Hvem kan blive gæstestuderende

Du kan blive gæstestuderende på IT-Universitetet, hvis du er indskrevet på en professions-bacheloruddannelse, en bacheloruddannelse eller en kandidatuddannelse på et dansk universitet. Din faglige baggrund kan spænde over alt fra psykologi over humaniora til statskundskab og datalogi. 

Hvis du er indskrevet på en fuldtidsuddannelse på et udenlandsk universitet (gælder også universiteter inden for EU/EØS), kan du søge enten som et udvekslingsophold eller søge om optagelse på et enkeltfag, som du selv betaler for.

Ansøgningsperiode

 • 15. maj til 20. august (efterårssemesteret)
 • 15. november til 20. januar (forårssemesteret) 

Ansøgningsfrist 

 • 20. august (efterårssemesteret)
 • 20. januar (forårssemesteret)

Hvornår får du svar om optagelse?

 • Uge 51 (forårssemesteret) - Hvis du har ansøgt senest 30. november 
  Uge 1 - hvis du har ansøgt i december 

 • Uge 26 (efterårssemesteret)

Semesterstart

 • Uge 5 (forårssemesteret)
 • Uge 35 (efterårssemesteret)

Pladserne fordeles efter først-til-mølle

Vi anbefaler, at du søger hurtigst muligt, da der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfristen, skal du kontakte sap@itu.dk

En ansøgning skal indeholde en forhåndsgodkendelse

En ansøgning som gæstestuderende består af en forhåndsgodkendelse fra din nuværende uddannelsesinstitution, som skal godkende, at kurserne kan meritoverføres. Desuden skal du dokumentere, at du opfylder adgangskravene (se nedenfor under Adgangskrav for at blive gæstestuderende). 

Søger du mere end ét kursus

Du er velkommen til at søge mere end ét kursus. Vær opmærksom på, at du kun kan blive optaget på kurser, der dækker det antal ECTS, som står i din forhåndsgodkendelse, og som kan meritoverføres. Du kan maks. tage 30 ECTS pr. semester. 

Du skal oprette én ansøgning pr. kursus, du søger. Du kan dog genbruge den dokumentation, du skal uploade, så du kun skal uploade én gang

Prioriter dine kurser

Husk at prioritere dine kurser, hvis du søger ind på flere kurser, end du ønsker at følge. Du bliver spurgt om en prioritering, når du opretter mere end én ansøgning i Ansøgningsportalen.

Søg ind som gæstestuderende


Har du brug for hjælp?

Du er meget velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen for hjælp og yderligere information.

Adgangskrav for at blive gæstestuderende

Generelle adgangskrav for kurser på bachelorniveau

For at søge ind som gæstestuderende på bachelorniveau, skal du have:

 • En gymnasial uddannelse
 • Engelsk på B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, eller engelsk på A-niveau (ingen karakterkrav, dog bestået)
 • En forhåndsgodkendelse fra dit studienævn, der godkender, at kurset kan meritoverføres. Henvend dig i god tid, da der kan være lang ekspeditionstid. Det skal fremgå af forhåndsgodkendelsen, hvilken uddannelse du er indskrevet på

Specifikke adgangskrav for kurser på bachelorniveau

Desuden har de forskellige uddannelser, som gæstekurserne er knyttet til, følgende adgangskrav:

 • Matematik på A-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, gælder kurser på uddannelserne: 
  Data Science og Softwareudvikling
 • Matematik på B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, gælder kurser på uddannelserne: 
  Digital Design og Interaktive Teknologier, og Global Business Informatics
 • Dansk på A-niveau (ingen karakterkrav, dog bestået)
  gælder kurser på uddannelserne:
  Digital Design og Interaktive Teknologier, Global Business Informatics og Softwareudvikling
I kursusoversigten kan du se, hvilken uddannelse et kursus er knyttet til (se under afsnittet ’Programme’).  

BEMÆRK! Der kan være yderligere forudsætninger for optagelse på nogle kurser. Det vil stå i beskrivelsen af kurset (se kursusoversigten).

Adgangskrav for kurser på kandidatniveau

For at søge ind som gæstestuderende på kandidatniveau, skal du have:

 • En bestået bacheloruddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau
 • En forhåndsgodkendelse fra dit studienævn, der godkender, at kurset kan meritoverføres. Henvend dig i god tid, da der kan være lang ekspeditionstid

BEMÆRK! Der kan være yderligere forudsætninger for optagelse på nogle kurser. Det vil stå i beskrivelsen af kurset (se kursusoversigten). 

Dispensation

Fold afsnittet ud neden for og se, hvordan du søger dispensation.

 Søg om dispensation for gæstestuderende på bachelorniveau

Matematik A
Hvis du ikke opfylder det specifikke adgangskrav i matematik gennem din gymnasiale eksamen, kan du opfylde det ved at søge om dispensation. Det kræver, at du har bestået rene matematikkurser på universitetsniveau med gode karakterer (her tæller erhvervsøkonomiske kurser ikke). 

Upload relevant dokumentation for de beståede matematikkurser i din ansøgning, og navngiv den 'Dispensationsansøgning – MAT A'. 

Dansk A
Udenlandske ansøgere skal have bestået studieprøven i dansk for at få dispensation for dansk A. (Der er ingen karakterkrav, dog bestået). Vedhæft relevant dokumentation og navngiv den 'Dispensationsansøgning – DANSK A'. 

Studieprøven i dansk kræves ikke i følgende tilfælde:  

 • Hvis kurset/kurserne undervises på engelsk (OBS. Gælder kun for gæstestuderende)
 • Hvis du er fra et af de øvrige nordiske lande og dansk, svensk eller norsk indgår i din adgangsgivende eksamen 
 • Hvis du har en Færøsk studentereksamen og har bestået Færøsk A 
 • Hvis du søger om optagelse på baggrund af en International Baccalaureate (IB), og som minimum har bestået faget "Danish A1, Standard Level", "Danish A Literature, Standard Level" eller "Danish B, Higher Level". BEMÆRK faget "Danish B, Standard Level" opfylder ikke kravet om dansk på A-niveau 
 • Hvis du tidligere har gennemført en kort eller mellemlang videregående uddannelse på dansk 
 • Kun for Global Business Informatics: hvis du har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk, eller har et afgangsbevis fra Danes World Wide

Engelsk B
Hvis du ikke opfylder det specifikke adgangskrav i engelsk B med et karaktergennemsnit på 6,0, har du mulighed for at søge om dispensation, hvis du i forvejen har taget en engelsktest. Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra et land udenfor EU/EØS skal vedlægge en engelsktest (med undtagelse af ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra følgende lande: USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien, Skotland og Irland). Vedhæft relevant dokumentation, og navngiv den 'Dispensationsansøgning – ENGELSK B'. 

Følgende giver dispensation for engelsk B med et karaktergennemsnit på 6,0:

 • TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 600
 • TOEFL IBT testresultat: mindst 100
 • TOEFL IBT Special Home Edition testresultat: mindst 100 (2023-optagelsen)
 • IELTS (academic) testresultat: mindst 7.0
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
 • Cambridge Certificate of Advanced English: 167

Testen må højst være to år gammel pr. 1. januar i det pågældende optagelsesår. TOEFL-koden for ITU er 9015. IELTS har ingen universitetskode. 

 
 
Mere

Skjul

Gæstefag på IT-Universitetet

NB. vedr. skema:  Vi har pt. problemer med visning af individuelle kursusskemaer. Du kan se alle skemaer for foråret 2024 via dette link.

KursusnavnNiveauTid og stedAnsøgSprog
The main outcome of the course is that students are equipped with an understanding of the most important concepts, themes and positions in philosophy of science, and how they relate to digital design and interactive technologies. Furthermore, the students should learn to reflect critically about how digital design and technology relate to the world at large.
Bachelor
Efterår 202420242Infoen-

The goal of the course is two-fold. On the one side you will learn how to clean, manipulate, process and visualize data in Python with a specific focus on unstrucured data that is typically produced online. On the other side, you will learn how to formulate hypothesys based on this data that can be used in the context of the evaluation or the re-design of a digital product.

Bachelor
Efterår 202420242Infoen
Kursets mest centrale resultat er at de studerende bliver udstyret med en grundig forståelse af kvalitative forskningstilgange og -metoder og evnen til at anvende kvalitative undersøgelsesmetoder til undersøgelser samt formidling af resultaterne.
Bachelor
Efterår 202420242Infoda
På dette kursus arbejder de studerende i grupper med at udvikle prototyper på koncepter for digitale løsninger i samarbejde med private eller offentlige virksomheder baseret på relevante teorier, metoder, værktøjer og teknikker, som introduceres på kurset eller ligger i forlængelse af tidligere kurser.
Bachelor
Efterår 202420242Infoda
Kurset giver en hands-on introduktion til arbejdet med soft – og hardware som design materialer i de tidlige eksplorative  faser af  interaktionsdesign processer. Herunder særligt, konstruktionen af interaktive sketches under design for brugeroplevelser med (smarte) forbundne produkter som del af et Internet of Things.
Bachelor
Efterår 202420242Infoda-
This course gives an introduction to technical communication. It focuses on designing different forms of communication correctly, effectively, and convincingly. There will be a theoretical introduction to the importance and principles of technical communication together with several individual and group based practical exercises.
Bachelor
Efterår 202420242Infoen-
The course is an introduction to software engineering and software development for data science. The goal of the course is to allow students to join professional software engineering teams that include data scientist and data analysts.
Bachelor
Efterår 202420242Infoen-

This is a course in mathematics covering linear algebra and analysis (calculus) of functions of several variables. These are perhaps the two areas of mathematics that have found most uses in practical applications. In particular, the course equips the student with mathematical tools necessary for analysis of big data.

Bachelor
Efterår 202420242Infoen-
This course gives a fundamental introduction to machine learning (ML) with an emphasis on statistical aspects. In the course, we focus on both the theoretical foundation for ML and the application of ML methods.
Bachelor
Efterår 202420242Infoen-
Networks are all around us: We are ourselves, as individuals, the units of a network of social relationships of different kinds; the Internet and the highway system can be modelled as networks embedded in space; networks can be also entities defined in an abstract space, such as networks of acquaintances or collaborations  between individuals. This course aims at providing the computational tools to study these networks and form the basis of network scientists. The final objective is to have the students to solve practical network problems, to be able to perform a network analysis, and to fully appreciate the difficulties of a network problem in real-world data. The course will have a special focus on social networks.
Bachelor
Efterår 202420242Infoen-

This hands-on course teaches you how the design, implementation, and implications, of systems software influence your task as an application programmer. You will get an in-depth understanding of how hardware and the operating system work; in the process, you will learn how computers actually work, and what actually happens when you run an application. This enables you to fully exploit underlying hardware and systems software to write high-quality software.

BachelorEfterår 202420242Infoen-
This is an introductory course on information security and privacy for data science. The course focuses on aspects of principles and techniques of protecting the security and privacy of data that is collected for data analysis.
Bachelor
Efterår 202420242Infoen-
Contemporary organizations critically rely on enterprise systems to support their business processes. In this course, students learn to analyze work systems in organizations and to identify ways for improving them. Students acquire these skills by analyzing a real-world work system and by gaining hands-on experience suggesting requirements for a sociotechnical system that supports the work system.
Bachelor
Efterår 202420242Infoen-
Students learn about the concept of computational thinking and get a hands-on introduction to programming using the Python programming language.
Bachelor
Efterår 202420242Infoen-
The course will enable the students to analyse a supply chain and identify solutions where information technology can optimise the collaboration between actors in the supply chain network.
Bachelor
Efterår 202420242Infoen-
In this course, students will learn to analyse and reflect upon the role of IT and culture in global collaborations.
Bachelor
Efterår 202420242Infoen-
The overall aim of the course is to enable students to conduct an organizational analysis. The course introduces students to particular forms of organizational analysis as well as a broad spectrum of organization theories. More specifically, the aim is to enable students to draw on organizational theory in the analysis of what we nominally characterize as events; the purposeful organization of concerted action towards specific goals, and to situate this approach in a broader landscape of organizational theories. 
Bachelor
Efterår 202420242Infoen-

Discrete Mathematics covers different topics in mathematics, which support many disciplines in software development. The goal of this course is to give the students the ability to apply formal reasoning. The first part of the course is dedicated to learning how to construct logical proofs, proofs on set theory and proofs by induction, while the second half of the course builds upon the first part to cover number-theoretical concepts, graphs, combinatorics, discrete probabilities, and models of computation. The student will obtain the fundamental skill of computational thinking and will be better equipped to tackle technical subjects throughout the curriculum. The course is an introduction to discrete mathematics as a foundation to work within the fields of computer science, information technologies, and software development. The course develops the necessary terminology and conceptual tools needed for later courses.

