Summer University (som enkeltfagskurser)

En række af IT-Universitetets enkeltfag kan også tages som Summer University  kurser (det samme som sommerkurser). 

Disse kurser er for alle, og du behøver ikke allerede være indskrevet på ITU for at deltage.

Summer University kurserne spænder over en række emner som fx kunstig intelligens, cybersikkerhed, udvikling af startup-virksomheder, datavisualisering, organisatorisk forandring og meget andet.

Sommerkurserne løber over to-fire uger i ugerne 28-31, men har samme antal undervisningstimer som øvrige enkeltfagskurser på 7,5 ECTS. Eksamen finder sted i uge 32 og reeksamen i uge 34.

På den måde er ITU’s Summer University kurser mere intensive kursusforløb,  hvor du i løbet af få uger får samme udbytte, som med et kursus der løber over et helt semester.

I kursuskataloget kan du fremsøge og læse mere om de kommende enkeltfag - herunder enkeltfag udbudt som Summer University kurser.

 

Kommende Summer University kurser


KursusnavnNiveauTid og stedAnsøgSprog
The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts.
KandidatForår 2024Sommer 2024Ansøgen

Understanding creative work as processes that take place within organizational and cultural settings under different kind of leadership and management, the course focuses on the simultaneously constraining and enabling ways these structures influence creativity and innovation. 

KandidatForår 2024Sommer 2024Ansøgda

The course is for students looking for an introduction to entrepreneurship, to develop business understanding and learn the startup development processes. 

Students will be given a toolbox of academic frameworks and models to develop business in multiple situations and propose strategic changes to overcome them. Through case studies and group work the students will become familiar with business language which will help to build a bridge between business and technology.

The course is an iteration of the Business Foundation course. This means you cannot register for this course if you have passed the Business Foundations course and vice versa.

BachelorForår 2024Sommer 2024Ansøgen
In this course, the students learn how to evaluate, design and prototype products based on latest artificial intelligence technologies.
KandidatForår 2024Sommer 2024Ansøgen

Learn to make custom data visualisations by designing with data. Uncover the possibilities of data visualization and discover how to play with data in code.

BachelorForår 2024Sommer 2024Ansøgen

This course examines organizations in light of contemporary challenges with digitalization. It explores organizational perspectives on digitalization and cover theories that can help us better understand, and critically reflect upon, such profound challenges, while also offering hands-on approaches to managing them. Furthermore, it investigates questions of the changing nature of work, and themes such as leadership, management, and organizing in order to make students both knowledgeable about, and skilled in the practice of, and engaging with, digital transformation.

KandidatForår 2024Sommer 2024Ansøgen

This course provides an introduction to Information Security Risk Management. The course enables students to lead risk assessments, and reflect on the applicability of different techniques for risk assessment and management.

BachelorForår 2024Sommer 2024Ansøgen
The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts.
Kandidat
Forår 2025Sommer 2025Infoen

Understanding creative work as processes that take place within organizational and cultural settings under different kind of leadership and management, the course focuses on the simultaneously constraining and enabling ways these structures influence creativity and innovation. 

Kandidat
Forår 2025Sommer 2025Infoda

The course is for students looking for an introduction to entrepreneurship, to develop business understanding and learn the startup development processes. 

Students will be given a toolbox of academic frameworks and models to develop business in multiple situations and propose strategic changes to overcome them. Through case studies and group work the students will become familiar with business language which will help to build a bridge between business and technology.

The course is an iteration of the Business Foundation course. This means you cannot register for this course if you have passed the Business Foundations course and vice versa.

Bachelor
Forår 2025Sommer 2025Infoen
In this course, the students learn how to evaluate, design and prototype products based on latest artificial intelligence technologies.
Kandidat
Forår 2025Sommer 2025Infoen

Learn to make custom data visualisations by designing with data. Uncover the possibilities of data visualization and discover how to play with data in code.

Bachelor
Forår 2025Sommer 2025Infoen

This course examines organizations in light of contemporary challenges with digitalization. It explores organizational perspectives on digitalization and cover theories that can help us better understand, and critically reflect upon, such profound challenges, while also offering hands-on approaches to managing them. Furthermore, it investigates questions of the changing nature of work, and themes such as leadership, management, and organizing in order to make students both knowledgeable about, and skilled in the practice of, and engaging with, digital transformation.

Kandidat
Forår 2025Sommer 2025Infoen

This course provides an introduction to Information Security Risk Management. The course enables students to lead risk assessments, and reflect on the applicability of different techniques for risk assessment and management.

Bachelor
Forår 2025Sommer 2025Infoen

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til ansøgningsfrist. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.300 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår, sommer (Summer University) og efterår:

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Primo/medio juli (eksamen i august)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser på masterniveau kan have en senere opstart i foråret eller efteråret og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk