Introduktion til kunstig intelligens

Kunstig intelligens revolutionerer verden og ændrer alt fra organisationsledelse og markedsføring til produktudvikling og salgsberegning og har optimeret konkurrenceevne, vækstpotentiale, produkter og tjenester.

Men kunstig intelligens er et enormt felt, der både er omgærdet af mystik og mediehype. Hvad er kunstig intelligens helt præcis? Hvad skal jeg vide for at anvende kunstig intelligens, og hvordan lærer jeg at vurdere, hvor jeg kan bruge kunstig intelligens effektivt i min organisation eller virksomhed?

Dette kursus er udviklet til medarbejdere og beslutningstagere, der søger en grundlæggende forståelse af kunstig intelligens. Ved hjælp af relevante casestudier, hvor kunstig intelligens har gjort en forskel i fintech, detailhandlen og sundhedsvæsnet, vil kursister lære om grundlæggende koncepter og begreber inden for kunstig intelligens med henblik på at kunne vurdere, hvor kunstig intelligens med fordel kan anvendes.

I undervisningen bruges multimediepræsentationer, live-demo, Q & A-sessioner og casestudier fra den virkelige verden og kurset er tilrettelagt således at du kan bruge kurset konkret ift dine egne arbejdsområder.

Kursisterne bliver i stand til at afsøge markedet for relevante produkter, som kan optimere deres processer, kvalificere dialogen om kunstig intelligens internt i organisationen samt vurdere udgifter og besparelser forbundet med kunstig intelligens.

Efter endt kursus vil du være i stand til at igangsætte projekter baseret på kunstig intelligens i din organisation eller virksomhed, og du vil være i stand til at identificere potentiale, risici og begrænsninger forbundet med brug af kunstig intelligens.

 

Om kursus i kunstig intelligens

Dag 1: Bliv fortrolig med AI-teknikker

Vi starter med grundlæggende begreber før vi dykker ned i nogle mere sofistikerede AI-metoder. Efter første dag vil du være i stand til at relatere AI-koncepter til en bestemt applikation og konkretisere potentiel anvendelse af AI i jeres virksomhed. 

Hovedelementer på dag 1:

 1. AI-introduktion: Vi introducerer kernekoncepter omkring AI samt AI’s oprindelse og udvikling.
 2. AI-metoder: Både grundlæggende og avancerede AI-metoder præsenteres, herunder overvåget og uovervåget læring, optimeringsteknikker og neurale netværk. Vi vil vise live demoer, der spænder fra klassifikatorer og klynger til banebrydende applikationer inden for computer vision (såsom billedgenerering eller billedsegmentering) og naturlig sprogbehandling (såsom store sprogmodeller og ChatGPT).
 3. Sektorspecifik AI-integration: Eksempler på AI's potentielle indvirkning på moderne forretning med casestudier fra den virkelige verden og brug af AI i forskellige sektorer såsom sundhedspleje, detailhandel og fintech.
 4. Virksomhedscase: Modl.ai v/ Pr. Sebastian Risi

 

Dag 2: Anvendelse af AI 

På 2. dag er der fokus på de praktiske aspekter ved AI-implementering, fra at identificere muligheder, vurdere gennemførlighed, til at tackle faldgruber, risici og etiske overvejelser.

 

Hovedelementer på dag 2:

 1. Vurdering af AI-implementeringsmuligheder: Forståelse af AI's værditilbud, identifikation af processer, der kan drage fordel af AI, og evaluering af gennemførligheden af AI-integration baseret på tilgængelige data og infrastruktur.
 2. Faldgruber og risici i AI-implementering: Et ’deep dive’ ned i udfordringerne ved AI, herunder bias, forståelse af begrænsninger og etiske overvejelser, illustreret med eksempler fra den virkelige verden.
 3. Interaktive øvelser: Kortlægning af områder i deltagernes organisationer for AI-potentialer, skitsering af implementeringsmuligheder og anbefalinger til proces.