This includes:

 • formal reasoning, proofs, logic, set theory, sequences and sums
 • number theory, combinatorics and (discrete) probability theory
 • induction, recursion and counting
 • relations and functions
 • basic graph theory, language theory
 • theory and models of computation, such as finite state machines, regular expressions and grammars
The course aims at providing a basic understanding of the mathematical foundations of computer science.
Bachelor
Efterår 202420242Infoen-
This course teaches the theoretical and practical foundations for distributed computing.
BachelorEfterår 202420242Infoen
The Analysis, Design, and Software Architecture course (BDSA) is part of the Bachelor in Software Development (BSWU). In this course, students will discover software engineering from a theoretical and practical perspective. Students will learn about the history of software engineering, software processes, and will be exposed to concepts, principles, techniques, tools, and technologies related to object-oriented analysis, design, and programming. The course comprises of two lecture blocks and three exercise blocks. Weekly exercises will be given to students to gain hands on practice of the concepts taught in class.
Bachelor
Efterår 202420242Infoen

This course will introduce students to techniques for solving complex programming tasks arising in modern IT systems. The focus in the course is on algorithm design and analysis.

Kandidat
Efterår 202420242Infoen-

In this course, you will both learn state-of-the-art techniques that power state-of-the-art data-intensive applications and systems running on modern hardware and get to apply these techniques on a modern data-intensive system.

Kandidat
Efterår 202420242Infoen-

This course introduces Machine Learning methods and how they are used in active research and industry applications. Methods will be described and hands-on skills taught in a way to enable you to select the suitable tool for given use-case, and adapt accordingly.Kandidat
Efterår 202420242Infoen-

This course addresses advanced programming techniques, with a special attention on functional programming and its applications. The course is a perfect balance of theory and practice, with focus on the Scala programming language.

Kandidat
Efterår 202420242Infoen-

This course introduces students to the broad field of robotics predominately from an artificial intelligence perspective.

Kandidat
Efterår 202420242Infoen-

The proliferation of technology in decision making challenges the collective trust in society.  Mathematical models predict the economy and political decisions are made accordingly. National ID infrastructures, such as MitID, authenticate citizens to digital services who still need to trust that they also protect their private data. AI systems are making decisions that affect many, who must learn how to live with them. Living in a modern digital world means that technology operates in an adversarial and partly unverifiable environment. All too often, technologies are expected be trusted although they are untrustworthy by design.

The concept of verifiability provides mechanisms to check retroactively if operations of a specific technology were correct. Not all technologies and infrastructures support the concept of verifiability, because often verifiability and confidentiality are at odds. Most technologies could support it but only few do.  In this advanced course called Advanced Security, we study the concept of trust and verifiability.

You will take this course as part of the security specialization. As prerequisites, we expect you to be able to program and have taken an introductory course in cybersecurity, such as Security 1 or Applied Information Security, a course on Cryptography, and of course Discrete Mathematics.
Kandidat
Efterår 202420242Infoen-

This course aims at making students proficient in a wide range of skills required to develop tools that automatically analyse software and to use advanced type systems for safe programming. Both of these are employed in modern software development to ensure software quality and security in the face of ever-increasing complexity.

Kandidat
Efterår 202420242Infoen-

The course is designed to enable the student to engage with future developments in software engineering by providing a forum for the critical discussion of processes, methods, tools, and architectures. By combining theoretical insights from state-of-the-art research and hands-on experience with advanced tools and techniques, students gain a comprehensive understanding of software engineering.

Kandidat
Efterår 202420242Infoen-

This course is an advanced course on algorithms which builds on top of an introductory course on algorithms and data structures. The course focuses on advanced techniques for identifying and solving computationally hard problems and on how to adapt such techniques to real-world scenarios.

Kandidat
Efterår 202420242Infoen-

This course is about that part of programming that focuses on parallelism and concurrency. It covers concurrency concepts that all universal to any programming language. The Java programming language is the main language used for practically addressing such aspects; and Erlang is also used for a topic in the course.


Kandidat
Efterår 202420242Infoen-
Creating aesthetic user experiences requires designers to pay attention to all the subjective, sensorial and emotional qualities that can make a design delightful, pleasant and interesting to users. This course offers a theoretical and methodological foundation for thinking about aesthetics in your design projects. The course is structured around practical design projects addressing challenges from external partners in the cultural sector and/or the creative industries.
Kandidat
Efterår 202420242Infoen
The goal of the course is to address current and future potentials of blockchain-based technologies for a range of (inter-)organizational purposes in a digital economy.Kandidat
Efterår 202420242Infoen-

The course will teach students to analyse complexity within an empirical case that explores a current topic within the fields of science, technology, and innovation.


