ITU Professional Courses

Kommende kurser

Jimmy Kevin Pedersen

Digitalt lederskab

 
Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Med dette kursus får du en større indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi for forretningen.

Datoer: 30. oktober, 6. november, 13. november og 20. november 2021.


Læs mere om kurset her
Atrium på ITU

Introduktion til programmering, kodning og it-tankegang

 

Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. Kurset henvender sig til personer, som ikke tidligere har arbejdet med it-teknologi og programmering.

Datoer: 1., 8., 15., 22. og 29. november 2021.

Læs mere om kurset her
Skybox in Atrium with a data mesh as a graphic overlay

Introduction to Artificial Intelligence

 

Artificial-intelligence-driven technologies are rapidly changing the world. But what exactly is AI? What do I need to know to use AI? And how can I apply AI in my organisation or business? This course is tailored to anyone looking to gain a fundamental understanding of AI in their work.

Course dates: 18 - 19 November 2021.

Læs mere om kurset her
Skybox in Atrium with a digital human head as a graphic overlay

Data Intelligence

 

For at kunne tage datadrevne beslutninger skal man have en forståelse for, hvad mulighederne i data er, hvilke spørgsmålman kan stille data, og hvilke data, man behøver for at kunne besvare sine spørgsmål. Kurset lærer dig dataanalyse gennem øvelser med brug af basal statistik og instruerede øvelser i programmeringssproget Python.

Datoer: 23. og 24. november 2021.

Læs mere om kurset her
Atrium på ITU

Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring

 

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til it-porteføljestyring suppleret med best practice fra såvel de traditionelle som de agile tilgange. På kurset vil du blive bekendt med en lang række teorier, rammeværk og metoder, som vil blive diskuteret og afprøvet i større eller mindre grad.

Dato: 27. november 2021.

Læs mere om kurset her
Laptop og smartphone i brug

Kundeforståelse og kundepleje – i en digital verden

 

Betjening af kunder sker i dag både digitalt og personligt og kundens behov skal derfor opfyldes i samspil med de digitale ydelser og platforme. På kurset får du værktøjer til at opnå en dybere forståelse for kunder og overblik over forskelle og ligheder i kundetyper, deres ønsker og behov.

Datoer: 30. november og onsdag den 1. december 2021.

Læs mere om kurset her
ITU atrium petroleumsblaa

Designing the User Experience of Pharma and Healthcare Technology

 

This course introduces you to the role of user experience design and its strategic value in pharma and healthcare. The course will give you the tools to identitfy how a diverse set of challenges related to patients (and professional users, like healthcare professionals) can be addressed with UX Design.

Course dates: 13, 14 and 15 December 2021.


Læs mere om kurset her
Billede til kurset Digitalisering i praksis: Forretning, forandring og menneskers adfærd

Digitalisering i praksis: forretning, forandring og menneskers adfærd

 

Digitaliseringsprojekter handler ikke kun om teknologi, it-systemer eller projekter. På dette kursus lærer du at håndtere den menneskelige side af digital transformation, og du får en komplet værktøjskasse til at arbejde direkte med adfærd og skabe og lede forandring.

Datoer: 16. og 17. marts 2022.

Læs mere om kurset her
ITU skybox med kode på glas

Kodning og it-tankegang: Udvikling af webtjenester

 

Kurset bygger videre på kurset Introduktion til programmering/kodning og it-tankegang og har samme målsætning om at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. I modsætning til det introducerende kursus vil dette kursus fokusere på udvikling af simple webtjenester (server-siden).

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig kurset, men du kan holde dig orienteret om nye datoer via denne interesseliste.

Læs mere om kurset her
Collective Intelligence

Collective Intelligence for Predictions, Innovation, Work and Competitiveness

 

Collective intelligence is a new and emerging field of research, already widely used for decision making. Learn more about the business opportunities that the field of collective intelligence brings about and how to aggregate 'bottom-up' information from internal and external crowds.

The course is currently not open for registration. Sign up here, and we will update you when new course dates are announced.

Læs mere om kurset her
ITUPC kursus - Designing the User Experience of Pharma and Healthcare Technology

Skræddersyede kurser for virksomheder

 
Skræddersyede kurser under ITU Professional Courses udvikles i tæt samarbejde og dialog med virksomheder og tilpasses deres individuelle og specifikke behov for læring og faciliteter.
Læs om skræddersyede kurser
DR atrium oppefra

Gå til alle kurser

 

Gå til oversigten over kommende kurser under ITU Professional Courses.

