Digitalisering i praksis: forretning, forandring og menneskers adfærd

Digitaliseringsprojekter handler ikke kun om teknologi, it-systemer eller projekter. Det er kun den tekniske del. Oftest er medarbejderne nøglen til at lykkes med digitalisering og at skabe forretningsmæssig værdi. Medarbejdere skal ændre arbejdsgange eller udføre helt nye opgaver - kort sagt: ændre adfærd. Derved afhænger projektets succes og værdi i høj grad af om det lykkes at opnå hensigtsmæssig adfærd i organisationen.

Adfærdsdesign, motiverende ændring af adfærd og fastholdelse af ændringen over tid er en stor del af udfordringen ved alle digitaliseringsprojekter. Det er afgørende at forstå, hvordan den teknologiske udvikling hænger sammen med den organisatoriske, hvis man skal agere forandringsagent og ændre adfærden i en organisation. En ekstra udfordring er at få taletid og opmærksomhed i en travl hverdag.

 

»

På kurset fik jeg åbnet mine øjne for, hvor vigtigt det er at have lederne og fortællingen med, når du arbejder med forandring og menneskers adfærd. Jeg blev klar over, at vi skal være mere skarpe på, hvem vi egentlig skal have fat i, og hvem der skal fortælle historien. 

Det gav virkelig stof til eftertanke og er noget, jeg har anvendt direkte fra kurset. Elisabeth er en super dygtig underviser, som både kan lade diskussionen gå, men samtidig sikre, at vi holder tidsplanen, får pauser og quizzer, og at indholdet er afpasset. Jeg er meget begejstret.


- Charlotte Muff Thygesen, Senior Business Project Manager og Product Owner, Ørsted og tidligere deltager på kurset

«

På dette kursus lærer du at håndtere den menneskelige side af digital transformation. Du får en komplet værktøjskasse til at arbejde direkte med adfærd og skabe og lede forandring – særligt med fokus på samarbejdet med travle mennesker, der er vigtige for at lykkes med din opgave, men ikke har projektet øverst på deres agenda. 

Du lærer således at få topledere, mellemledere og kollegaer i tale, engagere dem og få dem som medspillere i projektet, så projektet kan skabe værdi for forretningen.

»

Jeg elsker at lære nye ting og specielt når det er noget jeg kan anvende direkte i praksis. Jeg kan varmt anbefale dette kursus hos ITU med Elisabeth Broe Christensen som underviser, hvis man på nogen måde arbejder med IT, forandringer og mennesker

- Louise Høpfner, Digital Consultant/Project Manager ved Next og tidligere deltager på kurset

«

 

 

Om kurset

Kursets indhold:

 1. Indledning - forandringens fem trin, hvad der typisk går galt, og hvorfor konstant modtagerperspektiv er bydende nødvendigt.

 2. Kortlægning af modtagere og interessenter, samt hvordan projektet påvirker dem.

 3. Formulering af kernebudskaber. Håndtering af flere beslutningstagere og brugere med forskelligt fokus, forståelse og interesse.

 4. Foretrukne afsendere: Hvem skal sige og gøre hvad hvornår? Hvornår og hvordan topledere og mellemledere involveres.

 5. Digitalt, fysisk – eller begge dele? Modeller med kriterier for brug af web, mail, telefon, chat, video, face-to-face osv. ud fra modtagerens situation.

 6. Opvarmning til adfærdsdesign: Hvad vi er oppe imod – den parallelle og den virkelige verden.

 7. Adfærdsdesign og virkemidler (bl.a. storytelling).

 8. Typiske barrierer, hvordan man håndterer dem og gør den nye adfærd permanent (vaner)

 9. Måling og opfølgning - med fokus på tidlig opfølgning, der opleves som positivt og som en hjælp.

Alle modeller og værktøjer på kurset illustreres med praktiske eksempler fra underviserens egne erfaringer - både med eksempler på ting, der virker og ikke virker, samt hvordan det kom tilbage på sporet.

Kurset er designet, så du direkte kan bruge det, du lærer. For at opnå dette vil øvelserne på kurset tage udgangspunkt i et projekt fra din dagligdag. På den måde får du indsigt i, hvad der skal til for at ændre adfærd, og hvordan du handler på den indsigt.

Kurset er for dig, der arbejder med vurdering og indførelse af digitalisering - at prioritere, planlægge, designe og gennemføre nye IT-understøttede arbejdsgange og adfærd i praksis. Du arbejder typisk i projekter eller en stabsfunktion og samarbejder med kollegaer, ledere og mellemledere, som du ikke har formelt lederansvar for, og hvis viden, arbejdsindsats og/eller opbakning er nødvendig for, at du lykkes med dit projekt. Du kan fx være: 

 • Produktejer (nogle steder kaldet Product Owner, PO eller PM)
 • Forretningsudvikler 
 • Business Analyst
 • Leder inden for it-området (IT-chef eller afdelingsansvarlig for interne IT-afdelinger eller støttefunktioner)
 • Ansvarlig for procesforbedring
 • Projektleder
 • Digitaliseringsansvarlig eller - medarbejder
 • Træningsansvarlig
 • Ansvarlig for implementering af it-systemer

Tid og sted
Datoer for næste kursusforløb er tirsdag d. 25. april og onsdag d. 26. april 2023 fra kl. 9.00-16.00. Kurset afholdes på IT-Universitetet, Rued Langgardsvej 7.

Adgangskrav
Der er ingen adgangskrav.

Deltagerbetaling
Kurset koster 10.000 kr. eksklusiv moms. Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Detaljer
Kurset foregår på dansk. Der er ingen eksamen, men alle deltagere får et kursusbevis, når kurset er gennemført.

Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på dette kursus. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.
 
Kursus til virksomheder
Kurset udbydes også som internt virksomhedskursus og kan tilpasses et konkret projekt i virksomheden. Kurset udbydes også på engelsk til virksomheder.
 
For mere inspiration, kan du her læse om, hvordan kurset har bidraget til at sikre fælles fodslag i opstart af et komplekst digitaliseringsprojekt.

Der er gode muligheder for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse. Erfaringsmæssigt kan der søges op til 50.000 pr. semester afhængig af fonden. Fondene nævnt nedenfor har meget forskellige rammer, ansøgningsdeadlines, særpuljer og ansøgningsprocedurer. Derfor anbefaler vi, at du i meget god tid kontakter fondene for specifik vejledning.
 
Hos nogle fonde er det i praksis din leder, der indsender din ansøgning i fondenes digitale ansøgningssystem. Vi anbefaler, at du og din leder forbereder jer grundigt inden, da der er meget stor søgning på fondsmidlerne. Tildeles der efter ”først til mølle” kan selv de største puljer være tildelt allerede en 20-30 minutter efter ansøgningsportalen er åbnet.

Følgende legater er der bl.a. mulighed for at søge. Bemærk, at de opdateres løbende.

På en række af kurserne under ITU Professional Courses kan du desuden søge om gratis deltagelse via finanskompetencepulje.dk. Bemærk, du skal være ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbunde.

Kontakt Underviser
Har du spørgsmål vedrørende kursusindholdet er du velkommen til at kontakte kursusleder:

Elisabeth Broe Christensen
E: ebc@itu.dk

Kontakt ITU Professional Courses

Har du praktiske spørgsmål vedrørende tilmelding, kursusafholdelse, interesseliste og lignende så kontakt os på:

itupc@itu.dk

For yderligere kontaktmuligheder klik her.

Med kurset opnår du følgende kompetencer:

 • Kende og anvende to centrale modeller til at få overblik over de forskellige modtagere af projektet samt projektets positive og negative indvirkninger på hver af dem, så du kan designe din kommunikation og aktiviteter herefter.
 • Overveje toplederes og mellemlederes rolle i forandringer, så du kan bruge dem rigtigt samt vide hvordan du får dem i tale, motiveret og klædt på til at være medspillere for projektet i deres hverdag.
 • Håndtere flere beslutningstagere med forskelligt fokus, forståelse og interesse i praksis
 • Designe og indføre adfærdsændringer, herunder kende typiske barrierer, hvordan du håndterer dem og gør ændringerne permanente (vaner).
 • Anvende teorier og modeller til at kvalificere valget mellem digitale og fysiske kontaktformer ud fra modtagerens situation og præferencer.
 • Anvende storytelling til at skabe engagement og forståelse for projektet hos andre i organisationen.
 • Udføre tidlige målinger og følge op, så det opleves af modtagerne som hjælp, ikke en løftet pegefinger.

 

Underviser

Elisabeth Broe Christensen har undervist i marketing og kundeforståelse siden 1999, bl.a. for Henley Executive MBA, og har lang praktisk erfaring med at inddrage medarbejdere fra andre funktioner og på alle niveauer i kundeindsatsen. Bl.a. fra jobs som marketingchef hos Cat@log International og Head of Global Business Learning hos Novozymes. Elisabeth er oprindeligt IT-uddannet på DTU og DIKU, arbejder med definition og praktisk gennemførelse af forretningsstrategier og forandringer og er certificeret i Change Management (ADKAR/PROSCII ©, 2016). I 2005 skrev hun bogen Udvikling af eProdukter - En komplet guide til integreret produktudvikling på et netbaseret marked.

Elisabeth har undervist på ITU i Innovation og entrepreneurship samt Forretningsprocesser og organisation siden 2010. I 2022 udvikler og leverer Elisabeth to nye kurser, Digital Transformation og Forretningsmodeller, samt Managing Digital Transformation.

Derudover har hun i flere år undervist for ITU Professional Courses med meget positive evalueringer. Hun er kendt som en entusiastisk og levende underviser, som tager afsæt i deltagernes hverdag og fokuserer på, at de straks kan anvende kursusindholdet.

Læs mere om Elisabeth Broe Christensen her.


DU VIL MÅSKE OGSÅ VÆRE INTERESSERET I