Kandidat
Efterår 202420242Infoen-
The course zooms in on the ongoing digital transformation of the Danish public sector and provides analytical and methodological tools for understanding and working with digitalization processes across governmental institutions and the private organisations that underpin their transformation.
Kandidat
Efterår 202420242Infoen
Students learn to analyse and critically engage with games and related theoretical topics.
Kandidat
Efterår 202420242Infoen-
This course teaches fundamental techniques for using C++ efficiently to implement 2D and 3D games.
KandidatEfterår 202420242Infoen-
The course conveys the necessary tools for analysing games and player cultures from a comprehensive variety of angles, ranging from classic play theories and semiotics to transmedia and gender studies. It engages with games and play from a historical perspective, establishing a common ground for communication about games and player cultures among students from different backgrounds.
KandidatEfterår 202420242Infoen-
This course teaches the design and development of video games from prototyping to effective teamwork across disciplinary boundaries. It also covers the most important technical and theoretical foundations of game development.
KandidatEfterår 202420242Infoen-
This course teaches how to explore technologies for their potential in regards to play.
KandidatEfterår 202420242Infoen-
The course introduces basic theoretical and practical approaches to programming and game engine functionality using the C# language. It is intended for students with little or no prior experience with programming. The course teaches how to build games-related software using a game engine (Unity engine). The teaching emphasizes small programming exercises.
KandidatEfterår 202420242Infoen-
This course teaches the foundation of constructing user interfaces for computer systems. This problem is likely harder than you might think: computer programs very often perform complex tasks, yet users demand and need simple interfaces. Producing such interfaces requires an understanding of both the user—e.g., what are they trying to accomplish? what do they know already?—and the technology—e.g., how can we  implement a in a given UI framework the interactions that we want to present the user with, how do we interact with a backend API? In this course, students will develop both their design knowledge, but also their technical skills.
KandidatEfterår 202420242Infoen-
In this course, you will learn how to implement some widely-used algorithms as fast and scalable programs on modern hardware, and how to evaluate your implementation using appropriate test cases and performance experiments.
KandidatEfterår 202420242Infoen-
This is a hands-on course that teaches the basic principles of computer security. You will get in-depth experience with cyberattacks, and how to prevent them. The course projects enable you to personalize the course to match your unique background.
KandidatEfterår 202420242Infoen-
This course addresses the technical issues that emerge during the big data life cycle including collection, management, processing, and analytics. We discuss modern approaches to organising and reasoning about large, fast growing and diverse data-sets. We cover the principles of big data analysis, and illustrate a hands-on approach to big data modelling and management.
KandidatEfterår 202420242Infoen-

This course gives an introduction to the field of data mining. The course is relatively practically oriented, focusing on applicable algorithms. Practical exercises will involve both use of a freely available data mining package and individual implementation of algorithms.

KandidatEfterår 202420242Infoen-
The course is an introduction to discrete mathematics as a foundation to work within the fields of computer science, information technologies, and software development.
KandidatEfterår 202420242Infoen-
This course teaches the theoretical and practical foundations for distributed computing.
KandidatEfterår 202420242Infoen

In this course students will learn to apply modern state-of-the-art solutions for natural language processing problems. We go beyond simple classification tasks, and tackle more advanced types of tasks, like generation and structured prediction. 

KandidatEfterår 202420242Infoen

Networks are all around us: We are ourselves, as individuals, the units of a network of social relationships of different kinds; the Internet and the highway system can be modelled as networks embedded in space; networks can be also entities defined in an abstract space, such as networks of acquaintances or collaborations between individuals. This course aims at providing the computational tools to study these networks and form an advanced understanding of the current state of the art of network science. The final objective is to have the students master computational techniques to solve advanced network problems, to be able to contribute to the development of network analysis, and to appreciate the limitations and future developments of scientific papers dealing with network problems in real-world data.

 

KandidatEfterår 202420242Infoen

Kursets formål er at give en dybere praktisk og teoretisk forståelse for implementation af programmeringssprog, herunder især maskinmodellen bag Java, C# og F#. Kursusemnerne omfatter leksikalsk analyse, grammatikker, syntaksanalyse, abstrakt syntaks, stakmaskiner, virtuelle maskiner, mellemkodesprog (inklusive JVM og .NET CLI), og continuations. Endvidere implementering af fortolkere, typeinferens, oversættere for en delmængde af C og for en delmængde af SML, garbage collectors, og kodegenerering for virtuelle maskiner og maskinkode (fx x86).

BachelorEfterår 202420242Infoda

This is an introductory course on information security. The course focuses on introductory aspects of analysis, design and implementation of secure software.

BachelorEfterår 202420242Infoen

This hands-on course teaches you how the design, implementation, and implications, of systems software influence your task as an application programmer. You will get an in-depth understanding of how hardware and the operating system work; in the process, you will learn how computers actually work, and what actually happens when you run an application. This enables you to fully exploit underlying hardware and systems software to write high-quality software.

KandidatEfterår 202420242Infoen
Dette kursus vil sætte de studerende i stand til at forstå, artikulere og arbejde kritisk med værdier og etik i avancerede og komplekse design kontekster.
KandidatEfterår 202420242Infoda

This course enables students to understand the effects of automated digital systems on the way a welfare society is governed and experienced by social groups and individuals.

KandidatEfterår 202420242Infoen

The course aims at giving the students an introduction to the complexities of determining how processes of digitalisation and green transitions are entangled.

KandidatEfterår 202420242Infoen

The course aims at giving the students an introduction to the complexities of determining how processes of digitalisation and green transitions are entangled.

BachelorEfterår 202420242Infoen
The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts.
KandidatEfterår 202420242Infoen-

Students attending this course will study how to design game code that is scalable and takes into account hardware and software resources.

KandidatEfterår 202420242Infoen

This course examines organizations in light of contemporary challenges with digitalization. It explores organizational perspectives on digitalization and cover theories that can help us better understand, and critically reflect upon, such profound challenges, while also offering hands-on approaches to managing them. Furthermore, it investigates questions of the changing nature of work, and themes such as leadership, management, and organizing in order to make students both knowledgeable about, and skilled in the practice of, and engaging with, digital transformation.

KandidatEfterår 202420242Infoen

The course gives an in-depth introduction to fundamental principles of probability theory.


BachelorEfterår 202420242Infoen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
KandidatEfterår 202420242Infoen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
BachelorEfterår 202420242Infoen
The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
Kandidat
Forår 202520251Infoen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
Bachelor
Forår 202520251Infoen
This course introduces basics of Bayesian statistics, Bayesian data analysis, Bayesian learning, and the programming tools that enable automation of these methods. The course emphasizes programmable statistical methods over pen and pencil analytics.
Kandidat
Forår 202520251Infoen

In this course, we teach both advanced machine learning (ML) approaches and hands-on skills for applying these approaches to data science problems.

Kandidat
Forår 202520251Infoen

This course will introduce classes of tasks that are at the core of most real-world production systems. It will teach advanced solutions to solve these tasks on complex and large-scale data with state-of-the-art tools.

Kandidat
Forår 202520251Infoen

This course provides an overview on the topics of bias and fairness in data, models, and algorithms, and on the associated ethical and accountability issues.