Listen vil løbende blive opdateret med nye kurser.

Gå til alle kurser

Om ITU Professional Courses

IT-Universitetet har etableret ITU Professional Courses, som udbyder kortere, intensive kurser på højt fagligt niveau henvendt til it-professionelle. Kurserne beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer. De udbydes inden for alle aspekter af it, herunder forretning, design, teknologi, brugervenlighed og processer.

Fælles for kurserne er, at de
  • forløber over en til fem dage
  • adresserer fremtidens udfordringer
  • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
  • er baseret på den nyeste viden

Eksempler på kurser: Ledelse og styring af digitalisering, Big data/data mining, digitale forretningsmodeller, sikkerhed og softwareudvikling.

ITU Professional Courses arrangerer også specialkurser tilpasset en enkelt virksomheds behov. Disse kurser kan afholdes hos virksomheden eller på IT-Universitetet og på tidspunkter, der passer til virksomhedens ønsker. Du er velkommen til at kontakte os og diskutere indhold og rammer for et specialkursus.

Deltagere på ITU Professional Courses får et kursusbevis, når kurset er afsluttet.

 

Er din virksomhed rustet til at modstå cyberkriminelle?

Flere undersøgelser viser, at danske virksomheder ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod it-kriminalitet. Særligt de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har svært ved at vurdere risikoen for cyberangreb og har ofte ikke de rette kompetencer til at sikre et forsvarligt sikkerhedsniveau. 

T-Universitetets CSSME-kurser er et gratis tilbud dig, som arbejder i en lille eller mellemstor virksomhed. På kurserne får du konkrete metoder og enkle værktøjer til at forebygge, identificere og håndtere cyberkriminalitet - uden at det vælter budgettet.

Læs mere cybersikkerhedskurserneDIG

Kurserne er henvendt til dig, der ønsker at styrke din faglighed inden for specifikke it-relaterede områder. Du har sikkert allerede en del erfaring, som du ønsker at bygge videre på inden for fx områder som forretning, design, teknologi, brugervenlighed eller processer. Det kan også være, at du gerne vil opdage nye emner eller have teori på den praksis, du udfører i din hverdag.

Kurserne er relevante for alle, der arbejder med softwareudvikling, it-arkitektur, digital forretningsudvikling, digitalt design, it-ledelse eller andre områder, hvor it spiller en central rolle.

ITU Professional Courses tilbyder også skræddersyede kurser til virksomheder. Læs mere om den type kurser her.

For virksomheder

Skræddersyede kurser under ITU Professional Courses udvikles i tæt samarbejde og dialog med virksomheder og tilpasses deres individuelle og specifikke behov for læring og faciliteter (tidspunkter og placering). På den måde understøtter kurserne organisatorisk udvikling samtidig med at den nødvendige viden bliver forankret på individniveau.

Kurserne baserer sig på samme høje akademiske niveau og erhvervsnære praksis som øvrige kurser under ITU Professional Courses og kan være alt fra individuel læring til undervisning af faglige grupper.

For mere informationer om skræddersyede kurser kontakt venligst:

Ninna Gandrup
Leder af ITU Professional Courses
E: ncga@itu.dkUndervisningen

Undervisningen er en kombination af præsentation, øvelser og gruppearbejde. Ud over det teoretiske og faglige bidrag fra undervisere, erhvervsfolk og eksperter vil også deltagernes egne  professionelle erfaringer blive inddraget i undervisningen.

Kurserne undervises af forskere, eksterne lektorer, erfarne professionelle og eksperter inden for det område, som kurset beskæftiger sig med.

Længden på kurserne varierer efter emnet, men vil normalt være mellem en og fem dage.

Faciliteter
ITU Professional Courses undervises primært på IT-Universitetet uden for almindelig arbejdstid som fx aftentimer og weekender. Vi bestræber os på at yde en særlig service og forplejning som fundament for et godt læringsmiljø.

Praktisk info

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle kurser under ITU Professional Courses. Prisen for et kursus varierer (længde, underviser og omkostninger), prisen er normalt ca. 5000 kr. ekskl. moms per kursusdag. Kurser er typisk på mellem en og fire dage. 

Adgangskrav og tilmelding
Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.