Kurset henvender sig til enhver, der er interesseret i at få en grundlæggende introduktion til kunstig intelligens. Du er interesseret i at udforske mulighederne for at implementere løsninger inden for kunstig intelligens i din organisation eller virksomhed men mangler den fornødne indsigt.

Din uddannelsesmæssige baggrund spiller ingen rolle, og kurset henvender sig til lederen med det strategiske ansvar såvel som den enkelte medarbejder, der ønsker at udvide sit kompetencefelt. Kurset forudsætter ikke teknisk viden.

Tid og sted
Se datoer for næste kursusforløb i faktaboksen øverst på siden. Kurset afholdes på IT-Universitetet, Rued Langgardsvej 7.

Adgangskrav
Der er ingen adgangskrav.

Deltagerbetaling
10.000 kr. Prisen er uden moms. Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Detaljer:
Undervisningen foregår på engelsk. Der er ingen eksamen, men alle deltagere får et kursusbevis, når kurset er gennemført.

Der er gode muligheder for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse. Erfaringsmæssigt kan der søges op til 50.000 pr. semester afhængig af fonden. Fondene nævnt nedenfor har meget forskellige rammer, ansøgningsdeadlines, særpuljer og ansøgningsprocedurer. Derfor anbefaler vi, at du i meget god tid kontakter fondene for specifik vejledning.

Hos nogle fonde er det i praksis din leder, der indsender din ansøgning i fondenes digitale ansøgningssystem. Vi anbefaler, at du og din leder forbereder jer grundigt inden, da der er meget stor søgning på fondsmidlerne. Tildeles der efter ”først til mølle” kan selv de største puljer være tildelt allerede en 20-30 minutter efter ansøgningsportalen er åbnet.

Følgende legater er der bl.a. mulighed for at søge. Bemærk, at de opdateres løbende.

På en række af kurserne under ITU Professional Courses kan du desuden søge om gratis deltagelse via finanskompetencepulje.dk. Bemærk, du skal være ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Kontakt ITU Professional Courses

Har du praktiske spørgsmål vedrørende tilmelding, kursusafholdelse, interesseliste og lignende så kontakt os på

itupc@itu.dk

For yderligere kontaktmuligheder klik her.


Med kurset opnår du følgende kompetencer:

 • grundlæggende forståelse af kunstig intelligens og dets muligheder og begrænsninger
 • evnen til at vurdere teknologiers modenhed
 • forudsætninger for at udvikle og lede projekter med kunstig intelligens i opstartsfasen
 • identificere områder, hvor kunstig intelligens kan gavne din forretningsmodel, skabe besparelser og automatisere processer
 • lære at udvikle og implementere en succesfuld strategi for kunstig intelligens i din organisation
 • lære at analysere omkostninger og fordele ved at udvikle løsninger med kunstig intelligens
 • finde nøgleprodukter og tjenester i industrien for kunstig intelligens
 • identificere nøglekompetencer, din virksomhed har brug for i forbindelse med en strategi for kunstig intelligens

 

Underviser

Claire

Claire Glanois
Postdoc
IT-Universitetet i København

Claire Glanois er dr. i matematik, uddannet fra Ecole Polytechnique (Paris, Frankrig) og arbejder i øjeblikket som AI-postdoc forsker ved REAL Lab i IT-Universitetet i København. Efter en ph.d. i talteori ved Sorbonne Universitet (Paris, Frankrig) og en postdoc ved Max Planck für Mathematic (Bonn, Tyskland) har Claire forsket i deep learning og mere specifikt i spørgsmålet om læring og beslutningstagning under usikkerhed. Claire har desuden været engageret i forskellige non-profit og kunstneriske initiativer bl.a. i det sociale innovationslaboratorium thecamp (Frankrig) og Mozilla OpenLeader Fellowship. Herudover har Claire medvirket på flere workshops for at skabe en inkluderende diskussion om AI og dens samfundsmæssige indvirkning.


Introductory Webinar: What is Artificial Intelligence?

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.