Kandidat
Forår 202520251Infoen
This course provides the basic algorithmic tools indispensable for every software developer.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The goal of the course is to make students able to manage and use data sets, e.g. by learning about tools for data interpretation and visualization, and to reason about the use of data in larger contexts.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende forståelse for kvantitative metoder og deres anvendelse i både forskning og designpraksis.
Bachelor
Forår 202520251Infoda-

In this course, you will learn how to analyze and improve the performance of a computer system with a specific focus on data-intensive systems.

To investigate a system’s performance and come up with solutions to improve it, there are three key things to know.

 1. How to devise a methodology to design experiments so that you can investigate the system’s performance,
 2. The toolset to run the necessary experiments and collect the results, and
 3. At least a basic understanding of the systems layers (hardware, operating systems, etc.) to be able to interpret your results and come up with solutions.

This is what we will cover in this course.

Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The course is focused on forming the basis of a data communicator. The students should recognize the various features of the human perception system, and operate around those limitations. We expect a student to be able to create effective visual encodings (charts), data-driven stories, dashboards and storyboards. The course will empower students with the underlying assumptions, guidelines and trappings of visualizing quantitative information. In doing so, the curriculum will put the field of data visualization in context; touching on its history from the first historic examples, right up until the propensity today of misleading people.
Bachelor
Forår 202520251Infoen

In this course, students learn how to work in data-driven design and development processes and what changes data analysis brings to the design and maintenance of games.

Kandidat
Forår 202520251Infoen-
This course examines the socio-political, ethical and legal contexts of data by investigating a range of recent data controversies. In this course students will learn to critically reflect upon the multiple ways data is articulated as a controversial legal and ethical object.
Bachelor
Forår 202520251Infoen-
In this course, students learn to design and build a database and to make use of databases in business applications.
Bachelor
Forår 202520251Infoen-

Dette kursus introducerer til teorier og metoder om designdrevet innovation med særlig vægt på produkter, tjenester og systemer, der vedrører eller involverer digitale teknologier. Kurset er organiseret omkring spørgsmål om samfundsmæssig og erhvervsmæssig innovation og indebærer dybtgående videnstyper af innovation, identifikation af innovations muligheder, strategi og konkurrencedygtig analyse, udvikling af forretnings modeller. Gennem et case-drevet engagement med eksterne virksomheder, vil de studerende udvikle, teste, præsentere og argumentere for konkrete koncepter.

Kandidat
Forår 202520251Infoda-
This specialisation focuses on theories, practices and methods from Human Computer Interaction and Interaction Design and enhances the students ability to critically analyze, understand and develop interactive technologies through hands-on experiments in a studio workspace.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
Formålet med dette kursus er at give de studerende en generel forståelse af, hvad der karakteriser digital kultur og kulturelle praksisser. De studerende lærer hvordan de kan identificere og analysere digitale kulturelle fænomener, og hvordan disse fænomener kan forstås som et samspil mellem mediesystemer, personlig kontekst og fællesskaber. Kurset undersøger herudover, hvordan digitale platforme både kan begrænse og berige muligheden for kulturelle udtryk.
Bachelor
Forår 202520251Infoda-

The course will introduce and cover basic concepts in Enterprise Architecture -an approach to understand, manage and develop business strategy in a complex IT landscape. There will be an introduction to the recognised frameworks and models in Enterprise Architecture.

Kandidat
Forår 202520251Infoen-

This course aims to enable students to design and develop websites and interactive Web applications based on standard Web technologies and software frameworks.

Kandidat
Forår 202520251Infoen-

The subject of the course is functional, declarative programming in general and F# in particular.

Kandidat
Forår 202520251Infoen-
This course teaches the conceptual foundation and practical implementation of game worlds.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-

This course considers the nature as well as the challenges associated with ‘global project management and IT’.

Bachelor
Forår 202520251Infoen-

This course gives an introduction to IoT as well as practical experience with the design and implementation of end-to-end IoT systems.

Practical examples and exercises will predominatly be from domains Energy and Environment.

Kandidat
Forår 202520251Infoen-

The students learn to conduct work place studies and analyses through the use of ethnographic methods.

Bachelor
Forår 202520251Infoen-
The course will provide an understanding of how to analyze an organization's IT Governance & Quality Management (IT governance) and how to restructure the organization's IT governance so that it is in line with the organization's IT strategy.
Bachelor
Forår 202520251Infoen-

The students will learn theoretical foundations of IT-enabled process improvement and apply these to a real life practical context by working with an organisation.

Bachelor
Forår 202520251Infoen-

Turning the unprecedented amounts of data being collected today into useful information is well beyond the computing power of a single general purpose CPU core. It is, therefore, crucial to know and understand the methods and tools that are able to parallelize various data analysis tasks in an efficient way on multicore CPUs and on a cluster of machines.

With this goal in mind, this course first gives an overview of the popular parallel data processing platforms. Then, it dives into parallelizing various machine learning tasks.

Bachelor
Forår 202520251Infoen
This is a course in mathematics covering linear algebra and basic probability theory. This course is the first course of the Algorithms and Machine Learning specialisations.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
This course gives an introduction to Java development of apps for the Android platform, and an overview of concepts for handling concurrency on mobile devices.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The goal of this course is to give you a mindset of working with software in an abstract and semi-automated fashion, as in a production process (as opposed to a hand crafting process).
Kandidat
Forår 202520251Infoen-

The objective of the course is to introduce students to important philosophical and historical perspectives on science and technology, as well as to more general epistemological and reflexive issues related to business informatics as a social science discipline. Throughout the course, the student will become acquainted with a series of concepts within a selection of thematic fields that can be used to critically interrogate empirical phenomena relating to ‘science’ and ‘technology’. 

