Diversitet, ligestilling og inklusion

ITU's indsats for en divers og ligestillet it-branche

På ITU arbejder vi målrettet for ligestilling og mangfoldighed. Alle studerende og medarbejdere bidrager til at skabe et inkluderende studie- og arbejdsmiljø.

Komité for Diversitet og Inklusion på ITU

I marts 2022 etablerede ITU Komité for diversitet og inklusion med rektor på ITU Per Bruun Brockhoff som forperson. Komitéen arbejder med forskellige initiativer til at understøtte og videreudvikle et arbejds- og studiemiljø, hvor der er fokus på mangfoldighed og inklusion.

Komitéen har særligt fokus på inddragelse af hele organisationen i arbejdet med at promovere universitetets værdigrundlag.

Rules of procedure for Committee for Diversity and Inclusion 2024 Diversitet, siluetter i forskellige nuancer

ITU’s kønsligestillingsplan (Gender Equality Plan) opstiller en ramme for kønsligestillingsindsatsen på universitetet, udpeger konkrete tiltag på området, opfylder kravene i forbindelse med Horizon Europe – EU’s forsknings- og innovationsprogram – og er et skridt på vejen mod opfyldelsen af FN’s Verdensmål.

I kønsligestillingsplanen retter universitetet særligt fokus på tre områder – rekruttering, studiemiljø og arbejdsmiljø – for at sikre kønsdiversitet og inklusion blandt ansatte såvel som studerende.

Du kan finde rapporter, datasæt og handlingsplaner herunder. 

 


Med kønsligestillingsplanen har ITU forstærket fundamentet for kønsligestillingsindsatsen på universitetet og vist, hvordan arbejdet organiseres, dokumenteres og overvåges, samt præsenteret en handlingsplan, særlige fokusområder, implementering og afrapportering.

Fokusset på kønsligestilling og diversitet er forankret i ITU’s overordnede strategi med det formål at rette op på kønsbalancen blandt studerende og ansatte og sikre et åbent, inkluderende miljø på universitetet.

Læs kønsligestillingsplanen her (Engelsk)

Mere

Skjul

På ITU arbejder vi målrettet på at vise relevansen af en it-uddannelse til en mangfoldig gruppe af ansøgere. Vi arbejder blandt andet på en ligelig kønsfordeling på uddannelserne ved at tiltrække flere kvindelige studerende med initiativer som Coding Café og IT-camp for kvindelige gymnasieelever. Du kan læse mere om initiativerne her

Læs mere om kvinder i it

I 2020 modtog ITU en bevilling på 3,9 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til kommunikationsprojektet Tænk i Tech, der skal inspirere og motivere en bredere gruppe af unge til at tilegne sig it-færdigheder.

Via YouTube, Instagram og en række workshops har ITU-studerende fungeret som rollemodeller, der både har lavet undervisnings- og inspirationsindhold om teknologi og har vist, hvem der læser en it-uddannelse, og hvordan man kan bruge it-færdigheder til at dyrke sine eksisterende interesser.

Formålet med at bruge rollemodeller er at vise den mangfoldighed, der allerede eksisterer på it-uddannelserne, og fokus har derfor ikke været begrænset af køn, men også interesser, baggrunde, forudsætninger og fremtidsdrømme blandt rollemodellerne.

I forbindelse med projektets afslutning ved udgangen af 2023 blev der udarbejdet en casesamling med seks projekter, der formår at gøre teknologi og videnskab til. Casesamlingen skal fungere som inspiration til andre, der ønsker at gøre en mere mangfoldig gruppe af børn og unge interesserede i teknologi.

Find casesamling