Ph.d.-skolen

Om ph.d.-skolen

IT-Universitetet udbyder ph.d.-programmer, der spænder fra datalogi, softwareudvikling og informationssystemer til medier, socialvidenskab og design.

Ph.d.-programmet består af:

  • Tre til fire års indskrivning eller ansættelse.
  • Uafhængig forskning.
  • Ph.d.-afhandling baseret på den uafhængige forskning.
  • Kursusaktivitet, der svarer til 30 ECTS-point.
  • Engagement i aktive forskningsmiljøer både internt på ITU og eksternt.
  • Formidlingsaktiviteter, der omfatter undervisning og andre former for udbredelse af viden.
  • Forsvar af ph.d.-afhandlingen.

Som ph.d.-studerende vil du blive tilknyttet en vejleder fra en af ITU’s forskningsgrupper, og du kan forvente rådgivning af højeste kvalitet fra forskere, der arbejder i et internationalt miljø.

Der er er både en traditionel universitets-ph.d. og en erhvervs-ph.d. på ITU. Det er derfor forskelligt om de studerende ansættes af ITU eller af eksterne virksomheder. Optagelseskravene er de samme for alle typer af ph.d.-studerende.

ITU har mulighed for at oprette 12-15 ph.d.-stillinger om året, og modtager almindeligvis mellem 150 og 200 ansøgninger til hver stilling.

 

Hør ph.d.-studerende fortælle

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Praktisk information

Stipendiater

Når IT-Universitetet ansætter ph.d.-studerende, er der mulighed for at give et stipendium, der dækker den ph.d.-studerendes løn i hele forløbet samt all andre udgifter, der opstår i forbindelse med projektet. Disse ph.d.-studerende vil blive tilknyttet en forskningsgruppe og/eller et forskningsprojekt sammen med andre ph.d.-studerende, der arbejder indenfor samme felt.

Der kan søges om ITU’s ph.d.-stipendiat en gang om året i en åben ansøgningsrunde. Antallet af ph.d.-stipendiater varierer fra år til år. I ansøgningen skal ansøgeren beskrive sit forskningsområde i samarbejde med en vejleder. Ansøgningen vil blive vurderet ud fra niveau, relevans, og hvorvidt den stemmer overens med ITU’s forskningsstrategi.


Hvis du er interesseret i at tage en ph.d., du lever op til de akademiske krav, passer ind i ITU’s forskningsområder og har finansiel mulighed for at forsørge dig selv i ph.d.-forløbet, så kan ITU mulighed for at tilbyde dig optagelse som en uafhængig studerende med et såkaldt Tuition Fee Free stipendium.

Denne model betyder, at du står for at forsørge sig selv i løbet af hele ph.d.-studiet. Du skal kunne dokumentere din økonomiske situation, eller du skal kunne levere en solid økonomisk plan forud for din optagelse.

Et Tuition Fee Free stipendiat udbetales ikke til dig som studerende, men vil blive brugt til at dække ITU’s udgifter i forbindelse med dit ph.d.-studie. Det dækker bl.a. vejledning, administration, kontorlokaler, udstyr m.m. Dog vil ITU dække udgifterne i forbindelse med udlandsrejser, der relaterer sig til ph.d.-studiet. Eksempelvis vil ITU dække udgifter til overnatning, transport, fragt og leveomkostninger, så længe opholdet ikke varer mere end 90 dage.

Ansøgning

Optagelse som uafhængig ph.d.-studerende søges ikke på samme måde som de øvrige offentligt opslåede ph.d.-stillinger. Det er op til dig som potentiel ph.d.-studerende at opsøge en fakultetsleder på ITU og sende en ansøgning til lederen af ph.d.-skolen.

Ansøgningen skal derfor se således ud:

  1. Find en interesseret vejleder.
  2. Få forhåndsgodkendelse fra ph.d.-skolen eller ITU’s HR-afdeling.
  3. Udarbejd en ansøgning med vejlederen.

Derefter vil du muligvis få tilbudt optagelse på ph.d.-forløbet.

Du kan læse de genereller regler for, hvordan en ansøgning skal se ud her.

Ph.d.-kurser

Ph.d.-kurserne er åbne for alle ph.d.-studerende – danske såvel som udenlandske – men ITU forbeholder 80 procent af pladserne for interne ph.d.-studerende.

Kandidatstuderende fra ITU er velkomne til at melde sig til ph.d.-kurserne, hvis de er udbudt som kandidatfag. Også kandidatstuderende fra andre universiteter kan følge ph.d.-kurserne, men skal forhåndsgodkendelse af studienævnet og vil blive indskrevet som gæstestuderende på ITU. 

Hvis du ikke er indskrevet på et universitet, kan du stadig godt følge et ph.d.-kursus, men det koster 1000 kroner pr. ECTS-point.

Du kan finde mere information om ITU’s ph.d.-kurser på phdcourses.dk, der er en fælles database for ph.d.-kurser på alle de danske universiteter.