Bachelor
Forår 202520251Infoen-
This course is designed to introduce students to designing play and games from the perspective of Critical Design. The goal is to give students theoretical and practical knowledge about play that they can use in different subject areas, from game design and interaction design to software development.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The goal of the course is to teach how to navigate and actively participate in an increasingly complex and constantly changing service economy.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The design, development, and implementation of a software system requires the evaluation of several, often conflicting, aspects of the system and mastery of multiple tools and techniques. The aim of this course is to provide you with knowledge on how to design the architecture of  software systems in a structured and systematic way that addresses the required functionality and supports the necessary system qualities. This requires a technical toolbox with concepts, methods, and principles to support the software design, implementation, and evaluation as much as a wider understanding of the context and domain of the system. Beyond the design of software architecture you will also learn about the tools and approaches that are used in recovering the architecture of a system by the analysis of its source code and version control information.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-
The course examines the new responsibilities and obligations of state actors as they implement IT systems. It explores how public bodies use and store data, questions the line between public and private companies, and explores political and ethical questions of infrastructure and responsibility during public digitization initiatives.
Kandidat
Forår 202520251Infoen-

This course allows students to develop their knowledge of user experience (UX) design and research in the context of new-generation digital products, especially those infused with AI and machine learning technology (AI-infused products). This course presents a number of research-based approaches to user research and the iterative design of these intelligent digital products. 

Kandidat
Forår 202520251Infoen-

The main outcome of the course is that students are equipped with an understanding of core theories, concepts and methods in co-design and participatory design approaches, and their historical grounding and development. Students will also have experience from applying co-design methods in a live project with real stakeholders, and reflecting on the process and results.

Bachelor
Forår 202520251Infoen-

Course will be offered in English in Spring 2024 and a slight revision of course is expected.

Kursets mål er, at de studerende har (1) en grundlæggende forståelse af begreberne data, netværk og dataanalyse; og (2) en værktøjskasse med teknikker og teorier til at diskutere ideen om netværk og data som grundlag for konceptualisering af et netværkssamfund.

Bachelor
Forår 202520251Infoen-

The aim of the course is to give the student a basic understanding of how to work with design, innovation and concept development, with an explicit focus on sustainability and regenerative thinking. Based on a specific design case, the students will learn to apply selected methods and approaches to promote ethical aspects and sustainability in an actual design context. Throughout the course, the student will learn to critically reflect upon the impact, ethical issues in and role of digital design in the transition towards a more sustainable future.

Bachelor
Forår 202520251Infoda-
This course provides the basic algorithmic tools indispensable for every software developer.
Bachelor
Forår 202520251Infoda

This course gives a fundamental overview of Android programming concepts and the best practices for mobile app development.

Bachelor
Forår 202520251Infoen
The objective of the course is to provide students with ways of understanding, articulating and thinking critically about some of the fundamental assumptions about the psychology of games, play and players.
Kandidat
Forår 202520251Infoen
This course will introduce basic concepts and techniques for designing and analysing cryptographic protocols with a focus on privacy preserving computation and blockchain protocols. We will cover both the main constructions of such protocols and the theoretical models used for proving their security.
Bachelor
Forår 202520251Infoen

The course "DevOps, Software Evolution and Software Maintenance" is a BSc elective.

In this course, the students will discover all the software engineering activities that take place after an initial software product is delivered or after a legacy system is taken over from a theoretical and practical perspective. Students (in groups) will take over such a system that is live and serving users, they will refactor and migrate it to the languages and technologies of their liking. All subsequent DevOps, software evolution and software maintenance activities will be performed directly on the systems of the students.

Bachelor
Forår 202520251Infoen
This course will introduce basic concepts and techniques for designing and analysing cryptographic protocols with a focus on privacy preserving computation and blockchain protocols. We will cover both the main constructions of such protocols and the theoretical models used for proving their security.
Kandidat
Forår 202520251Infoen

The course "DevOps, Software Evolution and Software Maintenance" is an MSc elective.

In this course, the students will discover all the software engineering activities that take place after an initial software product is delivered or after a legacy system is taken over from a theoretical and practical perspective. Students (in groups) will take over such a system that is live and serving users, they will refactor and migrate it to the languages and technologies of their liking. All subsequent DevOps, software evolution and software maintenance activities will be performed directly on the systems of the students.

Kandidat
Forår 202520251Infoen
The overall goal of the course is to introduce students to a selection of the most important problem solving and decision support techniques within AI and optimization.
Kandidat
Forår 202520251Infoen
The overall goal of the course is to introduce students to a selection of the most important problem solving and decision support techniques within AI and optimization.
Bachelor
Forår 202520251Infoen

The course aims to train the students in conducting a thorough and valid analysis of online data sources with the use of basic programming, statistics and business intelligence tools. 

Bachelor
Forår 202520251Infoen

The objective of this course is to learn the fundamentals of user experience design and interface design. Basic theories, methods and techniques from user experience design and interface design are applied in group design exercises.

Bachelor
Forår 202520251Infoen

This course is designed to give students a basic introduction to programming and data processing. Students will get a hands-on introduction to the Python programming language and how to work with tabular data. This will enable them to solve simple programmatic tasks as well as to get an idea of what the role of the programmer entails. After the course student will be able to discuss and reflect on challenges and opportunities derived from approaching the world through algorithms.


Kandidat
Forår 202520251Infoen
This is an applied course on information security. The course focuses on in-depth penetration testing techniques, elements of cryptanalysis and digital forensics, ethical aspects of security and responsible disclosure.
Kandidat
Forår 202520251Infoen

The purpose of this course is to explore play as an expressive form and creative framework outside of the domain of games. As such, the learning goals and activities are not oriented towards game design. This course will focus on drawing into the digital design domain inspiration and practices from play and computer games.

This course is designed to expand the intellectual and professional scope of interaction design students.

Bachelor
Forår 202520251Infoen
The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts.
Kandidat
Forår 2025Sommer 2025Infoen

Understanding creative work as processes that take place within organizational and cultural settings under different kind of leadership and management, the course focuses on the simultaneously constraining and enabling ways these structures influence creativity and innovation. 

Kandidat
Forår 2025Sommer 2025Infoda

The course is for students looking for an introduction to entrepreneurship, to develop business understanding and learn the startup development processes. 

Students will be given a toolbox of academic frameworks and models to develop business in multiple situations and propose strategic changes to overcome them. Through case studies and group work the students will become familiar with business language which will help to build a bridge between business and technology.

The course is an iteration of the Business Foundation course. This means you cannot register for this course if you have passed the Business Foundations course and vice versa.

