Følg ham og resten af Tænk i Tech på youtube.dk/tænkitech.


Læs mere om Tænk i Tech

Fremtid

Videreuddannelse

En bacheloruddannelse i Global Business Informatics giver dig den akademiske titel BSc (Bachelor of Science). Den giver dig mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse på IT-Universitetet eller et andet dansk eller udenlandsk universitet inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller teknisk-videnskabelige område.

Du er garanteret adgang til kandidatudannelsen i Digital Innovation & Management på ITU i 3 år efter, du har afsluttet uddannelsen, hvis du har færdiggjort din bachelor efter 1. januar 2019 (retskrav).

Derudover er du kvalificeret til at søge ind på kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier samt kandidatuddannelsen i Software Development (design) på ITU.

Jobmuligheder

Kompetenceområderne i Global Business Informatics og uddannelsens globale perspektiv ruster dig til karrieremuligheder i både danske og globale/internationale sammenhænge.

Som projektkoordinator vil du kunne fungere som projektleder og koordinere projekter og opgaver af forskellig art. Du vil fungere som bindeleddet mellem alle projektets involverede parter og sikre den løbende kommunikation mellem alle niveauer i virksomheden og dens samarbejdspartnere – i indland såvel som udland.

En procesanalytiker observerer og dokumenterer arbejdsprocesser og kan herefter tilpasse it-systemer og organisation til hinanden.

Som kvalitetsmedarbejder kan du eksempelvis foretage kvalitetsmålinger af virksomhedens it-løsninger, fortolke dem og igangsætte forbedringsprojekter. Du kan også udvikle kvalitetssystemer efter forskellige internationale standarder.


Som it-arkitekt kan du udvikle, implementere og evaluere de it-relaterede investeringer og tage beslutninger omkring it-infrastrukturen såvel som de nødvendige relaterede forretningsgange. 

Som Support Chain Manager kan du designe uddannelsesprogrammer til brugere, foretage analyser af anvendelsen af it-systemer, hjælpe brugere med anvendelsen af it-systemer og foreslå kvalificerede ændringer af systemer, så de bliver mere brugervenlige. 

Som forretningsudvikler bidrager du aktivt til at skabe forretningsmæssig og social værdi i og på tværs af komplekse organisatoriske og institutionelle økosystemer. Med en indsigt i organisationsteori og forretningsværktøjer er du klædt på til at udarbejde strategier og skabe nytænkning.


Mere

Skjul

Karriereportræt

Du kan kombinere din bachelor i Global Business Informatics med forskellige kandidatuddannelser. Se et par eksempler nedenfor.

Kandidat i Digital Innovation & Management

Mød Johanne, som har en kandidat i Digital Innovation & Management. Det er den overbygning, du har direkte adgang til med en bachelor i Global Business Informatics. Johanna arbejder som konsulent, og det er bare én af mange muligheder med denne uddannelse.

Læs mere om overbygningen og dens specialiseringsmuligheder.

Kandidat i Softwaredesign

Her kan du møde Josephine, som har en bachelor i Global Business Informatics. Hun valgte efterfølgende at søge en kandidat i Softwaredesign også her fra IT-Universitetet.

Hør hende fortælle om sin dagligdag som it-konsulent i Visma. 

Iværksætteri

Udveksling

Du har gode muligheder for at studere et semester i udlandet som en integreret del af din bacheloruddannelse i Global Business Informatics.

IT-Universitetet har udvekslingsaftaler med universiteter rundt omkring i verdenen. Til studerende på Global Business Informatics anbefaler vi:

 • Australien – Queensland University of Technology
 • Canada – Algoma University
 • Frankrig – University of Montpellier 2
 • Frankrig – ESSEC Business School
 • Kina – City University of Hong Kong
 • New Zealand – Auckland University of Technology
 • Portugal – University Nova Lisboa
 • Singapore – Singapore Management University
 • Sydkorea – Hanyang University
 • Sydkorea – Inha University
 • Taiwan – National Taipei University of Technology
 • Tyskland – Frankfurt School of Finance and Management
 • USA – Boston University
 • Vietnam – FPT University

Optagelsestal

 • Global Business Informatics optager i 2023 ca. 60 nye studerende.  
 • 80 % fordeles via kvote 1, og 20 % fordeles via kvote 2.
 • Vejledende eksamensgennemsnit fra 2023 i kvote 1: 8,3 og 2022 i kvote 1: 8,0.

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, og har du spørgsmål til uddannelsens indhold, studieliv eller andet, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.