Bachelor
Forår 2025Sommer 2025Infoen
In this course, the students learn how to evaluate, design and prototype products based on latest artificial intelligence technologies.
Kandidat
Forår 2025Sommer 2025Infoen
This course provides an introduction into core concepts and applications of data science based approaches to geospatial data analysis.
Kandidat
Forår 202520251Infoen
This course aims to make students proficient in the functional programming paradigm used by languages such as F#, Scala, SML, OCaml, or Haskell. All programs created in the course will be written in F#, developed by Microsoft and incorporated in Visual Studio and the .NET framework. We will relate the functional paradigm to its imperative and object-oriented counterparts, but focus on concepts predominantly found in functional programming languages such as higher-order functions, recursion and tail recursion, immutable data structures, and first-class functions.
Bachelor
Forår 202520251Infoen

In collaboration with industrial partners, students will apply Scrum in practice and reason about its application in a controlled yet realistic environment.

Bachelor
Forår 202520251Infoen
This is a hands-on course that teaches you how to prove that programs are correct. You will get in-depth experience with tools for this task, as well as an understanding of the theory behind them. This course thus equips you to pursue a career in writing safety-critical systems, or in pursuing higher studies in this area.
Kandidat
Forår 202520251Infoen
This is a hands-on course that teaches you how to prove that programs are correct. You will get in-depth experience with tools for this task, as well as an understanding of the theory behind them. This course thus equips you to pursue a career in writing safety-critical systems, or in pursuing higher studies in this area.
Bachelor
Forår 202520251Infoen
Students attending this course will be able to implement core algorithms of Computer Graphics.
Kandidat
Forår 202520251Infoen
Through this course, the students will learn about the aspects of game programming commonly involving artificial intelligence methods, which methods are used and how to implement them.
Kandidat
Forår 202520251Infoen

The course will enable the students to apply tools and methods for data visualizations and to critically reflect on data visualizations as a socio-technical process.

Kandidat
Forår 202520251Infoen
Most organisations these days rely on business process modelling techniques such as BPMN to document, communicate, and analyse business processes. In recent years, however, advances in technologies have propelled the interest of organisations in automating some of their business processes, using technologies such as Robotic Process Automation, Business Process Management Systems, Adaptive Case Management, Chatbots, and Machine Learning.
This course introduces students both to the traditional craft of business processes modelling using state-of-the-art modelling techniques and to the increasingly important area of business process automation. The students learn to build a technological solution that automates a given business process in a real organisation and to design and analyse implementation strategies for the automation project.
Bachelor
Forår 202520251Infoen

Algorithmic problem solving is the art of designing algorithms to solve challenging programming problems. This requires extensive practice in classifying problems, choosing the right data structures, and identifying suitable algorithms. This is very different to a standard algorithm and data structure course, where the focus is on understanding the tools at hand, but not on using them to solve problems. This course bridges the gap between theoretical knowledge and practical solutions to computational problems.

Bachelor
Forår 202520251Infoen

Algorithmic problem solving is the art of designing algorithms to solve challenging programming problems. This requires extensive practice in classifying problems, choosing the right data structures, and identifying suitable algorithms. This is very different to a standard algorithm and data structure course, where the focus is on understanding the tools at hand, but not on using them to solve problems. This course bridges the gap between theoretical knowledge and practical solutions to computational problems.

Kandidat
Forår 202520251Infoen

Through this course, the students will learn about the aspects of game programming commonly involving artificial intelligence methods, which methods are used and how to implement them.

Bachelor
Forår 202520251Infoen

Learn to make custom data visualisations by designing with data. Uncover the possibilities of data visualization and discover how to play with data in code.

Bachelor
Forår 2025Sommer 2025Infoen

The course provides a basic introduction to scientific thought and introduces central philosophical perspectives on science, epistemology and technology, including central concepts in scientific methodology. The course puts a special focus on IT technologies, exploring its foundations and ethical implications.  

Bachelor
Forår 202520251Infoen

This course provides an introduction to the fundamental concepts of cryptography, the practice of protecting information and securing communication in computer systems. We start with classical encryption techniques, and consider modern private-key and public-key crypto systems and study their security against eavesdroppers or attackers, who tamper with network traffic. The course is aimed at students with a background in computer science or mathematics, and will include both theoretical and programming exercises. 


Kandidat
Forår 202520251Infoen

The course offers a comprehensive exploration of service design and management, equipping students with essential processes, fundamental principles, methods, and tools. The course centers on the strategic design and management of services, incorporating digital components and applying expertise from various service design and management disciplines. Through lectures, in-depth case studies, and interactive hands-on exercises, students explore the characteristics and dynamics of 'service' and 'service ecosystems.' This course enhances students understanding of how services can be designed, efficiently managed, and thoughtfully implemented to deliver substantial value to users, service providers, and other stakeholders.


Kandidat
Forår 202520251Infoen

This course examines organizations in light of contemporary challenges with digitalization. It explores organizational perspectives on digitalization and cover theories that can help us better understand, and critically reflect upon, such profound challenges, while also offering hands-on approaches to managing them. Furthermore, it investigates questions of the changing nature of work, and themes such as leadership, management, and organizing in order to make students both knowledgeable about, and skilled in the practice of, and engaging with, digital transformation.

Kandidat
Forår 2025Sommer 2025Infoen

This course provides an introduction to Information Security Risk Management. The course enables students to lead risk assessments, and reflect on the applicability of different techniques for risk assessment and management.


Kandidat
Forår 2025Sommer 2024Infoen

This course provides an introduction to Information Security Risk Management. The course enables students to lead risk assessments, and reflect on the applicability of different techniques for risk assessment and management.

Bachelor
Forår 2025Sommer 2025Infoen

The goal of the course is to teach the understanding, design, implementation, and use of modern artificial intelligence (AI) techniques for generating efficient, intelligent behaviors in games and other simulation environments. A particular focus is given to techniques applied to agent-based simulations.

KandidatEfterår 202420242Infoen
Dette kursus vil give de studerende teoretiske og metodiske forudsætninger for at studere, analysere og forstå interaktioner og relationer mellem mennesker og digitale teknologier i situeret praksis. Indenfor rammen af antropologiske og sociologiske teknologistudier, vil kurset træne de studerendes evner til at udføre empiriske studier, samt at analysere og reflektere kritisk over implikationer af digitale teknologier I specifikke situationer og sammenhænge.
KandidatEfterår 202420242Infoda

The course is for students looking for an introduction to strategic management to be able to understand and navigate todays and tomorrows business world.

The student will be given a toolbox of academic frameworks and models to be able to analyze current business situations and propose strategic changes. Through case studies and group work the student will become familiar with the business language which will help to bridge the gap between business and technology.

BachelorEfterår 202420242Infoen
This course will introduce basic concepts and techniques for designing and analysing cryptographic protocols with a focus on privacy preserving computation and blockchain protocols. We will cover both the main constructions of such protocols and the theoretical models used for proving their security.
BachelorEfterår 202420242Infoen
This course will introduce basic concepts and techniques for designing and analysing cryptographic protocols with a focus on privacy preserving computation and blockchain protocols. We will cover both the main constructions of such protocols and the theoretical models used for proving their security.
KandidatEfterår 202420242Infoen

Dokumentation

For bachelorstuderende


Du skal uploade følgende dokumentation i din ansøgning: 

 • Kopi af dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse og dokumentation for eventuelle suppleringsfag
 • Dokumentation for engelsk på B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, eller engelsk på A-niveau (ingen karakterkrav, dog bestået). Dokumentationen er typisk dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse.
 • En forhåndsgodkendelse fra dit studienævn, der godkender, at kurset kan meritoverføres. Henvend dig i god tid, da der kan være lang ekspeditionstid. Det skal fremgå af forhåndsgodkendelsen, hvilken uddannelse du er indskrevet på

For kandidatstuderende


Du skal uploade følgende dokumentation i din ansøgning: 

 • Kopi af dit eksamensbevis fra din bacheloruddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau
 • En forhåndsgodkendelse fra dit studienævn, der godkender, at kurset kan meritoverføres. Henvend dig i god tid, da der kan være lang ekspeditionstid. Det skal fremgå af forhåndsgodkendelsen, hvilken uddannelse du er indskrevet på

Har du et udenlandsk eksamensbevis?

Har du et udenlandsk eksamensbevis, skal du uploade det i Ansøgningsportalen for at vi kan tjekke, om du opfylder adgangskravene. Du bliver muligvis kontaktet for at sende yderligere dokumentation. 

Ansøg om at blive gæstestuderende

Inden du søger

Husk at tjekke, at du har de dokumenter, du skal bruge for at udfylde ansøgningen:

 • Find det ønskede kursus og tjek om du opfylder eventuelle adgangskrav
 • Søg om en forhåndsgodkendelse hos dit studienævn
 • Læs loginvejledningen

Du søger ind som gæstestuderende på ITU ved at oprette en ansøgning i Ansøgningsportalen. Det er en god idé at have al dokumentation klar, før du begynder din ansøgning, men det er også muligt at gemme ansøgningen og vende tilbage til den senere.

Login i Ansøgningsportalen

Du kan logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Trin-for-trin guide til at oprette din ansøgning 

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen i Ansøgningsportalen, kan du læse denne ansøgningsvejledning, som gennemgår ansøgningsprocessen trin-for-trin.

Søger du mere end ét kursus

Du er velkommen til at søge mere end ét kursus. Vær opmærksom på, at du kun kan blive optaget på kurser, der dækker det antal ECTS, som står i din forhåndsgodkendelse, og som kan meritoverføres. Du kan maks. tage 30 ECTS pr. semester. 

Du skal oprette én ansøgning pr. kursus, du søger. Du kan dog genbruge den dokumentation, du skal uploade, så du kun behøver at uploade én gang. 

Prioriter dine kurser

Husk at prioritere dine kurser, hvis du søger ind på flere kurser end du ønsker at følge. Du bliver spurgt om en prioritering, når du opretter mere end én ansøgning.

Annuller en ansøgning

Hvis din ansøgning IKKE er færdigbehandlet og status i Ansøgningsportalen er enten 'Modtaget' eller 'Under behandling', skal du selv annullere ansøgningen i Ansøgningsportalen.

Hvis din ansøgning er færdigbehandlet, og du har fået tilbud om optagelse, skal du annullere din ansøgning ved at sende en mail til sap@itu.dk hurtigst muligt. 

Hvornår får du besked om optagelse?

 • Uge 51 (forårssemesteret)
 • Uge 26 (efterårssemesteret)

Sender du din ansøgning efter hhv. uge 51 og uge 26, vil du modtage svar løbende. 

Du modtager en kvittering, når din ansøgning er oprettet

Når du har udfyldt og sendt din ansøgning i Ansøgningsportalen, vil du modtage en notifikation sendt til den e-mail, som du er oprettet med i portalen. Derefter kan du logge på Ansøgningsportalen for at læse kvitteringen, der ligger under 'Dine beskeder'.

Tilbud om optagelse sendes i Ansøgningsportalen

Vi sender dig et tilbud om optagelse i Ansøgningsportalen, som du skal godkende, hvis du ønsker studiepladsen. Når der er besked til dig, vil du modtage en notifikation sendt til den e-mail, som du er oprettet med i Ansøgningsportalen. For at læse beskeden, skal du logge ind på portalen. Det er også gennem Ansøgningsportalen, vi i nogle tilfælde beder om yderligere dokumentation for de gældende adgangskrav. Det er dit eget ansvar at tjekke Ansøgningsportalen for beskeder.

Ansøgere optages på ledige pladser efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på, at vi først kan optage dig, når vi har en komplet ansøgning med al dokumentation for de gældende adgangskrav.

OBS. I Ansøgningsportalen skal du søge ind på 'Enkeltfag som gæstestuderende'

Du skal være opmærksom på, at du i Ansøgningsportalen skal vælge 'Enkeltfag som gæstestuderende', når du søger ind som gæstestuderende på ITU. Hvis du klikker på linket neden for, vil 'Enkeltfag som gæstestuderende' allerede være udfyldt. Det eneste, du skal vælge, er 'typen' du søger, dvs. om du søger kurser på bachelor- eller kandidatniveau, samt om det er kurser udbudt under Summer University.

SØG IND SOM GÆSTESTUDERENDE